Izbeglički dizajn, Slaviša Savić

Izbeglički dizajn, Slaviša Savić

Ja sam mali dečko. Ja živim sa svojim roditeljima i sestricom u našem toplom domu. Moji roditelji se zovu Adult Hitler i Eva Braon. Roditelji naveče side u primaćoj i gledaju na televiziji imformativne programe. Adult Hitler je piljio u ekran i rekao je Evi Braon: „Isto mi je skroz nejasno da ih svugdi ima osim u Hrvackoj! Pa šta smo mi, jebate irud? Jesmol mi možda gubavi?“ Eva Braon je klimnila sa glavom i rekla je: „Zaobilaze nas ka da smo zadnja govna, čoviče božji! Ka da će od nas dobit kugu! Ima brezobraznog svita, to je čudo jedno!“ Adult Hitler je žmirkao sa očima i rekao je: „Nemoš virovat! Svugdi puni kolodvori rulje sa kesama i valižama, svugdi parkovi nakrcani sa gladnon dičicon i nesritnin roditeljima, svugdi ljudske mase probivaju granične prelaze, svugdi gužva i kaos, a samo u Hrvackoj – nikog!“ Eva Braon je dodala: „Osin turista!“ Adult Hitler je rekao: „Ko šiša turiste! Oni putuju jer in se oće, a ne jer in se mora!“ Eva Braon je dodala: „A oni kojima se mora nas ne jebu za suvu šljivu! Ka da smo zadnje štrace!“ Adult Hitler je zamavao sa daljinskim i rekao je: „Nešto nečuveno! Krvavo smo se borili za ovu državu, iljade ljudi je za nju poginilo, a oni se ponašaju ka da ne postoji!“ Eva Braon je rekla: „Grozno su neodgojeni! Čovik se pita jel Hrvacka takva da je neće ni izbjeglice il su izbjeglice takve da neće ni Hrvacku!“ Adult Hitler je podviknijo: „Ima ih čak u Srbiji i Makedoniji, i to masu, a kod nas nijedan! Ej, prika, Srbija i Makedonija su in bolje od od nas! Pa kakvi su to ljudi?“ Onda sam ja uletijo: „Dida kaže da je sve to Jugoslavija!“ Evi Braon je uletilo čudilo: „Kakva sad Jugoslavija? Šta ti to znači?“ Ja sam rekao: „Znači da čim su ušli u Srbiju i Makedoniju, onda su došli i kod nas!“ Adult Hitler je rekao: „Jaka ti je logika za popizdit! Aj pogleaj kroz ponistru i pokaži mi jednoga!“ Ja sam rekao: „Dida kaže da nije Jugoslavija mala ka Hrvacka da se vidi sa ponistre!“ Eva Braon je podviknila: „Jeben tebe i tvoga dida! Igraj se tamo i ne seri!“ Onda sam ja zamuknijo i nastavijo sam se igrat sa robokapom na tapetiću. Adult Hitler je vrtijo sa glavom prema televiziji i rekao je: „I šta ćemo sad sa onin sporskin dvoranama šta smo ih za njih pripremili? Šta ćemo sa praznin vojarnama i izbjegličkim kampovima? Jel to sad znači da je cila naša humanitrajna priprema bila zakurac?“ Eva Braon je rekla: „A još ja glupača umisila i razvukla dvista metri jufke! Eno mi se kiseli u frižideru!“ Adult Hitler je opalijo čudilo: „Šta će ti dvista metri jufke, jebate jarac?“ Eva Braon je rekla: „Pa tila san ispeć veliku pitu sa sirom da dočekan jadne ljude na kolodvoru! Mogu samo zamislit koliko su gladni! Tila san izrazit velkam i dobrodošlicu, ono, pokazat in da san prema njima turbo humanitrajna! A onda oni ne dođu! Zavidali su mi klamfu trista smista!“ Adult Hitler je rekao: „Koja stoka, bogte dragi jeba!“ Onda sam ja uletijo: „Pa moš za nas ispeć pitu sa sirom, mama?“ Eva Braon je rekla: „Jesil ti pri sebi, glupsone? Ko će nama izist pitu od dvista metri jufke? To je tribalo bit za dva vagona izbjeglica!“ Adult Hitler je meni dobacijo: „Al mogli bi ti sa dvista metri jufke začepit labrnju!“ Tu sam ja zamuknijo i nastavijo sam se igrat sa robokapom na tapetiću. Adult Hitler je itnijo daljinski na stolić i rekao je: „Jel to oni misle da je naša ekonomija tako jadna da će ovde bit gladni kruva?“ Eva Braon je rekla: „Jel misle da će ako dođu iz svoje vukojebine u Hrvacku spast sa konja na magarca?“ Adult Hitler je rekao: „Il možda misle da smo mi neki divljaci štašmo ih odavde protirat ka Srbe u Oluji?“ Eva Braon je rekla: „Jel misle da smo mi neki fašisti šta na stadijonima viču Za dom spremni?“ Onda je Adult Hitler podviknijo: „E znaš šta! Sad da dođu, ja bi ih majkemi sve vratija odakle su došli!“ Eva Braon je rekla: „I ja isto! Podigla bi na granici žičanu ogradu od sedan metri!“ Adult Hitler je rekao: „Šta žičanu ogradu? Betonski zid bi sagradija! Reka bi in – aj brišite u pizdu materinu odavde!“ Eva Braon je viknila: „Idite nazad u Siriju i Tunguziju, a ne ovu mladu državu šporkavat i rasturat!“ Adult Hitler je rekao: „Nismo mi za nju ginili zato da neko drugi uživa plodove naše borbe!“ Eva Braon je dreknila: „Sve za Hrvacku, Hrvacka ni za koga!“ Adult Hitler je dreknijo: „Nađite si drugu državu di ćete boga molit!“ Eva Braon je viknila: „Jerbo će van naši graničari sa kalašnjikovima čestitat Orban bajram!“ Onda je Adult Hitler dignijo desnu ruku uzrak i rekao je: „Okej! To je rješeno!“ Eva Braon je isto dignila desnicu uzrak i rekla je: „Slažen se! Rješeno!“ Onda su moji roditelji dali si sa desnicama po gimi fajv. Onda su oni sili nazad u kauč i hotelju i sa daljinskim su prominili program. Onda sam ja roditelje pitao: „Znači, vi bi otirali jadne izbjeglice samo zato šta nisu došli u nas?“ Eva Braon je okrenila se prema meni kao da sam litl tupson i rekla je: „Nego šta! Neka odjebu u skokovima!“ Ja sam rekao: „To nikako ne kužim, časna rič!“ Adult Hitler je zavrtijo sa glavušom i rekao je: „Kako ne kužiš, papane! Time šta su zaobišli Hrvacku, izbjeglice su se pokazale ka ozbiljna prijetnja našem načinu života!“ Ja sam pitao: „A kakvi je to naš način života?“ Eva Braon je rekla: „Takvi da bi odavde tribalo odselit!“

