Koalicija protiv diskriminacije obaveštava javnost da je Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju Gradske uprave grada Beograda podržala predlog za izbor Gorana Miletića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Ovaj predlog je do 18.02.2010. podržalo 210 organizacija.

Saopštenje Agencije za saradnju sa NVO i evropsku harmonizaciju GU grada Beograda:


Koalicija protiv diskriminacije

Poštovani,

Povodom predstojećeg izbora Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Agenciji za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju grada Beograda, obratili su se ovlašćeni predstavnici Koalicije protiv diskriminacije. Informisali su nas o celom toku aktivnosti oko predlaganja kandidata i da je ova Koalicija dala predlog za izbor Gorana Miletića na funkciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a koji je pored ispunjavanja zakonskih uslova, svojim dosadašnjim radom u oblasti manjinskih prava i borbe protiv diskriminacije, pokazao stručnost u radu i posvećenost zalaganju za jednakost svih građana Srbije. Predlog je podržalo preko 200 značajnih i afirmisanih nevladinih organizacija širokog polja delovanja, a predlog je od strane zakonom ovlašćenog predlagača upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije, u roku koji je dala predsednica Skupštine Srbije. Problem je nastao kada je drugi ovlašćeni zakonski predlagač, nedelju dana po isteku roka, dostavio predlog za izbor dr Milutina Đuričića na funkciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Primedba Koalicije se sastoji u tome da ovaj predloženi kandidat i pored vršenja dužnosti sudije Ustavnog suda, ne ispunjava zakonski uslov da se bavio diskriminacijom, manjinskim i ljudskim pravima u periodu od 10 godina.

Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju u svom dosadašnjem delovanju ostvarila je kontakt i saradnju u raznim oblicima, sa brojnim manjim ili većim, a u svemu značajnim i u raznim oblastima važnim nevladinim organizacijama. Iskustvo i rezultat takvog angažovanja je unapređenje nivoa međusobne saradnje kao i značajan doprinos civilnog sektora u oblastima od značaja za grad Beograd.

Dostizanju ovakvog nivoa odnosa sa nevladinim organizacijama prethodio je strpljiv rad, stalna inicijativa prema ovim organizacijama, uz uvažavanje njihovih inicijativa, međusobnim informisanjem o pitanjima koja su od zajedničkog interesa, jednom rečju uspostavljeno je međusobno poverenje.

U tom smislu, mišljenja smo da bi trebalo pokazati razumevanje i više sluha za predlog Koalicije protiv diskriminacije i podržati ga, obzirom da iza tog predloga stoje nevladine organizacije koje se bave upravo ovom oblašću, te da će iskustvo i dosadašnji rad i kandidata i navedenih organizacija doprineti afirmaciji institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i podizanju nivoa svesti o značaju ravnopravnosti kao tekovine moderne i istinske demokratije.

Danko Runić, direktor

Pored Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju GU grada Beograda, predlog za izbor Gorana Miletića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti podržalo je sledećih 210 organizacija:

