- Peščanik - https://pescanik.net -

Obraćanje Osame bin Ladena Amerikancima

Obraćanje Osame bin Ladena Amerikancima povodom šest godina od terorističkih napada

 
Iz polusatnog obraćanja izbačeni su samo delovi u kojima se Bin Laden obraća Alahu i razjašnjava uže verska pitanja.

 
(…) Američki narode, govoriću ti o važnim temama koje te se tiču, zato saslušaj me. Počeću ratom koji vodimo, i njegovim posledicama po nas i po vas.

Za početak, ja kažem: uprkos tome što je Amerika najveća ekonomska sila i što poseduje do najjači i najsavremeniji vojni arsenal, i uprkos tome što na ovaj rat i svoju armiju troši više nego što ceo ostali svet troši na svoje vojske, i uprkos tome što najviše od svih zemalja utiče na svetsku politiku (pošto ima monopol na nepravedno pravo veta), uprkos svemu tome, 19 mladih ljudi je bilo u stanju – milošću Alaha, Najvišeg – da poremeti sve njene orijentire. I u stvari je tema mudžahedina postala neizostavni deo govora vašeg vođe, i efekti i znaci toga se ne skrivaju.

Posle jedanaestog, mnogi američki politički potezi su pod uticajem mudžahedina, milošću Alaha, Najvišeg. I kao posledica toga, ljudi su otkrili istinu o Americi, njen ugled je opao, njen prestiž je uništen svuda na svetu i mi je ekonomski uništavamo čak i kada se naši interesi, bez obzira na različite namere, preklapaju sa interesima velikih korporacija i neokonzervativaca.

Vaši informativni mediji su tokom prvih godina rata izgubili krebilitet i pokazali se kao oruđe kolonijalističke imperije, često su se ponašali gore od medija u diktatorskim režimima koji marširaju u karavanu jednog jedinog vođe.

Sada Buš govori o saradnji sa Al Malikijem i njegovom vladom da bi doneo slobodu Iraku, ali on u stvari radi sa vođama jedne sekte protiv druge sekte, u uverenju da će na taj način brzo odlučiti ishod rata u svoju korist.

I tako je došlo do onog što se sada zove građanskim ratom, stvari su se u njegovim rukama pogoršale pre nego što će sasvim izmaći kontroli, a on postati kao neko ko ore i seje na moru: on ne može požnjeti ništa osim neuspeha.

Dakle, ovo su neki od rezultata slobode o čijem širenju vam on govori. I to što je na kraju pristao da Ujedinjenim nacijama da veća ovlašćenja u Iraku je implicitno priznanje poraza.

I među najvažnijim temama u Bušovim govorima posle događaja od jedanaestog jeste da Amerikanci nemaju drugu opciju osim da nastave rat. Taj ton je odraz reči neokonzervativaca kao što su Čejni, Ramsfeld i Ričard Perl, pri čemu je ovaj poslednji rekao da Amerikanci mogu da biraju između nastavljanja rata i suočavanja sa Holokaustom.

Opovrgavajući ovu nepravednu tvrdnju, ja kažem da su moral i kultura Holokausta vaši, a ne naši. U stvari, spaljivanje živih bića je zabranjeno u našoj religiji, čak i kad su mala poput mrava, a nekmoli ljudi. Holokaust Jevreja su sproveli pripadnici vaše vere, ali da se to dogodilo bliže našim zemljama, većina Jevreja bi se spasila prebegavši kod nas. I moj dokaz za to je šta se dogodilo kada su vaša braća Španci napravili strašne inkvizitorske sudove da bi sudili Jevrejia i muslimanima, i kada su Jevreji bili sigurni jedino u našim zemljama. I zbog toga je jevrejska zajednica u Maroku danas jedna od najbrojnijih na svetu. Oni su živi i mi ih nismo spalili, ali mi nismo ljudi koji trpe ugnjetavanje i odbacujemo poniženje i sramotu, i mi se svetimo ljudima koji sprovode tiraniju i agresiju, i krv Muslimana neće biti nekažnjeno prolivana, a onome ko čeka zora će brzo svanuti.

