Fotografije čitalaca, Brani Radel

Fotografije čitalaca, Brani Radel

Tri dana pred novu godinu (29. decembar, u 11:21h) na adrese poslovnih partnera i turističkih agencija u Srbiji stigao je jedan uljudan ali nadasve informativan e-mail iz italijanske aviokompanije Alitalia.

Naslov tog mejla je: ”Transfer svih ugovora Alitalia-e u novu kompaniju”, a namera je sadržana već u prvoj rečenici: ”Ovim želimo da vas obavestimo da će Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. od 1. januara 2015. godine svoje celokupno poslovanje koje se odnosi na poslove avioprevoza, koji će se i dalje odvijati nesmetano, uneti u novoosnovanu kompaniju Alitalia Societa Aerea Italiana S.r.L. u koju će naknadno, prema strateškom sporazumu potpisanom između Alitalie i Etihada, kompanija Etihad Airways P.J.S.C. uložiti iznos od 560 miliona evra.

Alitalia Societa Aerea Italiana S.r.L. će preuzeti, između ostalog – flotu, sve licence, sertifikate, dozvole, tehničku dokumentaciju, brend, prava sletanja i poletanja, kao i sve ugovore, zajedno sa svim dugovanjima/obavezama, potraživanjima, garancijama, depozitima, pravima, obavezama i zahtevima po tom osnovu, uključujući i ugovore koji postoje između Alitalie i vaše cenjene kompanije.

U prilogu šaljemo pismo i saopštenja za štampu”.

Nije naodmet zaviriti i u ta vrlo zanimljiva štiva.

Odmah na početku u pismu se objašnjava ”već poznato javnosti” – da su 8. avgusta 2014. godine Alitalia-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (Alitalia) i Etihad Airways P.J.S.C. (Etihad) zaključili i potpisali važan i strateški sporazum o investiranju da bi izgradili jaču Alitalia grupu kao konkurentnu kompaniju.

Etihad Airways je za ovu transakciju angažovao tri savetnika: JPMorgan (finansijski), DLAPiper i Chiomenti (pravni) i PricevaterhouseCoopers (due diligence). Alitalia je kao savetnike imala: Citi (finansijski) i Bonelli Erede Pappalardo (pravni)

Alitalia prema tom ugovoru unosi celokupno poslovanje koje se odnosi na poslove avioprevoza kompanije Alitalia (koji će se i dalje odvijati bez ikakvih smetnji) u novoosnovanu aviokompaniju „Alitalia Società Aerea Italiana S.r.l. (Nova Alitalia) koja će biti akcionarsko društvo. Etihad se prema tom ugovoru obavezao da će u kompaniju Nova Alitalia uložiti ukupan iznos od 560 miliona evra. Iz čega proizlazi da će kompanija Alitalia imati 51 odsto vlasništva u kompaniji Nova Alitalia, a preostalih 49 odsto biće u vlasništvu Etihada.

Šta su benefiti, odnosno koristi, od ovog posla?

U pismu se kaže da ovakva transakcija omogućava kompaniji Nova Alitalia – što je korist za sve njene akcionare – da izradi strateški plan poslovanja, da ulaže u nove dugolinijske rute, da revitalizuje brend „Alitalia“ i ima koristi od sinergija koje se nude usled integracije sa mrežom Etihada, kako bi se etablirala kao prestižan međunarodni avioprevoznik koji sa uspehom može da bude konkurentan na globalnom tržištu avioprevoznika. To je ”značajna prilika za sve strane u kompaniji Nova Alitalia”, kaže se u pismu.

Na primer, Alitalia i Etihad Airways već su imenovani za službenog globalnog avioprevoznika za svetsku izložbu Expo 2015, koja će se održati u Milanu od 1. maja do 31. oktobra 2015.

Zatim sledi informacija da se 31. decembra 2014. završava stvaranje nove kompanije, uključujući i – upis od strane Etihada 49 odsto akcijskog kapitala (560 miliona evra). I dodaje se obaveštenje ”da se ugovorni odnosi koji se odnose na poslove kompanije Alitalia kao avioprevoznika prenose na kompaniju Nova Alitalia, uključujući ugovor(e) koji postoje između naših kompanija i koji se pominju u predmetu ovog dopisa, zajedno sa svim dugovanjima/obavezama, potraživanjima, garancijama, pravima, obavezama i zahtevima po tom osnovu”.

Saopštenje za štampu, koje se takođe spominje u propratnom pismu, zapravo je vrlo značajna informacija od 14. novembra 2014. u kojoj se javnost obaveštava da su Alitalia i Etihad Airways dobili od Evropske komisije dozvolu za spajanje u okviru EU Uredbe br 139/2004, što im omogućava nastavak poslova oko strateškog partnerstva za koje je Evropska komisija potvrdila da je u skladu sa evropskim propisima o konkurenciji.

