Naravno, kao Brazilac moram se jednostavno usprotiviti internacionalizaciji Amazonije. Kolika god bila nebriga naših vlada za to bogatstvo, ono je naše.

Kao humanista, svjestan opasnosti koja prijeti degradiranju okoliša u Amazoniji, mogao bih zamisliti da Amazonija bude internacionalizovana, kao uostalom i sve drugo važno za čovječanstvo. Ako bismo, u ime humanističke etike, trebali internacionalizovati Amazoniju, onda bismo trebali interncionalizovati i naftne rezerve cijelog svijeta. Nafta je isto toliko važna za budućnost čovječanstva koliko i Amazonija. Ali uprkos tome, gospodari naftnih rezervi osjećaju da imaju pravo povećati ili sniziti njenu cijenu ili proizvodnju.

Isto tako bi trebalo internacionalizovati financijski kapital bogatih zemalja. Ako je Amazonija rezerva za cijelo čovječanstvo, nju se ne smije spaljivati voljom jednog vlasnika ili jedne zemlje. Spaljivati Amazoniju je isto tako ozbiljno kao i nezaposlenost koju su izazvali špekulanti globalne ekonomije. Ne smijemo pustiti da samovolja špekulanata upropasti financijske rezerve cijelih zemalja.

Prije internacionalizacije Amazonije želio bih biti svjedok internacionalizacije svih muzeja svijeta. Louvre ne treba pripadati samo Francuskoj. Svaki muzej na svijetu je čuvar najljepsih djela ljudskog genija. Ne smijemo ostaviti da tim kulturnim bogatstvom, isto kao ni s prirodnim bogatstvom Amazonije, manipulira ili ga uništi jedan vlasnik ili jedna zemlja. Prije izvjesnog vremena je jedan japanski milioner odlučio da sa sobom sahrani sliku velikog majstora. Prije nego se to dogodi, trebalo bi internacionalizirati tu sliku.

Dok se odvija naš susret, Ujedinjene nacije organizuju Forum Milenijuma, ali neki predsjednici država su imali poteškoća da stignu na Forum, zbog problema na granici Sjedinjenih Država. Mislim dakle da bi New York, sjedište Ujedinjenih nacija, trebalo internacionalizovati.

Makar bi Manhatan trebao pripadati cijelom čovječanstvu. Kao uostalom i Pariz, Venecija, Rim, London, Rio de Janeiro, Brazilija, svaki grad sa svojom posebnom ljepotom i svojom istorijom bi trebao pripadati cijelom svijetu.

Ako Sjedinjene Drzave hoce internacionalizovati Amazoniju zbog toga što je opasno ostaviti ju u rukama Brazilaca, hajde da onda internacionalizujemo i nuklearni arsenal Sjedinjenih Drzava. Jer su SAD u stanju poslužiti se njime, što bi izazvalo razaranja daleko obimnija od požara u Amazoniji koji su za žaljenje.

U toku rasprava izmedu američkih predsjedničkih kandidata, oni su zastupali internacionalizaciju šumskih rezervi svijeta s tim da se za uzvrat izbrisu dugovi siromašnih zemalja.

Počnimo dakle s tim da upotrijebimo iznos tog duga da osiguramo svoj djeci svijeta da se hrane i da idu u školu. Internacionalizujmo djecu, i postupajmo prema njima, gdje god se rodila, kao prema bogatstvu koje zaslužuje pažnju cijelog svijeta. Daleko više od Amazonije.

Kad svi rukovodioci svijeta budu postupali sa siromašnom djecom kao sa Ljudskom Baštinom, neće ih pustiti da rade umjesto da idu u školu, niti da umiru, kad bi trebala živjeti.

Kao humanista, pristajem zastupati ideju internacionalizacije Svijeta. Ali dok mene Svijet smatra Brazilcem, boriću se da Amazonija ostane naša. I samo naša.

 
(tekst koji kruži internetom)

Peščanik.net, 13.10.2008.