Robi K. (IIIa)

Peščanik.net, 15.09.2015.

TEMA: MIGRANTI – LJUDI KOJI HODAJU

VIKTOR ORBAN

The following two tabs change content below.
Viktor Ivančić, rođen u Sarajevu 1960, osn. i srednju školu završio u Splitu, u novinarstvo ulazi kao student elektrotehnike. Za studentski list FESB 1984. dobija nagradu 7 sekretara SKOJ-a. Urednik i jedan od osnivača nedeljnika Feral Tribune, u čijoj biblioteci je objavio „Bilježnicu Robija K.“ (1994, 1996, 1997. i 2001) i studiju „Točka na U“ (1998, 2000). Izabrane tekstove objavio 2003. u „Lomača za protuhrvatski blud“ i „Šamaranje vjetra“. Prvi roman „Vita activa“ objavio 2005, od kada Fabrika knjiga objavljuje: „Robi K.“ (2006) u dva toma; „Robi K. Treći juriš!“ (2011); zbirke ogleda „Animal Croatica“ (2007), „Zašto ne pišem i drugi eseji“ (2010), „Jugoslavija živi vječno“ (2011) i „Sviranje srednjem kursu“ (2015, u saradnji sa Peščanikom); romane „Vita activa“ (2005, drugo izdanje ) i „Planinski zrak“ (2009), te zbirku priča „Radnici i seljaci“ (2014, u saradnji sa Peščanikom). 2018. sa Hrvojem Polanom i Nemanjom Stjepanovićem piše fotomonografiju „Iza sedam logora – od zločina kulture do kulture zločina“ u izdanju forumZFD-a. 2018. Fabrika knjiga u 5 svezaka objavljuje „Robi K. 1984-2018“ (zajedno sa Peščanikom i riječkim Ex librisom), a 2019. troknjižje „Radnici i seljaci, Planinski zrak i Vita aktiva“. Redovno piše za tjednik Srpskog narodnog vijeća Novosti i za Peščanik. Živi u Splitu.

Latest posts by Viktor Ivančić (see all)