- Peščanik - https://pescanik.net -

Pismo gradonačelniku

Grad Beograd
g. Dragan Đilas, gradonačelnik
Dragoslava Jovanovića 2


Predmet: Hitno obezbeđivanje adekvatnog alternativnog smeštaja romskim porodicama iz Skadarske ulice broj 55

Organizacije civilnog društva obraćaju Vam se povodom prošlonedeljnog pokušaja prinudnog iseljenja pet romskih porodica iz Skadarske ulice broj 55, koje je angažovanjem stanovnika ovog objekta i organizacija za zaštitu ljudskih prava odloženo za 11. avgust 2011. godine.

Podsećamo Vas da su stanovnici Skadarske broj 55 odmah po saznanju da im preti prinudno iseljenje, Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Grada Beograda podneli zahtev za hitno pronalaženje adekvatnog alternativnog smeštaja. Uprkos obećanjima, nikakav odgovor nije dobijen.

Upozoravamo da će, ukoliko ponovo izostane reakcija gradskih vlasti 11. avgusta 2011. godine, stanovnici Skadarske broj 55 ostati na ulici, bez krova nad glavom, a da će odgovornost za njihovo beskućništvo i povredu međunarodnih obaveza iz oblasti ljudskih prava koje obavezuju Republiku Srbiju pasti na gradske vlasti grada Beograda. Posebno naglašavamo da su UN Komitet za ljudska prava i UN Komitet za eliminaciju rasne diskriminacije u zaključnim razmatranjima povodom primene međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava izrazili zabrinutost zbog sve češćih prinudnih iseljenja Roma i pozvali državne organe da preduzmu sve neophodne mere kako bi se Romima omogućilo puno ostvarivanje prava na stanovanje.

Međunarodni dokumenti u oblasti zaštite ljudskih prava, pre svega Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, garantuju pravo na stanovanje i obezbeđivanje alternativnog smeštaja u slučajevima prinudnog iseljenja. Rezultat sprovođenja prinudnih iseljenja ne smeju biti beskućnici koji su dodatno izloženi kršenju ljudskih prava. Vlasti moraju da preduzmu sve odgovarajuće mere kako bi obezbedile dostupnost adekvatnog alternativnog smeštaja građanima koji su u opasnosti od prinudnih iseljenja.

Zbog svega navedenog očekujemo da u saradnji sa svim nadležnim gradskim i republičkim organima preduzmete sve neophodne mere kako bi se stanovnicima Skadarske ulice broj 55 obezbedio adekvatan alternativni smeštaj pre 11. avgusta 2011. godine, za kada je zakazano novo prinudno iseljenje.

Molimo Vas da nas obavestite o svim preduzetim merama.

Kopija pisma poslata Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, g. Vladanu Đukiću, Sekretaru, 27. marta 43-45, Beograd.

Organizacije potpisnice:

 1. Praxis
 2. Komitet pravnika za ljudska prava – Yucom
 3. Regionalni centar za manjine
 4. Zene u crnom
 5. Centar za unapređivanje pravnih studija
 6. Inicijativa mladih za ljudska prava
 7. Fond za humanitarno pravo
 8. Centar za praktičnu politiku
 9. Udruženje građana RROMA-ROTA
 10. Civil Rights Defenders
 11. Edukativni centar Roma
 12. Udruženje Romkinja Osvit
 13. Dečiji Romski Centar
 14. Mreža odbora za ljudska prava CHRIS
 15. Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci FAMILIA
 16. Udruženje Sveti Spas
 17. PAAD centar za socio-kulturološke izuzetnosti
 18. LABRIS
 19. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 20. Udruženje Roma u egzodusu sa Kosova i Metohije
 21. NVO Žena plus

Inicijativu potpisuje i:

Koalicija protiv diskriminacije koju čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS netvoork), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT Praxis i Regionalni centar za manjine.

 
Praxis, 06.08.2011.

Peščnik.net, 06.08.2011.