- Peščanik - https://pescanik.net -

76 organizacija zahteva smenu ministra za ljudska prava

Organizacije civilnog društva zahtevaju od ministra za ljudska i manjinska prava, Svetozara Čiplića, da bez odlaganja podnese ostavku na svoju funkciju. Ministar Čiplić dužan je da podnese ostavku zbog nedopustivog odnosa prema organizacijama civilnog društva, opstrukcije i nepoznavanja zakona za čiju primenu je nadležno ministarstvo na čijem je čelu, elementarnog nepoznavanja i nerazumevanja ljudskih prava, odnosno zbog nepreuzimanja odgovornosti za omalovažavajuće postupanje i opstrukciju rada državnog sekretara Marka Karadžića.

Nakon što je 213 nevladinih organizacija i nekoliko saveta nacionalnih manjina podržalo Gorana Miletića kao kandidata za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ministar za ljudska i manjinska prava je svojim izjavama direktno opstruisao primenu Zakona o zabrani diskriminacije, stavljajući se otvoreno na stranu kandidata koji nema potrebne kvalifikacije i iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava i koji je učestvovao u pisanju propagandnih pamfleta tokom režima Slobodana Miloševića. Još više zabrinjava što je ministar Čiplić ovog čoveka postavio na mesto posebnog savetnika u svom ministarstvu.

Ministar Čiplić ne poznaje ni Zakon čiju bi primenu trebalo da nadgleda, niti razume pojam diskriminacije. O tome svedoči njegova izjava da je osporavanje stručnosti i profesionalnih kvalifikacija Milutina Đuričića diskriminatorski čin. Podsećamo da je ministar Čiplić glasao za povlačenje Zakona o zabrani diskriminacije nakon pritiska iz redova verskih zajednica. Nedavne tvrdnje jednog dnevnog lista da je u razgovoru sa premijerom komentarisao „priče vezane za seksualno opredeljenje državnog sekretara Marka Karadžića“, ministar Čiplić nikada nije demantovao.

Ministar Čiplić, takođe nije demantovao ni tvrdnje koje je državni sekretar Marko Karadžić, naveo u otvorenom pismu 2. marta 2010. godine a koje se odnose na psihičko zlostavljanje i ponižavanje sa ciljem ugrožavanja dostojanstva i integriteta kao i potpunu opstrukciju rada državnog službenika koji bespogovorno štiti i promoviše ljudska prava. Umesto demantija, ministar danima svojim izjavama svu odgovornost prebacuje na gospodina Karadžića ne udostojivši se da saopšti čak ni da li će njegova pomoćnica, koja je Karadžića vređala i psovala, snositi bilo kakvu odgovornost za svoje postupke.

Podsećamo i da je gospodin Čiplić u nekoliko navrata iznosio neistine i pokušavao da obmane javnost – najpre izjavama da Goran Miletić ne ispunjava potrebne uslove za obavljenje funkcije Poverenika, zatim izjavama da je za Poverenika potrebno „desetogodišnje iskustvo u oblastima pravne zaštite“ kao i ocenama da je Goran Miletić izjednačavao Srpsku pravoslavnu crkvu sa neonacističkim organizacijama.

Ministar za ljudska i manjinska prava ima obavezu da promoviše ljudska prava građana Srbije, da ukazuje na pojave koje nisu u skladu sa zakonom ili međunarodnim standardima iz oblasti ljudskih prava, da sarađuje sa nevladinim organizacijama za ljudska prava. Ministar Čiplić je u prethodnom periodu uspeo da uradi sve suprotno onome što bi trebalo da čini imajuči u vidu funkciju koju obavlja.

Ovakvo ponašanje i izjave ministra za ljudska i manjinska prava, Svetozara Čiplića, ne ostavljaju mesta sumnji da gospodin Čiplić nije dorastao funkciji koju obavlja te zahtevamo od njega da što hitnije podnese neopozivu ostavku na svoju funkciju. U slučaju da Čiplić odbije da se povuče, pozivamo Vladu Republike Srbije da predloži parlamentu razrešenje ministra Čiplića.

 

Zahtev za smenu Ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića podržavaju sledeće organizacije:

1.    Astra – akcija protiv trgovine ljudima

2.    Asocijacija duga, Šabac

3.    Asocijacija poslovnih žena – PAZ, Novi Sad

4.    Centar za unapređivanje pravnih studija – CUPS

5.    Centar za kulturnu dekontaminaciju

6.    Centar za integraciju mladih

7.    Centar za ljudska prava, Niš

8.    Centar za razvoj civilnih resursa Niš

9.    CHRIS: Građanski forum Novi Pazar

10.  CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin

11.  CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš

12.  CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo

13.  CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava

14.  CRC-Bujanovac

15.  FENOMENA, Kraljevo

16.  FLORES, Sjenica

17.  Forum NVO Kraljevo

18.  Gayten – LGBT

19.  Glas razlike

20.  Građanski centar Kragujevac

21.  Građanska čitaonica Libergraf Uzice

22.  Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

23.  Humanitarno udruženja “Romsko srce”

24.  IMPULS, Tutin

25.  Inicijativa mladih za ljudska prava

26.  Inicijativa Užice

27.  Inkluzivni pokret

28.  Inicijativa za integraciju Vranje

29.  Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”

30.  Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI

31.  JAZAS

32.  Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

33.  Kulturni centar DamaD

34.  LABRIS

35.  LGBT roditelji

36.  LINET

37.  Liberalni centar

38.  Mirovna grupa Esperanca, Novi Sad

39.  NGO Fraktal

40.  NGO Atina

41.  Narodni parlament Leskovac

42.  Novinska agencija TimocPress

43.  Omladina JAZAS-a

44.  Praxis

45.  Palgo centar

46.  PAAD centar za sociokulturološke izuzetnosti

47.  Regionalni centar za manjine

48.  Rekonstrukcija ženski fond

49.  Resurs centar Beograd

50.  Resurs centar Stari grad

51.  Resurs centar Čukarica

52.  Resurs Centar, Niš

53.  Romski Ženski Centar ,,Rromnjako Ilo,, Zrenjanin

54.  Savez Vlaha Srbije

55.  Sandžacki odbor za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

56.  Sandžački intelektualni krug

57.  Smart kolektiv

58.  SPY siguran puls mladih

59.  Svetionik, Loznica

60.  Unija studenata Novog Pazara

61.  UG Felicitas

62.  Urban In Novi Pazar

63.  UG Ravangrad Sombor

64.  Udruženje studenata sa hendikepom – USH

65.  Udruženje žena Peščanik, Kruševac

66.  Udruženje građana “Žene u akciji”

67.  Udruženje građana “Delfin”

68.  Udruženje Roma Novi Bečej

69.  Udruženje Roma ,,Danica,, Pančevo

70.  Udruženje žena i majki “ANNA” Novi Pazar

71.  Vojvođanski građanski centar

72.  Zrenjaninski Edukativni Centar

73.  Žene u Crnom

74.  Ženski Forum, Negotin

75.  Ženski prostor, Niš

76.  Ženska mreža Smederevo – volonterke SOS telefona

 
Organizacije civilnog društva, 08.03.2010.

Peščanik.net, 09.03.2010.