Sarajevski atentat, Srbija i duh 1914.

Da li „duh 1914“ treba da bude naš uzor: obožavanje nacije i rata kao sredstva za ostvarivanje „nacionalnih ciljeva“? (tekst iz novembra 2014, tema Prvi svetski rat)