Kazna za Florance Hartmann

Florance Hartmann je u svojoj knjizi spomenula dokumente koje je Haški tribunal dostavio Međunarodnom sudu pravde, koje je taj sud krivotvorio.