Fotografije čitalaca, Vedran Bukarica, iz albuma Minions (Podanici)

Fotografije čitalaca, Vedran Bukarica, iz albuma Minions (Podanici)

U predizbornom spotu vladajuće Srpske napredne stranke „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ pojavljuju se uniformisani policajci. U prvom kadru su četiri policajca i dve policajke. Time se nagoveštava poštovanje rodne ravnopravnosti u policiji.

Politicka-zloupotreba-policije_01

Onda se u krupnom kadru pojavljuje policajka, čime se gledaoci navode na pomisao da Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija u Srbiji svakako podstiču rodnu ravnopravnost.

Politicka-zloupotreba-policije_02

To nije jedina poruka koju kreator predizbornog spota šalje gledaocima. U trenutku kada se pojavljuju policajci, narator objašnjava da je to deo borbe protiv tajkuna u Srbiji. Sve ovo ne bi bio problem da je reč o spotu koji promoviše veće zapošljavanje žena u policiji jer je to deo borbe protiv kriminala, a ne o predizbornom spotu političke stranke koja se javno zalaže za depolitizaciju policije.

Važne su sledeće činjenice.

Ustav Republike Srbije jasno propisuje da pripadnici policije ne mogu biti članovi političkih stranaka (član 55). Iako na osnovu ovog predizbornog spota nije moguće zaključiti da su policajci članovi ili simpatizeri te političke stranke, njihovo pojavljivanje u uniformi jasno upućuje na to da oni podržavaju tu stranku. To je u suprotnosti sa Zakonom o policiji koji propisuje da je depolitizacija jedno od osnovnih načela obavljanja policijskih poslova (član 32).

Zakon o policiji dodatno precizira pomenutu ustavnu odredbu. Policajci se ne mogu stranački organizovati, niti politički delovati (član 169). Samim pojavljivanjem u predizbornom spotu jasno je da oni politički deluju. Policijski službenici ne mogu u uniformi prisustvovati stranačkim skupovima, izuzev ako su radno angažovani (član 169). Predizborni spot se u širem smislu može shvatiti kao stranački skup, jer je cilj isti: preneti jasnu poruku zašto građanin treba da glasa za određenu političku opciju.

Neko će reći da se radi o glumcima, te da se u spotu ne pojavljuju „pravi“ policajci i policajke. Međutim, to ne menja činjenice jer je malo verovatno da će gledaoci policajce u spotu protumačiti kao „lažne“.

U slučaju angažovanja glumaca, prema Uredbi o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova iz 2016, policijska uniforma može biti upotrebljena za pružanje „javnih“ usluga koje su u skladu sa zakonom. Cena korišćenje policijske uniforme je 1.500,00 dinara po danu. Ali ostaje pitanje javnog interesa pojavljivanja policijske uniforme u predizbornom spotu bilo koje političke opcije u Srbiji, posebno u slučaju kada Ustav i zakon zabranjuju bilo kakvo političko delovanje policijskih službenika.

Autor je istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Peščanik.net, 30.03.2016.

Srodni linkovi:

Nadežda Milenković – Ako vam je loše, onda dobro

Zlatko Minić – Čelična jutra, hitam fabrici

Vesna Pešić – Predizborno mučilište

Dejan Ilić – Dva u jedan

Mijat Lakićević – Ruženje naroda

Saša Ilić – Čekajući varvare

Ne da(vi)mo Beograd: Jedna je patka – mnoge su laži

Vesna Pešić – Zvrčke sa patkom