- Peščanik - https://pescanik.net -

Napad na advokaturu

Saopštenje DSS povodom krivične prijave koju su gospođe Mila i Gordana Đinđić podnele i protiv predsednika te političke stranke, više je od napada na njihovog zastupnika, advokata Srđu Popovića. Na pravno-političke aspekte saopštenja ukazala je Vesna Rakić-Vodinelić. Ali, postoje i drugi. Nazvati advokata moralno posrnulim i izopačenim zbog klijenta koga je branio, njegovo zastupanje označiti kao dijabolični i bezumni čin, a krivična dela koja su predmet stručnog rada pripisati projekciji njegovih vlastitih sklonosti, nije samo grub i nedopušten udar na jednog od naših najboljih advokata, nego i na samu advokatsku profesiju. Ujedno, saopštenje je, osim odsustva mere, i primer nepoznavanja domaćih i međunarodnih propisa.

Osnovni principi Ujedinjenih nacija o ulozi advokata proklamuju građanski i krivični imunitet advokata za sve relevantne usmene i pisane izjave koje je dao u skladu sa načelom savesnosti i poštenja. Isti principi garantuju advokatu da neće biti poistovećivan sa svojim klijentima ili njihovim predmetima, da će uživati slobodu izražavanja i da će mu država obezbediti da deluje bez zastrašivanja i pretnji zbog bilo kakve radnje koju je preduzeo u skladu sa zakonom, priznatim profesionalnim dužnostima, standardima i etičkim pravilima (tač. 16, 20, 23). Slično predviđa i Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope od 25. oktobra 2000. godine, poznata pod nazivom “Sloboda obavljanja advokatske profesije” (načela I i III). Naravno, i naš Kodeks profesionalne etike advokata.

Iako sam uveren da Srđa Popović nije ni računao na takvu pomoć, niti da mu je ikakva pomoć potrebna, bilo bi prirodno da je na napad na njega reagovala advokatska komora čiji je član, ali i Advokatska komora Srbije. Obe su, u skladu sa svojim statutima, dužne da štite interese advokature. Obema Osnovni principi UN nalažu da brinu o profesionalnom integritetu advokata, a Preporuka Saveta Evrope iziskuje od njih da obezbede nezavisnost i dostojanstvo profesije.

Čim zakoniti profesionalni rad postane stvar lične odvažnosti, samovolja je u mrtvoj trci sa pravom. Ako na takvu odvažnost uslede pogrde i pretnje koje rizicima izlažu i pojedinca i poziv, a izostanu i briga države i staleška solidarnost, plašim se da samovolja već ima i nedostižnu prednost.

E-novine, 15.11.2010.

Peščanik.net, 15.11.2010.