1.    Academica – akademska grupa
2.    Agencija Vranje Press
3.    Anti-trafiking centar
4.    Aleksinački centar za ljudska prava
5.    Asocijacija DUGA
6.    Asocij acij a nezavisnih elektronskih medij a (ANEM)
7.    Asocijacija SORS
8.    Asocijacija za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca – ARSK
9.    Autonomni ženski centar
10.    Balkanski fond za lokalne inicijative
11.    Beogradski centar za ljudska prava
12.    CedeumIdea
13.    CeGraD
14.    Centar lokalne demokratije LDA, Niš
15.    Centar modernih veština
16.    Centar potrošača Srbije (CEPS)
17.    Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
18.    Centar za edukaciju, toleranciju i multikulturalizam
19.    Centar za eko-ruralni razvoj, Aleksandrovo
20.    Centar za evroatlanske studije
21.    Centar za integraciju mladih
22.    Centar za Jednaka Prava
23.    Centar za prava Romkinja, Niš
24.    Centar za kulturnu afirmaciju, Dimitrovgrad
25.    Centar za kulturnu dekontaminaciju
26.    Centar za ljudska prava, Niš
27.    Centar za multikulturno obrazovanje, Preševo
28.    Centar za orijentaciju društva
29.    Centar za prava manjina
30.    Centar za razvoj civilnih resursa – Niš
31.    Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin
32.    Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš
33.    Centar za razvoj lokalne zajednice, Bujanovac
34.    Centar za regionalnu politiku, Niš
35.    Centar za samostalni život invalida, Niš
36.    Centar za socijalnu integraciju Roma, Bujanovac
37.    Centar za toleranciju i integraciju, Bujanovac
38.    Centar za toleranciju i integraciju juga Srbije – CTI JS
39.    Centar za unapređivanje pravnih studija
40.    CHRIS: Građanski forum Novi Pazar
41.    CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin
42.    CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš
43.    CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo
44.    CHRIS: Odbor za ljudska prava Vranje
45.    CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad
46.    CIP Humana Beograd, NVO iz Beograda
47.    Civilni resurs centar Bujanovac
48.    DENIZEN, Centar za građanski razvoj Svrljig
49.    Društvo dobre akcije, Niš
50.    Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama BISER, Srbobran
51.    Društvo za pomoć MNRO, Niš
52.    Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari Grad
53.    Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš
54.    Edukacioni centar, Leskovac
55.    Ekološko udruženje AVALON, Vršac
56.    Edukativni centar Roma, Subotica
57.    ELSA Srbije (Evropsko udruženje studenata prava)
58.    Esperanca, Novi Sad
59.    Evropa nema alternativu
60.    Evropski pokret u Srbiji, Niš
61.    Evropsko udruženje studenata prava sa Pravnog fakulteta u Nišu – ELSA lokalna grupa Niš
62.    Fenomena, Kraljevo
63.    Fond turistički klaster mikroregije, Subotica-Palić
64.    Fond za humanitarno pravo
65.    Fond za otvoreno društvo
66.    Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine
67.    Forum nevladinih organizacija, Kraljevo
68.    Gay-Straight Alijansa
69.    Gayten LGBT
70.    GLIC – Gej lezbejski info centar
71.    Gradsko udruženje cerebralne i dečje paralize, Niš
72.    Građanske inicijative
73.    Građanski centar Kragujevac
74.    Građanski parlament Bujanovac
75.    Građanski parlament Vršac
76.    Grupa “MOST”
77.    Hartefakt fond
78.    Helsinški odbor za ljudska prava
79.    HORA, grupa za emancipaciju žena iz Valjeva
80.    Inicijativa mladih za ljudska prava
81.    Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”
82.    Inicijativa za integraciju Vranje
83.    Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI
84.    Inkluzivni pokret
85.    ISAC Fund
86.    Istraživači Romi, Žabalj
87.    IZ KRUGA
88.    KHR 1804 Team
89.    Klub književnih entuzijasta Srbije
90.    Klub mladih, Bujanovac
91.    Kokoro, NVO iz Bora
92.    Kolektiv, nezavisna umetnička asocijacija
93.    Kompjuterski kamp za decu, udruženje građana iz Novog Sada
94.    Kormilo, udruženje građana iz Zrenjanina
95.    Kreativna radionica, Kraljevo
96.    Kulturni centar DamaD, Novi Pazar
97.    Kulturni centar REX
98.    Kulturni forum, Sremska Mitrovica
99.    Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
100.    LINET
101.    Mali razvojni klub, Udruženje građana iz Srpske Crnje
102.    Medija Centar
103.    Medija i reform centar, Niš
104.    MillenniuM, NVO iz Kragujevca
105.    Mladi advokati Beograda
106.    Mladi istraživači Srbije
107.    Mladi pravnici Srbije
