Home »  George Soros

Evropski Romi

| 05/12/2013

Njihovi uslovi života su pogoršani otkad su mnogi od njih postali građani EU.

Predmet želje

Predmet želje | 05/11/2012

Evropu na okupu drži samo krajnja nužda, a to nije ambijent za skladno partnerstvo.

Kriza evrozone, nova faza

| 14/04/2012

Kriza je ušla u možda manje hirovitu, ali potencijalno ubojitiju fazu.

Kako spasiti evro

Kako spasiti evro | 07/02/2012

Moramo pronaći evropsko rešenje za krizu evra, jer će nacionalna rešenja dovesti do raspada Evropske unije.

Godina evropske neodlučnosti

| 02/01/2012

Teška ekonomska situacija u kojoj se 2011. našao veći deo bogatog sveta stvorena je politikom koju su vodili ili nisu vodili svetski lideri.

Ima li nade za evro?

Ima li nade za evro? | 29/09/2011

Od presudnog je značaja pripremiti se za mogući bankrot i povlačenje iz evrozone u slučaju Grčke, Portugalije i možda Irske.

Prava opasnost

Prava opasnost | 03/11/2010

Ideja da u vreme visoke nezaposlenosti mora da se smanji budžetski deficit  – nije tačna.

Podsmeh evropskim vrednostima

| 29/08/2010

Romi su vekovima žrtve progona širom Evrope. Sada nailaze na vid diskriminacije kakav nije viđen od Drugog svetskog rata.

Ver peliculas online