Bg fantom, dizajn: Peščanik
Bg fantom, dizajn: Peščanik

Jedini državni organ koji je objavio jasan izveštaj o noćnom razbojničkom rušenju delova Sava-male – i to vršeći samo svoja ovlašćenja – jeste Zaštitnik građana. Svi ostali se pozivaju na „nadležne organe“, traže strpljenje dok se ti organi jednom (ko zna kad) ne oglase, napadaju druge do očiglednog apsurda za radnje koje ti drugi nisu ni teorijski bili u prilici da izvedu.

Sada im se pridružio Aleksandar Vučić, predsednik SNS u „potpunoj gali“ (M. Krleža), dakle, u punoj raskoši rasnog autoritarno-potcenjivačkog stila, koji je kao PPV i kao premijer negovao i koji će, zasigurno, kao budući premijer, terati do krajnjih granica strpljenja ili iscrpljenja građana Srbije.

Šta su nam to imali poručiti Aleksandar Vučić?

1. „U Sava-mali su srušeni bespravno izgrađeni objekti“. Dobro, iako nije sasvim istinito.1 Međutim i da su svi srušeni objekti bili bespravno izgrađeni, ne sme se rušiti bez rešenja kojim se rušenje nalaže, bez zaključka o prinudnom izvršenju rušenjem, bez obaveštenja vlasnika ili korisnika da iz zgrade ukloni sve stvari i lica; ne sme se rušiti pod fantomkama, ne sme se rušiti noću.2 Kao što ne može svako da gradi – ne može svako ni da ruši. A, onaj ko javno govori o tome, načinom saopštavanja neporecivih istina, mora da zna da su u ovom slučaju i činjenice i pravo proverljivi – te da može biti uhvaćen u neistini.

2. Smisao „svega ovoga je u tome što neki misle da ovde ima nekog političkog mesa“, tj. smisao je politizacija „slučaja“. Da, vladavina prava nije samo skup pravnih, već i političkih principa.3 Svi, uključujući i Aleksandra Vučića, koji odbija to da prihvati, moraju biti obavezani pravom – svi su pod pravom, a ne iznad njega. Onaj ko sebe stavlja iznad prava je autokrata. Svi građani republike imaju pravo da propituju i da kontrolišu vlast. Vladavina prava – suvišno je reči, ali nije na odmet ponavljati – ne postoji sama zbog sebe, već ima za cilj ograničenje i kontrolu vlasti. Sve i da je ova vlast izabrana bez mrlje demokratski, sve i da nije bilo izbornih manipulacija vlasti, građani, izuzev ako su podanici, imaju pravo da vlast kontrolišu, imaju pravo na bavljenje politikom, imaju pravo na kritiku. Ta prava građana ne smeju zavisiti od toga koliko vršioci vlasti zamišljaju da su vladari, da vladaju umesto da služe. Potuljeno i razbojničko rušenje kvarta, koje nije bilo moguće sprovesti bez makar pasivnog učešća vlasti, jeste res publica, jeste svačije političko pitanje i zato se kao takvo i postavlja. Četiri elementarna principa vladavine prava, koja čak i onaj koji je namerio da bude vladar mora znati, davno je definisao World Justice Project: (a) vlast i svi njeni funkcioneri, kao i pojedinci i pravna lica, vezani su pravom; svi su pod pravom; (b) zakoni moraju biti jasni, objavljeni, stabilni i pravični; moraju se primenjivati; moraju štititi ljudska prava, uključujući sigurnost ljudi i imovine; (c) postupak donošenja i primene prava mora biti dostupan, pošten i efikasan; (d) pravosuđe mora biti blagovremeno, kompetentno, etično, nezavisno i nepristrasno; mora imati odgovarajuće resurse i odražavati sastav društva kome služi. Daleko smo od ovog. Ali, za početak možda bi valjalo bar kandidate za ministre preslišati o ključnim elementima vladavine prava. Samo, ko će se poduhvatiti preslišavanja? Mandatar? Već se pokazao, nažalost.

3. „Obavešten sam da niko ništa nije zabranio policiji već se ona pozivala na komunalnu policiju. Sasvim sam siguran da niko nije zabranio policiji da reaguje, samo ne razumem šta je smisao svega“. Nije nam predsednik SNS saopštio od koga je obavešten. A, ako je odista obavešten, pogrešno je obavešten i nedopustivo olako je obaveštenju poverovao. Jer svako ko je hteo mogao je na sajtu www.zastitnik.rs pročitati suprotno obaveštenje organa koji je nadležan (i) za kontrolu rada policije. Taj nadležni organ, posle izlaganja činjenica, a ne tlapnji, zaključuje sledeće:

„Navedeni propusti u radu organa i službenika Policije nisu rezultat propusta pojedinca, već su očigledno organizovani i sprovedeni u okviru ranije pripremljenog plana i izdatih naloga. Policijski službenici i starešine, uključujući načelnika Policijske uprave za Grad Beograd i vršioca dužnosti direktora Policije, nisu znali ili nisu smeli da identitet nalogodavca ili nalogodavaca saopšte ovom organu.“

Tužna je i neodrživa zemlja u kojoj kandidat za premijera prikriva nalogodavce (nalogodavca) razbojničkog rušenja, prikriva krivična dela koja su učinjena povodom rušenja. Tužna – čak i ako bi samog sebe mogao da okrivi. Doista, Vučić se već izložio kao sveznalica. Znao je (napamet) ne samo kako se zove već poslovični stočetrdesetogodišnjak, koji je glasao na nedavnim izborima, kako mu se zovu roditelji, čak i brat, dok izveštaje o rušenju prepušta nadležnim organima koji ne znaju ili ne smeju da otkriju identitet nalogodavca rušenja.