Takođe, vaša hrišćanska braća žive među nama više od 14 vekova: samo u Egiptu postoje milioni hrišćana koje mi nismo spalili, niti ćemo spaliti. Ali, činjenica je da već duže vremena traje kontinuirana i neobjektivna kampanja protiv nas koju vode političari i mnogi pisci na vašim medijima, a posebno u Holivudu, sa ciljem da pogrešno prikažu islam i njegove pripadnike kako bi vas odvukli od prave vere. Genocid nad čitavim narodima delo su vaših ruku; preživelo je samo nekoliko indijanskih plemena, a pre nekoliko dana Japanci su obeležili 62. godišnjicu od kada ste vašim nuklearnim oružjem uništili Hirošimu i Nagasaki.

I jedna od stvari koje padaju u oči onome ko razmatra posledice vašeg nepravednog rata protiv Iraka jeste neuspeh vašeg demokratskog sistema, bez obzira što se kiti sloganima u kojima govori o pravdi, slobodi, jednakosti i humanizmu. On ne samo da nije ostvario ove ideale, on je zapravo svojim oružjem na bestidan način – posebno u Iraku i Avganistanu – uništio i te i druge koncepte i zamenio ih strahom, uništavanjem, ubijanjima, glađu, bolešću, raseljavanjem, zbog njega je sada više od milion siročadi samo u Bagdadu, a da ne spominjemo stotine hiljada udovica. Američka statistika govori da je zbog rata i svega što on nosi u Iraku ubijeno više od 650 000 ljudi.

Narode Amerike: svet prati vaše domaće vesti i reakcije na invaziju Iraka jer su ljudi nedavno saznali da posle nekoliko godina tragedije ovog rata, ogromna većina vas želi da ga zaustavi. Vi ste stoga izabrali Demokratsku partiju da to obavi, ali demokrate nisu učinile nikakav pomak vredan pomena. Naprotiv, oni nastavljaju da podržavaju trošenje milijardi dolara za nastavak rata i ubijanja ovde, zbog čega je većina vas sada razočarana.

I evo u čemu je suština stvari, nad kojom se treba zaustaviti i razmisliti: zašto demokrate nisu uspele da zaustave ovaj rat, iako su u većini?

Ja ću se na ovo pitanje vratiti pošto postavim još jedno pitanje, a to je:

Zašto vođe iz Bele kuće žele da započinju i vode ratove širom sveta, i koriste svaku priliku da to učine, ponekad čak smišljajući opravdanja koja su zasnovana na prevarama i očiglednim lažima, kao što ste videli u slučaju Iraka?

Tokom vijetnamskog rata, lideri Bele kuće su tvrdili da je to bio neizbežan i suštinski važan rat, i tokom njega, Ramsfeld i njegovi pomoćnici su pobili dva miliona seljaka. A kad je Kenedi preuzeo vlast i odstupio od generalne političke linije koju je povukla Bela Kuća i poželeo da zaustavi taj nepravedni rat, to je razljutilo vlasnike velikih korporacija koji su profitirali od njegovog nastavljanja.

I tako je Kenedi ubijen, a Al Kaida nije postojala u to vreme, već su najviše koristi od njegovog ubistva imale te korporacije. I rat se posle toga nastavio još otprilike deset godina. Ali, kada vam je postalo jasno da je to nepravedan i nepotreban rat, vi ste napravili jednu od svojih najvećih grešaka jer niste pozvali na odgovornost niti kaznili one koji su vodili rat, pa čak ni najnasilnijeg među ubicama, Ramsfelda. A još je neverovatnije što ga je Buš izabrao za svog Sekretara za odbranu u prvom mandatu, nakon što je izabrao Čejnija za potpredsednika, Pauela za državnog sekretara i Armitidža kao Pauelovog zamenika, bez obzira na njihovu užasnu i krvavu istoriju ubijanja ljudi. To je bio jasan znak da ta administracija – administracija generala – nema za cilj da bude u službi čovečnosti, već da je naprotiv zaniteresovana da izaziva nove masakre. Uprkos tome, vi ste dozvolili Bušu da završi prvi mandat, i što je još čudnije, izabrali ga drugi put, i time mu dali mandat da – sa vašim punim znanjem i slaganjem – nastavi ubijanje našeg naroda u Iraku i Avganistanu.

