- Peščanik - https://pescanik.net -

Zaštita izvora informacija

Koalicija za slobodu pristupa informacijama podržava napore Zaštitnika građana koji amandmanom na predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama u pravni sistem Srbije pokušava da unese garancije zaštite izvorima informacija od javnog značaja, takozvanih „duvača u pištaljku“ i na taj način učini efikasnijom borbu protiv korupcije i drugih nezakonitosti u radu organa vlasti i ostvarivanje ljudskih prava.

Međutim, jednako je važno zaštititi i ustavno pravo građana na zakonodavnu inicijativu. Ovo pravo je grubo narušeno od strane Narodne skupštine time što od 2007. do danas nije raspravljala o predlogu izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koje je sačinila grupa nevladinih organizacija a svojim potpisom podržalo više od 35 hiljada građana.

Da do toga nije došlo slučajno, ukazuje činjenica da je Vlada uputila u Skupštinu predlog dopuna zakona sa gotovo istovetnim tekstom, iz kojeg su izostavljene tri najbitnije odredbe: 1) zaštita duvača u pištaljku; 2) mogućnost žalbe protiv Narodne skupštine, Predsednika, Vlade, Vrhovnog i Ustavnog suda i Republičkog javnog tužilaštva, kada uskrate pristup informacijama; 3) primat Zakona o slobodnom pristupu informacijama nad drugim propisima koji bi uređivali tu materiju.

Zbog svega iznetog, kao jedino celishodno rešenje, zahtevamo od Narodne skupštine da pokaže odgovornost prema velikom broju građana Srbije i konačno, nakon 20 meseci od podnošenja, stavi na dnevni red predlog zakona koji je sačinila ova koalicija, a od Vlade da u znak poštovanja prema građanima svoj predlog povuče.

 
Koalicija za slobodu pristupa informacijama, 14.07.2009.

Peščanik.net, 14.07.2009.