- Peščanik - https://pescanik.net -

Javna prezentacija popisa

Nakon dvogodišnjeg rada na prikupljanju podataka o ubijenim, stradalim i nestalim građanima Srbije i Crne Gore tokom oružanih sukoba u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Fond za humanitarno pravo (FHP) organizuje javnu prezentaciju do sada prikupljenih podataka u cilju njihove provere ali i prikupljanja podataka o osobama koje još uvek nisu registrovane ili za koje još ne postoje potpuni podaci.

Ovom prilikom Vas pozivamo da prisustvujete javnoj prezentaciji popisa ubijenih, stradalih i nestalih građana Srbije i Crne Gore u ratnim sukobima u periodu 1991-1995. Prezentacija će se održati u Beogradu u četvrtak, 21. aprila 2011. godine u 15:00 časova u Sali Skupštine grada Beograda (adresa: Trg Nikole Pašića 6, Beograd). Nakon kratkog predstavljanja dosadašnjih rezultata popisa, članovi porodica ubijenih, stradalih i nestalih će imati priliku da provere tačnost i potpunost podataka o njihovim najbližim u Bazi podataka FHP-a.

Od januara 2009. godine, FHP radi na stvaranju poimeničnog popisa ubijenih, stradalih i nestalih osoba tokom oružanih sukoba. Prema podacima FHP-a, tokom oružanih sukoba u Sloveniji (1991), Hrvatskoj (1991-1995) i Bosni i Hercegovini (1992-1995) ubijeno je, stradalo i nestalo 2.300 građana Srbije i Crne Gore, od čega 2.028 državljana Srbije i 272 državljana Crne Gore. O sudbini 446 osoba se ni danas ne zna ništa, a njihove porodice još uvek tragaju za njihovim telima. Među njima je i 385 građana Srbije.

Podatke FHP pribavlja na više načina: intervjuisanjem svedoka i članova porodica žrtava, analizom izveštaja državnih organa i nevladinih organizacija, novinskih članaka, sudske dokumentacije Haškog tribunala i sudova u regionu, knjiga, izvoda iz matičnih knjiga itd.

Verujemo da će poimenični registar građana Crne Gore i Srbije koji su izgubili život ili nestali u oružanim sukobima u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pomoći stvaranju jednog objektivnog zapisa o sukobima tokom devedesetih čime će se sprečiti revizionizam i politička manipulacija nedavnom prošlošću.

 
Fond za humanitarno pravo, 18.04.2011.

Peščanik.net, 20.04.2011.