U atačmentu e-maila od 29. decembra zakačen je još jedan intrigantan dokument – UGOVOR o strateškom partnerstvu Alitalie i Etihada od 8. avgusta 2014. godine kojim partneri ulažu 1,76 milijardi evra u stvaranje nove kompanije koja će biti konkuretna, održiva i profitabilna od 2017. godine.

Partneri su transparentno stavili na uvid javnosti detalje Ugovora, između ostalog, i kompletnu finansijsku konstrukciju.

Pa se tako jasno vidi da Etihad Airways investira 560 miliona evra (i postaje manjinski akcionar, što je bilo predmet regulatornog odobrenja), kroz kombinaciju inekcije svežeg kapitala, kupovine imovine i drugih finansijskih načina kako bi se stabilizovala bilansna struktura kompanije. Etihad 49 odsto akcija Alitalie kupuje za 387,5 miliona evra, a u ukupnu sumu od 560 miliona uključena je i kupovina za 112,5 miliona evra firme Alitalia Loyalty Spa koja upravlja programom MilleMiglia (Alitalia program ekskluzivnih usluga), i kupovina pet pari slotova na londonskom aerodromu Hitrou za 60 miliona evra.

Stari akcionari Alitalie – uključujući banku Intesa San Paolo (sa 88 miliona evra), Poste Italiane (75 miliona), UniCredit (63,5 miliona), koncesionar autoputeva i aerodroma Atlantia (51 milion), grupacija industrije, brodogradnje i nekretnina IMMSI (10 miliona), proizvođač autoguma Pirelli (10 miliona) i koncesionar puteva i luka Gavio (2,5 miliona ervra ) – u obavezi su da ulože 300 miliona evra kroz kapitalna ulaganja.

Pored tog novca akcionari i finansijske institucije treba da obezbede do 598 miliona evra za finansijsko restrukturiranje dugova Alitalie.

Italijanske finansijske institucije odobriće kompaniji Nova Alitalia još 300 miliona evra novih kredita.

Tako dokapitalizovani italijanski nacionalni avioprevoznik moći će da investira u sveobuhvatni strateški poslovni plan koji predviđa uvođenje novog dugolinijskog saobraćaja s rimskog aerodroma Fjumićino (postaje veliko evropsko interkontinentalno čvorište) i milanskog aerodroma Malpensa (duplira broj letova do 2018. godine), revitalizovanje brenda i fokusiranje na promociju italijanskog turizma i trgovine.

Ima li sve ovo neke veze sa nama?

Možda i nema, ali neće da škodi ako se obavestimo kako izgledaju dvostruki standardi prijatelja i naučimo kako se ovakve stvari profesionalno i bez mešanja politike rade u ozbiljnim državama.

Kao što se može videti iz priloženog, ovde:

– nema nikakvih skrivenih dilova i polutajnih dogovora,

– zna se ko šta prodaje, a ko šta kupuje i po kojoj ceni,

– nema prelivanja dugovanja i finansijskih obaveza na Vladu Italije,

– nema nikakvih malih ili velikih partnera,

– sve liči (bar na prvi pogled) na čist poslovni dogovor u kome je rizik podeljen adekvatno uloženim sredstvima,

– znaju se finansijske obaveze novih partnera,

– priložen je i Ugovor tako da svi poslovni partneti nove italijanske aviokompanije mogu da znaju o čemu se radi,

– sve je jasno sređeno i omeđeno, znaju se preuzeti poslovi, obaveze i dugovi,

– zna se kad nova kompanija počinje da radi kao pravi i stvarni naslednik stare Alitalie.

Možda ovaj primer može biti dobar nauk za našu Vladu, ako ga već do sada nije koristila, kako da se ponaša kad bude sklapala nova strateška partnerstva. Recimo za Telekom, Železaru ili Elektroprivredu.

Peščanik.net, 01.01.2015.

Srodni linkovi:

Mijat Lakićević – Krik

Mijat Lakićević – Vučićevo čedo

Miša Brkić – Dosoljeno i bljutavo

Miša Brkić – Čarter čarobiranje

Miša Brkić – Inekcija profita

Miša Brkić – Aerodrom opet prašta dugove Er Srbiji

Miša Brkić – Nauk… još jednom

Milutin Mitrović – Kapitalistički realizam

Miša Brkić – Nebeske podvale

Miša Brkić – Ima jedan Plan

Miša Brkić – Državno nedonošče

Miša Brkić – Otkud dva ugovora s Etihadom

Miša Brkić – Let iznad marketinga

Miša Brkić – Nebeska Srbija

Miša Brkić: Jat – cena sahrane

Miša Brkić – S Jatom odlazi i socijalizam