I onda vi tvrdite da ste nevini! Ta vaša nevinost je kao i moja nevinost za krv vaših sinova jedanaestog septembra (u slučaju da sam preuzeo odgovornost za tu stvar). Ali, ja ne mogu da se merim ni sa kim od vas u aroganciji i ravnodušnosti koju pokazujete za ljudske živote izvan Amerike, niti da se merim sa vašim vođama u laganju, pošto ceo svet zna da su oni u tome nenadmašni. Taj moral nije naš moral. Ovde želim da naglasim kako zbog toga što niste ratne zločince pozvali na odgovornost oni sada ponovo čine zločine, bespravno ubijaju i vode nepravedni rat u Mesopotamiji, i zbog svega toga danas ugnjeteni i dalje od vas uzimaju svoja prava.

Ovaj rat je bio potpuno nepotreban, kao što svedoče i vaši sopstveni izveštaji. I među najsposobnijima na vašoj strani koji vam govore o ovoj temi, i proizvodnji javnog mnenja, nalazi se i Noam Čomski, koji je davao trezvene savete pre početka rata, ali vođa Teksasa ne voli one koji daju savete. Ceo svet je izašao na demonstracije kakvih do sada nije bilo, da bi protestovao protiv rata, opisujući na elokventan način njegovu suštinu kroz parole kao što je “Nedamo krv za naftu”, a niko na to nije obratio pažnju. Vreme je da čovečanstvo shvati da su priče o ljudskim pravima i slobodama koje širi Bela kuća i njeni saveznici u Evropi laži koje služe tome da zavaraju ljude, preuzmu kontrolu nad njihovom sudbinom i potčine ih.

Stoga da bismo odgovorili na pitanje o uzrocima neuspeha demokrata da zaustave rat, ja kažem: reč je o istim onim razlozima zbog kojih predsednik Kenedi nije uspeo da zaustavi vijetnamski rat. Stvarnu moć i uticaj imaju oni koji su vlasnici velikog kapitala. I pošto demokratski sistem dozvoljava velikim korporacijama da podržavaju kandidate, i predsedničke ili kongresne, ne treba se čuditi – kao što se ni ne čudimo – nemoći demokrata da zaustave rat. I vi imate izreku “Novac govori”. A ja vam kažem: posle neupeha predstavnika Demokratske stranke da ostvare vašu želju i zaustave rat, vi još uvek možete da nosite anti-ratne parole i marširate ulicama velikih gradova, a onda se vratite svojim kućama, ali to će biti potpuno beskorisno i vodiće produžavanju rata.

Međutim, postoje dva načina da se rat zaustavi. Prvi se tiče naše strane i sastoji se u tome da nastavimo ubijanje i borbu protiv vas. To je naša dužnost, i naša braća je sprovode, i pozivam Alaha da im podari odlučnost i pobedu. A drugo rešenje se tiče vas. Sada je i vama i celom svetu postalo jasno kako je demokratski sistem nemoćan i kako se poigrava interesima naroda i samim ljudima, njihovom krvlju, tako što žrtvuje vojnike i stanovništvo da bi ostvario interese velikih korporacija.

I zajedno s tim, postalo je jasno svima da su oni pravi tiranski teroristi. U stvari, život celokupnog ljudskog roda je u opasnosti zbog globalnog zagrevanja koje je u najvećoj meri posledica emisija gasova iz fabrika velikih korporacija, ali, uprkos tome, predstavnici ovih korporacija u Beloj kući insistiraju na nepoštovanju Kjoto protokola, potpuno svesni da statistika pokazuje da će zbog toga doći do smrti i raseljavanja miliona ljudi, posebno u Africi. Ova najveća od svih pošasti i najopasnija od svih pretnji se sve više pojačava kako svetom sve više dominira demokratski sistem, sistem koji se pokazuje kao potpuno nemoćan da zaštiti ljude i njihove interese od pohlepe velikih korporacija i njihovih predstavnika.

I bez obzira što su ljudi na tako besramni način napadnuti, vođe zapadnog sveta (posebno Buš, Bler, Braun i Sarkozi) i dalje govore o slobodi i ljudskim pravima, pokazujući flagrantni prezir prema intelektu ljudskih bića. Postoji li jača, jasnija i opasnija vrsta terorizma od pomenute? Zbog toga vam kažem: kao što ste se prethodno oslobodili od ropstva popova, kraljeva i feudalizma, morate se sada osloboditi obmana, okova i uništavanja koja nosi kapitalistički sistem.

