- Peščanik - https://pescanik.net -

Policijski sindikat protiv održavanja Parade ponosa

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) izražava zabrinutost zbog sadržaja istupa predstavnika Policijskog sindikata Srbije sa zajedničkog sastanka sa nevladinom organizacijom “Dveri” 22. septembra 2011.

Policijski sindikat Srbije je na ovom sastanku pozvao na neodržavanje Parade ponosa, obrazlažući da održavanje gej-parade “nepotrebno ugrožava javni red i mir, sigurnost imovine i izlaže opasnosti živote građana i policajaca.”

Policijski sindikat Srbije je na zajedničkom sastanku sa nevladinom organizacijom “Dveri” pozvao lidere stranaka na vlasti i opozicije da preuzmu političku odgovornost i odrede se prema Paradi ponosa, i izjavio da policajci ne žele da budu pretorijanska garda nijedne posebne društvene grupe ili lobija.

CRCD obraća pažnju državnim organima da je policija dužna da štiti Ustavom zajemčenu slobodu mirnog okupljanja građana i izražavanja njihovog identiteta i njihovih uverenja u kojima se ne manifestuje govor mržnje.

CRCD obraća pažnju državnim organima i javnosti da prema stavu 4 članu 5 Ustava Republike Srbije političke stranke ne mogu neposredno da vrše vlast i da je shodno tome sadržaj obraćanja Policijskog sindikata Srbije vođstvima stranaka, a ne organima države, protivustavno ponašanje.

CRCD sa zabrinutošću podseća državne organe i javnost da je prema stavu 3 članu 5 Ustava Republike Srbije nedopušteno delovanje političkih stranaka koje je usmereno na kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava. Policijski sindikat Srbije svojim pozivom navodi političke stranke na protivustavno ponašanje.

Pošto zakoni važe jednako za sve, policija je dužna da bude pretorijanska garda svih građana i građanki Republike, kada oni ostvaruju svoja zajemčena prava. Svako drugačije ponašanje je protivustavno i nezakonito.

CRCD poziva državne organe da zaštite policiju od delovanja protivustavnih rušilačkih elemenata tako što će joj staviti na raspolaganje potrebna sredstva i omogućiti primenu zakonskih ovlašćenja da obezbedi potpuni javni red i mir na ulicama Beograda dok građanke i građani koji budu učestvovali na predstojećoj Paradi ponosa budu koristili svoja Ustavom zajemčena prava.

CRCD naglašava da je neophodno da Parada ponosa bude izvedena u uslovima potpune sigurnosti učesnika u celom Beogradu i da je nedopustivo da se oni kao prethodne godine policijski sprovode kao cirkuske životinje tokom i posle održavanja Parade ponosa. Država je obavezna da policiji stavi na raspolaganje resurse i zakonska ovlašćenja kako bi se u vreme pre, tokom i posle održavanja Parade ponosa krili nasilnici, a da ceo centar Beograda bude otvoren za slobodno kretanje građanki i građana koji ne krše zakon. Sve manje od toga jeste kršenje Ustava i ustavnih prava građanki i građana Srbije.

Centar za razvoj civilnog društva, 22.09.2011.

Peščanik.net, 22.09.2011.

Srodni link: Policajci i Dveri protiv Parade

PARADA PONOSA +