- Peščanik - https://pescanik.net -

Demanti

Fotografije čitateljki, Slavica Miletić

U skladu sa zakonom o informisanju objavljujemo odgovor punomoćnika Olivere Vuković, direktorke Secons-a, Danila Vukovića, Slobodana Cvejića i Marije Babović, u vezi sa tekstom Vladimira Ilića objavljenim na našem sajtu:

U skladu sa odredbama člana 83 Zakona o javnom informisanju i medijima (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2014 i 58/2015) koje se odnose na pravo na objavljivanje odgovora na informaciju, zahtevamo da ovaj odgovor objavite bez odlaganja, neposredno nakon njegovog prijema, na istom delu medija, u istoj rubrici, te u okviru iste internet stranice na kojoj ste objavili netačne i nepotpune informacije koje se tiču naših klijenata. Sporne informacije su objavljene dana 5. jula 2016. godine u okviru medija „Peščanik“ koji se distribuira putem internet stranice www.pescanik.net, i to u tekstu koji nosi naslov: Sociolog i plagijat, autora Vladimira Ilića.

O D G O V O R

U mediju Peščanik koji se distribuira putem internet stranice www.pescanik.net, u okviru teksta Sociolog i plagijat, autora Vladimira Ilića objavljene su neistinite i nepotpune informacije:

Ovim odgovorom se ukazuje na to:

Molim Vas da uvažite naš zahtev i odgovor objavite bez odlaganja, na način predviđen citiranim odredbama Zakona o javnom informisanju i medijima.

Miloš Stojković
advokat | attorney at law

ŽIVKOVIĆ|SAMARDŽIĆ

Peščanik.net, 04.08.2016.

Srodni linkovi:

MASA – Nečastivi u Masi

MASA – Povodom kandidature za REM

Ognjen Radonjić – Puno sreće g-dine Cvejiću

Slobodan Cvejić – Demanti

Ognjen Radonjić – Otvoreno pismo Mreži akademske solidarnosti

Vladimir Ilić – Naprednjaci i još jedan slučaj plagijata

Vladimir Ilić – V.d. dekana Filozofskog fakulteta učestvuje u prikrivanju plagijata

Dejan Ilić – Kratak komentar na demanti

Milan R. Vukićević – Moja razmišljanja o plagijatima i izborima profesora

Milan Vukomanović – Malo zataškavanje među prijateljima

Vesna Pešić – O uzrocima masovnih plagijata

Vladimir Vuletić – Malo ubistvo među prijateljima ili zloupotreba pojma plagijat

Vladimir Ilić – Sociolog i plagijat

PLAGIJATI