Naučni skup Razvoj političkih institucija u Srbiji – deset godina posle 5. oktobra održava se 4. i 5. oktobra na Fakultetu političkih nauka, Jove Ilića 165 u Beogradu.

Cilj skupa je otvaranje javne debate o tome šta je u pogledu izgradnje institucija postignuto tokom prethodnih 10 godina, koje su prilike propuštene i šta treba da bude urađeno da bi se osigurala evropska budućnost Srbije.

U prvom delu skupa razgovaraće se o samom događaju 5. oktobra i njegovim demokratskim potencijalima, dok će tema drugog dela biti razvoj institucija u Srbiji posle petooktobarskih promena.

Izlaganja sa skupa biće objavljena u zborniku koji će izaći iz štampe krajem 2010. godine.


04.10.

16.00 – 16.15 Pozdravna reč

Volfgang Kloc, Regionalna kancelarija Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu

Ilija Vujačić, Dekan Fakulteta političkih nauka

16.15 – 17.30 Prva sesija: Događaj

Govore:

Nebojša Vladisavljević: Šta je prethodilo 5. oktobru?

Goran Svilanović: Šta je uspelo, šta nije

Vesna Pešić: Preispitivanje stanovišta o karakteru petooktobarskih promena

Đorđe Pavićević: Karakter 5. oktobra

Dušan Spasojević: Revolucija 5. oktobra u svetlu „šarenih“ revolucija u Istočnoj Evropi

Moderator: Dušan Pavlović

17.30 – 18.45 Diskusija


05.10.

09.30 – 10.30 Druga sesija: Institucije

Govore:

Dejan Pavlović: Reforma pravosuđa posle 5. oktobra

Dušan Pavlović i Ivan Stanojević: Podela vlasti posle 5. oktobra

Miroslav Prokopijević: Ekonomske institucije posle 5. oktobra

Dejan Milenković: Institucionalizacija regulatornih tela posle 5. oktobra

Moderator: Nebojša Vladisavljević

10.30 -11.15 Diskusija

11.30 – 12.30 Treća sesija: Institucije

Govore:

Filip Ejdus: Razvoj bezbednosnih institucija posle 5. oktobra

Vladimir Petrović: Rat i ratni zločini posle 5. oktobra

Jelena Lončar: Civilno društvo posle 5. oktobra

Vladimir Pavićević: Srbija deset godina posle 5. oktobra

12.30 – 13.30 Diskusija

 
FPN, 29.09.2010.

Peščanik.net, 04.10.2010.