108.    Moderno društvo Bujanovac
109.    Multietnički centar za razvoj regije Dunav 21, Bor
110.    Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine
111.    Narodni parlament Leskovac
112.    NEC-RP, Kraguj evac
113.    Nezavisno društvo novinara Vojvodine
114.    NVO AURORA, Bor
115.    Nezavisno udruženj e novinara Srbij e
116.    Niško udruženje studenata sa hendikepom
117.    Novosadski ekološki centar – NEC
118.    Novosadski humanitarni centar
119.    NVO Fraktal
120.    NVO Reintegracije, Novi Pazar
121.    NVO POkret ZDravo
122.    NVO Šumska vila
123.    Odbor za Ljudska Prava, Bujanovac
124.    Omladina JAZAS-a
125.    Omladinski forum za edukaciju Roma
126.    Opštinsko udruženje za pomoć deci i osobama ometenim u razvoju, Sjenica
127.    Organizacija za razvoj i demokratiju, Bujanovac
128.    PAAD Centar, Novi Bečej
129.    Partneri za demokratske promene Srbija
130.    Pokret Balkana
131.    Pokret potrošača, Bor
132.    Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal Pres”   
133.    Praxis
134.    Prijatelji dece Inđije
135.    Prijatelji dece Zemuna
136.    Prijatelji dece, Voždovac
137.    Proakcija – organizacija civilnog društva
138.    Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i različitosti
139.    Regionalni centar za manjine
140.    Resurs centar Beograd
141.    Resurs centar Čukarica
142.    Resurs centar Niš
143.    Resurs centar Stari Grad
144.    Resurs centar, Bor
145.    Romkinje u dekadi, udruženje građana iz Čuruga
146.    Romski centar za demokratiju
147.    Romski centar za žene i decu DAE, Beograd
148.    Romski humanitarni centar, Bujanovac
149.    Romski humanitarni kulturno-obrazovni centar Bujanovac
150.    Romski Kulturni Centar Vranjska Banja
151.    Romski informativni centar, Kragujevac
152.    Ruke prijateljstva, NVO iz Kraljeva
153.    Sandžački intelektualni krug, Novi Pazar
154.    Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar
155.    Savez gluvih i nagluvih Srbije
156.    Savez Vlaha Srbije
157.    SOS telefon, Vlasotince
158.    SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
159.    SPAS, udruženje građana iz Zrenjanina
160.    Sportsko društvo za decu i omladinu sa posebnim potrebama PALESTRA, Kruševac
161.    SPY – siguran puls mladih
162.    Stav +, Subotica
163.    Svetionik, Udruženje građana iz Loznice
164.    Taboo, grupa za afirmaciju različitosti, Zrenjanin
165.    TIMOC Press
166.    TRIBINA – Institut za normalnost i kulturu promene, Novi Sad
167.    Udruženje “Pavlos”, Vlasotince
168.    Udruženje građana “Bila?”
169.    Udruženje građana “Delfin”
170.    Udruženje građana “Kosovo”
171.    Udruženje građana “Perspektiva”, Bujanovac
172.    Udruženje građana “POLIS FEST” Subotica
173.    Udruženje građana sa hendikepom “FREND”, Majdanpek
174.    Udruženje građana Zajedno
175.    Udruženje distrofičara Niš
176.    Udruženje likovnih stvaralaca Šapca
177.    Udruženje ratnih vojnih invalida, Beograd
178.    Udruženje rodoljubno spasiteljstvo-MAKOS
179.    Udruženje Roma “Novi svet”
180.    Udruženje Roma Braničevskog okruga
181.    Udruženje Roma Zemun
182.    Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš
183.    Udruženje studenata sa hendikepom
184.    Udruženje za podršku osobama sa smetnjama u razvoju, „Naša kuća”
185.    Udruženje za pomoć osobama sa Down sindromom, Niš
186.    Udruženje za saradnju i posredovanje MOST
187.    Udruženje žena “Prosperiteti”, Bujanovac
188.    Udruženje paraplegičara Nišavskog okruga, Niš
189.    United Balkan
190.    Urban In, Novi Pazar
191.    URBAN -IN, Novi Pazar
192.    Užički centar za prava deteta
193.    Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Splitu
194.    Vojvođanka – Regionalna ženska inicijativa
195.    Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad
196.    Vojvođanski građanski centar
197.    Vojvođanski romski centar za demokratiju, Novi Sad
198.    Youth Cultural Center REFORMARS
199.    YUKOM
200.    YUROM Centar, Niš
201.    Zaječarska inicijativa, Zaječar
202.    Zelena mreža Vojvodine, Novi Sad
203.    Žar, Kikinda
204.    Žene u akciji, Velika Plana
205.    Žene u crnom
206.    Žene za mir, Leskovac
207.    Ženski forum Negotin
208.    ŽRMB: Romski ženski centar „Rromnjako Ilo”, Zrenjanin
209.    ŽRMB: Udruženje Roma “Danica”, Pančevo
210.    ŽRMB: Udruženje Roma Novi Bečej

 
Članice Koalicije protiv diskriminacije su Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

 
Koalicija protiv diskriminacije, 18.02.2010.

Peščanik.net, 18.02.2010.