Apsolutna korupcija

I sve to zaista sve više liči na kraj. Ali pre svega na kraj društvene imaginacije.