Ako dobro razmislite, shvatićete na kraju da je taj sistem suroviji i agresivniji od srednjevekovnog. Kapitalistički sistem teži da preobrati ceo svet u prćiju velikih korporacija pod firmom “globalizacije”, a u cilju zaštite demokratije.

I Irak i Avganistan, i njihova tragedija, i posrtanje mnogih od vas pod teretom dugova zbog kamata, ludačkih poreza i hipoteka na nekretnine; globalno zagrevanje i nesreće koje ono donosi; i beznadežno siromaštvo i tragična glad u Africi; sve je to samo jedna strana ružnog lica ovog globalnog sistema.

Zbog toga je vaš imperativ da se oslobodite svega toga i da pronađete alternativu, pravednu metodologiju u kojoj poslovi jedne klase ljudi ne mogu da celom čovečanstvu nameću zakone koji su njima na korist, a na štetu drugih drugih klasa, kao što je to sada slučaj sa vama; suština ljudskih pozitivnih zakona je u tome da služe interesima onih koji poseduju kapital i tako bogate čine bogatijim a siromašne još siromašnijim.

Nepogrešivo učenje je učenje Alaha, Najvišeg, koji je stvorio raj i Zemlju i sva stvorenja na njoj i koji je najbolji i koji sve zna i vidi, i razume duše svojih stvorenja i učenje koje im najviše odgovara.

Vi verujete sa apsolutnom sigurnošću u Boga, i toliko ste ispunjeni tim ubeđenjem da ste ga ispisali i na vašem dolaru.

Ali istina je da vi u tom svom uverenju grešite. Nepristrasni sudija zna da vera u Boga zahteva doslednost u poštovanju njegovog učenja, i shodno tome, moraju se bespogovorno poštovati sve njegove naredbe i zabrane u svim aspektima života.

Dakle, šta je po sredi kada vi povezujete druge sa Njim u svojim uverenjima i odvajate državu od vere, a onda tvrdite da ste vernici?

Ono što ste vi uradili je jasni gubitak i očigledan politeizam, i ja ću vam dati parabolu o politeizmu, zato što parabole sumiraju i pojašnajvaju ono što se kaže.

To je priča o čoveku koji poseduje radnju i zapošljava radnika kome kaže: “prodaj i daj meni novac”, ali ovaj prodaje i daje novac nekome drugom a ne vlasniku. Koga od njih dvojice biste vi podržali?

Verujete da je Bog vaš Gospodar i Tvorac i Tvorac ove zemlje koja je njegovo vlasništvo, ali radite na njegovoj zemlji i na njegovom vlasništvu bez njegovog odobrenja i bez poštovanja Njega, i donosite zakone koji su u suprotnosti njegovim zakonima i njegovom učenju.

Takvo vaše ponašanje je najveći politeizam i pobuna protiv poštovanja Alaha, ponašanje kojim vernik postaje nevernik, čak i ako poštuje Boga u nekim od njegovih drugih naredbi. Alah je poslao naredbe u svojim svetim knjigama kao što su Tora i Jevanđelja, i sa njima poslao i svoje glasnike (mir Božji i molitve neka budu s njima) kao dosnosioce dobrih vesti narodu.

I svako ko veruje u njih i poštuje ih taj je vernik i završiće u raju. Ali, kada su ljudi znanja izmenili božju reč i prodali je budzašto, kao što su rabini učinili sa Torom a sveštenici sa Jevanđeljima, Alah je poslao svoju konačnu Knjigu, veličanstveni Kuran, i zaštitio ga da ga ne iskvari ljudska ruka i u njemu je sve učenje koje je svim ljudima za život potrebno.

I naše čvrsto oslanjanje na ovu veličanstvenu Knjigu je tajna naše snage i pobede u ratu protiv vas, bez obzira na našu malobrojnost i materijalnu inferiornost.

I ako biste želeli da znate neke od razloga zašto gubite rat protiv nas, onda pročitajte knjigu Majkla Šojera.

