Paralelne stvarnosti Srbije i Kosova

Prvog jula u Parobrodu se otvara izložba „Paralelne stvarnosti Srbije i Kosova: sećanja na NATO intervenciju“. U pitanju je 30-ak fotografija Imrea Saba, Miloša Cvetkovića i Vuka Brankovića.