4. „Ako mene pitate, ja stvarno mislim da onaj ko bi to uradio, a da je želeo da uradi bilo ko iz vlasti, da je taj kompletan idiot“. Slažem se. Upravo zato bi trebalo da znamo njegovo ime – makar da mu ne bismo ponovo poklanjali poverenje.

5. „Nećemo prljave udžerice napravljene protivpravnim putem“. Prvo, videti u tač. 1 ovog teksta. A, drugo, kad se može očekivati da se, pored protivpravnog rušenja prljavih, ružnih i neuglednih udžerica, počnu rušiti prljavi, ružni i neugledni ljudi i ko će u tom poduhvatu biti (estetski) sudija?

Peščanik.net, 11.05.2016.

Srodni linkovi:

Vesna Pešić – Spomenikom na Savamalu

Mijat Lakićević – Savamala i Tolstojeva

Branislav Dimitrijević – Protest*

Rodoljub Šabić – Sve veća obaveza

Nadežda Milenković – Fantom u opereti i premijerova tetka

Vesna Pešić – Dosoljavanje

Dejan Ilić – Čekaju nas zlatni idioti

BEOGRAD NA VODI

________________

 1. Političar koji drži do svoje reči, prethodno bi proverio istinitost tvrdnji koje iznosi, naročito onda kada su lako proverljive. Evo jednog primera (ne znam koliko ih ima) da je u noći rušenja srušen jedan legalno (zakonito) podignuti objekat. Nalazi se na parceli 1570 Katastarske opštine (KO) Savski Venac, Beograd, u svojini je ne ma koga, već Republike Srbije, što se jasno vidi iz ovog elektronskog izvoda Katastra nepokretnosti:
 2. Sve je ovo jasno predviđeno pravnim poretkom, kojeg ruši samovolja – npr. u čl. 262. i 263. Zakona o opštem upravnom postupku:
  Član 262
  (1) Zaključak donesen u postupku izvršava se kad postane izvršan.
  (2) Zaključak protiv koga se ne može izjaviti posebna žalba, kao i zaključak protiv koga se može izjaviti posebna žalba koja ne odlaže njegovo izvršenje postaje izvršan saopštavanjem, a ako nije saopšteno – dostavljanjem stranci.
  (3) Kad je zakonom ili samim zaključkom određeno da žalba odlaže izvršenje zaključka, zaključak postaje izvršan istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena, a ako je izjavljena – dostavljanjem stranci rešenja kojim se žalba odbacuje ili odbija.
  (4) U ostalim slučajevima, zaključak postaje izvršan pod uslovima propisanim za izvršnost rešenja u članu 261. st. 4, 5. i 7. ovog zakona.
  (5) Odredbe ovog zakona o izvršenju rešenja važe i za izvršenje zaključka.
  Član 263
  (1) Kad postoji mogućnost da se izvršenje sprovede na više načina i primenom raznih sredstava, izvršenje će se sprovesti na onaj način i primenom onog sredstva koji dovode do cilja, a koji su po izvršenika najblaži.
  (2) Nedeljom, u dane državnih praznika i noću, radnje izvršenja mogu se sprovesti samo ako postoji opasnost od odlaganja i ako je organ koji sprovodi izvršenje izdao za to pismeni nalog.
 3. Ustav Republike Srbije: Vladavina prava: član 3.
  Vladavina prava je osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotuđivim ljudskim pravima.
  Vladavina prava se ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima, ustavnim jemstvima ljudskih i manjinskih prava, podelom vlasti, nezavisnom sudskom vlašću i povinovanjem vlasti Ustavu i zakonu.
The following two tabs change content below.
Vesna Rakić Vodinelić, beogradska pravnica, 1975-1998. predaje na državnom pravnom fakultetu u Beogradu, gde kao vanredna profesorka dobija otkaz posle donošenja restriktivnog Zakona o univerzitetu i dolaska Olivera Antića za dekana. Od 1987. članica Svetskog udruženja za procesno pravo. 1998-1999. pravna savetnica Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM). 1999-2001. rukovodi ekspertskom grupom za reformu pravosuđa Crne Gore. Od 2001. direktorka Instituta za uporedno pravo. Od 2002. redovna profesorka Pravnog fakulteta UNION, koji osniva sa nekoliko profesora izbačenih sa državnog fakulteta. Od 2007. članica Komisije Saveta Evrope za borbu protiv rasne diskriminacije i netolerancije. Aktivizam: ljudska prava, nezavisnost pravosuđa. Politički angažman: 1992-2004. Građanski savez Srbije (GSS), 2004-2007. frakcija GSS-a ’11 decembar’, od 2013. bila je predsednica Saveta Nove stranke, a ostavku na taj položaj podnela je u aprilu 2018, zbog neuspeha na beogradskim izborima. Dobitnica nagrade „Osvajanje slobode“ za 2020. godinu.

Latest posts by Vesna Rakić Vodinelić (see all)