Nemojte da vas od islama odvrati užasna situacija u kojoj se danas nalaze muslimani zato što su naši vladari napustili islam pre mnogo decenija; naši preci su tokom više vekova bili vođe i pioniri u svetu kada su se čvrsto pridržavali islama.

I pre nego što završim, rećiću vam: sve je više mislilaca koji proučavaju događaje i na osnovu svojih studija objavljuju skoru propast američke imperije.

Među njima je evropski mislilac koji je predvideo pad Sovjetskog Saveza i on je zaista pao. I koristilo bi vam da pročitate šta je on napisao o tome šta sledi Sjedinjenim Američkim Državama nakon raspada imperije. Takođe želim da vam skrenem pažnju na to da je među glavnim razlozima sloma sovjetske imperije bilo to što je njihov lider Brežnjev, pun ponosa i arogancije, odbio da prihvati činjenice na terenu. Od prve godine invazije na Avganistan, izveštaji su govorili da Rusi gube rat, ali on je odbio da to prizna, da taj poraz ne bi postao deo njegove lične istorije, bez obzira što odbijanje da se prizna poraz ne samo da nije uticalo na promenu mišljenja mislećih ljudi, već je samo pogoršalo problem i povećalo gubitke. Koliko je samo vaša situacija danas slična njihovoj od pre dve decenije. Greške Brežnjeva danas ponavlja Buš, koji – kad ga upitaju za datum povlačenja snaga iz Iraka – kaže da povlačenja neće biti za njegove vladavine, već tokom vladavine onog ko ga nasledi. Značaj ovih reči je očigledan.

I kažem vam, koristiće vam da poslušate snažne poruke vaših vojnika u Iraku koji plaćaju – svojom krvlju, nervima i raskomadanim udovima – cenu tako neodgovornih izjava. Među tim porukama je i elokventna poruka Džošue koji je preko medija, brišući suze poslao poruku i oštrim rečima opisao američke političare i pozvao ih da mu se pridruže na nekoliko dana. Možda ćete imati uši za ono što vam kaže i onda spasiti njega i više od 150 000 vaših sinova koji tamo iskušavaju dve najteže stvari: ukoliko napuste kasarne, mine će ih proždrati, a ako odluče da odu, naći će se pred sudom. Tako im na frontu ostaju samo dve stvari – ili da se ubiju ili da plaču, a to su dve od najgorih nevolja. Ima li uopšte ičega više što čovek može da uradi posle plakanja i samoubistva da bi vas naterao da mu odgovorite? Oni to čine zbog jakog poniženja kome su izloženi, zbog straha i užasa koji proživljavaju. To je gore od onoga što su pre dva veka proživljavali robovi u vašoj vlasti, i kao da su neki od njih prešli iz ropstva pod vama u drugu vrstu ropstva koje je gore i teže, bez obzira što je odeveno u lepu odoru finansijske nadoknade koju daje vaše Ministarstvo odbrane.

Dakle, da li vi osećate kolike su njihove patnje?

Da završim – ja vas pozivam da prihvatite islam jer najveća greška koju neko na ovom svetu neko može učiniti, i koja je nepopravljiva, jeste da umre a da se nije predao Alahu, najvišem, u svim aspektima – to jest, da umre van islama. I islam znači za vas dobitak i u ovom prvom životu, i u onom drugom, konačnom. Prava vera je milost za ljude dok žive, ona njihovo srce ispunjava vedrinom i mirom. (…)

I tako ćete postići svoj cilj da zaustavite rat jer čim ratnohuškački raspoloženi vlasnici velikih korporacija shvate da ste vi izgubili poverenje u vaš demokratski sistem i počeli da tragate za alternativom, i da je ta alternativa islam, oni će pojuriti za vama da vas pridobiju i da dobiju ono što žele okrenuvši vas od islama. Tako je vaš pravi pristanak uz islam način da se njima onemogući da varaju ljude i sa raznim izgovorima (recimo dogovrima oko naoružanja i slično), izvlače im novac.

U islamu ne postoje porezi, već samo ograničena davanja za siromašne koja su do 2,5 odsto. Zato se čuvajte prevare onih koji raspolažu kapitalom.

(…)

 
Peščanik.net, 06.09.2002.