Foto: Predrag Trokicić
Foto: Predrag Trokicić

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti – MASA je nestranačka asocijacija formirana sa ciljem da okupi sve pripadnice i pripadnike akademske zajednice koji su spremni da se angažuju na jačanju glasa struke kroz zalaganje za konzistentnu primenu osnovnih principa akademskog rada i njihovu odbranu kad su ugroženi.

U svom delovanju Masa je upućena na pregovore i saradnju sa svim relevantnim akterima na javnoj sceni Srbije u cilju poboljšanja ukupne situacije u akademskoj zajednici Srbije, kao i u široj zajednici. Svoj rad zasnivamo na kritičkom, ali konstruktivnom delovanju spram donosioca odluka.

Masa podržava svaki pojedinačni angažman predstavnika i predstavnica akademske zajednice, sve dok je on usmeren na zaštitu javnog interesa. Pitanje članova Regulatornog tela za elektronske medije ne spada direktno u delokrug rada Mase. Imajući u vidu da je vladajuća stranka upravo i najodgovornija za stanje u medijima koje je predmet niza negativnih ocena ekspertske i međunarodne javnosti, kao i da njeni poslanici vulgarno vređaju članove i članice akademske zajednice koristeći medije čiju bi kontrolu upravo REM trebalo da vrši, razumemo podozrenje povodom predlaganja članova ispred liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“. Masa će ubuduće pažljivo pratiti ovakve zloupotrebe medija i nezavisnih institucija i reagovati na njih.

Imajući u vidu značaj REM-a za monitoring medija i unapređenje njihovog izveštavanja u interesu građana, očekujemo od Slobodana Cvejića, kao člana Mase da bude nezavistan i snažan glas odbrane javnog interesa ukoliko bude izabran za člana REM-a. Svako drugačije delovanje bi direktno kršilo princip društvene odgovornosti koji je osnovni princip Mase.

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti – MASA, 14.02.2020.

Peščanik.net, 15.02.2020.

Srodni linkovi:

MASA – Nečastivi u Masi

Ognjen Radonjić – Puno sreće g-dine Cvejiću

Slobodan Cvejić – Demanti

Ognjen Radonjić – Otvoreno pismo Mreži akademske solidarnosti

Vladimir Ilić – Naprednjaci i još jedan slučaj plagijata

Vladimir Ilić – V.d. dekana Filozofskog fakulteta učestvuje u prikrivanju plagijata

Dejan Ilić – Kratak komentar na demanti

ŽIVKOVIĆ/SAMARDŽIĆ – Demanti

Milan R. Vukićević – Moja razmišljanja o plagijatima i izborima profesora

Milan Vukomanović – Malo zataškavanje među prijateljima

Vesna Pešić – O uzrocima masovnih plagijata

Vladimir Vuletić – Malo ubistvo među prijateljima ili zloupotreba pojma plagijat

Vladimir Ilić – Sociolog i plagijat