Protest protiv zloupotreba istorije u procesu evropskih integracija Severne Makedonije

Bugarska blokira pregovore između Brisela i Skoplja i traži da S. Makedonija prizna bugarske korene.