Fotografije čitateljki, Slavica Miletić
Fotografije čitateljki, Slavica Miletić

Rektor Bumbaširević puže ispod svog stola u Kapetan Mišinom zdanju, pokušavajući da pronađe sve delove raspadnutog rektorskog lanca. Niti će ih naći, niti će lanac ikad ponovo biti ceo.

Univerzitet u Beogradu letos je usvojio niz dokumenata o akademskoj čestitosti. Među njima su Etički kodeks i prateća dokumenta koja omogućavaju njegovu primenu. Primena ovih standarda počela je jesenas.

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) stavio mi je u septembru u zadatak da pripremim aplikaciju kojom će se pratiti primena Etičkog kodeksa. Ideja nije bila da se traže slučajevi njegovog kršenja. Naprotiv, trebalo je tražiti primere dobre prakse na trideset jednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Potencijalni faunder, s kojim je obavljen preliminarni razgovor, bio je zainteresovan za promovisanje uspeha u borbi protiv korupcije na Univerzitetu na druga područja društva.

Moj posao na pripremi aplikacije u CRCD uključivao je analizu univerzitetskih dokumenata, praćenje medija i sređivanje iz njih prikupljene građe o borbi protiv korupcije na fakultetima Univerziteta, kao i obavljanje razgovora sa ljudima koji su na različite načine (osumnjičeni, prijavljeni, podnosioci prijava) uključeni u slučajeve za koje je postojala sumnja da sadrže plagiranje, nepotizam, sukob interesa i slične pojave koje Etički kodeks zabranjuje.

U prethodna tri i po meseca prikupljao sam i obrađivao podatke.

Danas treba da u bazu podataka unesem nalaz da „doktorska disertacija gradonačelnika Beograda Siniše Malog, koju je odbranio na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, nije plagijat“. Tako je „odlučila Etička komisija ove visokoškolske institucije, a taj izveštaj prihvatilo je i Nastavno-naučno veće FON-a“.

Nalaz neće biti unet, a ovaj deo dokumentacije CRCD otići će ad acta. Ideja o aplikaciji je zatvorena.

Disertacija Siniše Malog notorni je plagijat. Spoljna kontrola izvora izvedena je bez problema: nema razloga za sumnju da su Etička komisija Fakulteta organizacionih nauka i njegovo Nastavno-veće doneli navedene odluke. Unutrašnja kritika pokazuje da je sadržaj ovih odluka u neposrednom sukobu sa stvarnošću. Plagijat je vidljiv svakoj pismenoj osobi. Time sam lišen mogućnosti da dobijem objektivnu evidenciju. A bez takve evidencije, ceo projekt nema smisla.

Posledice za CRCD su zanemarljive: uvek se uporedo rade pripreme nekoliko aplikacija.

Posledice za mene ne postoje: niko ne može da mi zabrani da, kada predajem temu Imanentne vrednosti u naučnom istraživanju, i dalje studentima na video bimu uporedo pokazujem plagijate i izvorna dela koja su plagirana.

Posledice po studente Univerziteta u Beogradu katastrofalne su. Njihovo studiranje, koje se odvija u skladu ne samo sa didaktičkim načelima, nego i sa formalnim procedurama, za čije kršenje bivaju kažnjavani, obesmišljeno je.

Sociolog bi mogao da istražuje proizvodnju laži u lažnom društvu. Društvo je lažno: penzioneri nisu penzioneri, nego socijalni slučajevi, pošto je kapital koji su stvorili uplaćivanjem penzionog doprinosa potrošen, a oni se izdržavaju iz budžeta. Radnička klasa, koja je bila vlasnik najvećeg dela svojine u zemlji, nestala je kao radnička klasa. Imamo prekarijat. Zemljoradnike zamenjuju latifundisti i seoski proletarijat. Političari su, u svojstvu državnih, javnih, službenika, postali vlasnici industrijskih preduzeća i zemljišnih poseda. Društvena struktura je falsifikovana.

Članstvo u SANU znači dve i po prosečne plate svakog meseca (modalnu, najčešću, platu zaposlenog u Srbiji, mediji kriju kao zmija noge). Crkva (sa velikim C) bolje reklamira strane automobilske industrije od bilo kakve marketinške agencije. Policija je promenila ime u Savamala, a sudstvo u aferu Indeks.

Bilo bi nerealno da je na Univerzitetu u Beogradu drukčije. Štaviše, bilo bi nemoguće da je na Univerzitetu u Beogradu drukčije.

Siniša Mali nije plagijator. To nije istina, ali jeste društvena činjenica. A činjenice su činjenice.

Peščanik.net, 30.12.2016.

Srodni linkovi:

Aleksandar Bošković – Izvinjenje mojim studentkinjama i studentima

CINS – O odluci komisije FON-a

PLAGIJATI