Photography by © Ardian Zuehry http://bit.ly/V8t0rz

 
Građanima Srbije
Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srbije
Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republičkoj komisiji za sprovođenje završnog ispita

Iako smo cele školske godine upozoravali na neodrživost zamišljenog završnog ispita na kraju osnovne škole, Ministarstvo prosvete je ignorisalo naše argumentovane zahteve i istrajavalo na postojećem konceptu.

Kako smo i očekivali, prosvetna administracija nije bila u stanju da organizuje regularan završni ispit koji ima jasnu pedagošku svrhu. Umesto toga, dva od tri testa na završnom ispitu su bila sa ozbiljnim manama, dok su testovi rešavani uz nedozvoljene aktivnosti učenika i dežurnih nastavnika u mnogim školama.

U testu srpskog jezika i u kombinovanom testu, kao i u pratećim uputstvima za ocenjivanje, nalaze se mnoga zbunjujuća i dvosmislena pitanja sa istim takvim rešenjima.


Problematična pitanja i rešenja iz testa srpskog jezika

U 5. pitanju je traženo da učenici podvuku ”nepromenljive reči”, a ne ”reči koje pripadaju nepromenljivim vrstama reči”. Tako se desilo da mnogi učenici ne podvuku prilog ”daleko” koji može imati komparaciju kao vrstu promene, odnosno i oblik komparativa ”dalji” i oblik superlativa ”najdalji”. Dopunom Uputstva za ocenjivanje testa iz srpskog jezika Ministarstvo je priznalo grešku sastavljača testa.

6. pitanje je zbunjujuće jer imenica ”momak” označava biće muškog pola, te se u množini može odrediti i brojnim imenicama ”dvadeset trojica” i ”šesnaestorica” posle kojih sledi oblik ”momaka”. Reč je o sličnoj dvosmislenosti koje sadrži peto pitanje, ali Ministarstvo nije bilo dosledno i priznalo tu mogućnost.

Rešenje 16. pitanja u Uputstvu za ocenjivanje ne obuhvata tačan odgovor ”san” na zahtev ”Zaokruži slova ispred motiva koji se javljaju u obe pesme”. Motiv je najmanja jedinica sadržine u književnom delu, dok se tema dela tretira kao centralni ili dominantan motiv ili skup motiva. Reč ”san” ima više srodnih značenja, među kojima i ”spavanje”. Prva pesma je narodna uspavanka, što znači da se peva prilikom uspavljivanja, dok u drugoj pesmi autor (Jovan Jovanović Zmaj) doslovce kaže u drugom stihu: ”moje zlato spava”. Dakle, motiv ”san” se javlja u obe pesme i učenik koji je zaokružio slovo ”d)” nije pogrešio.

20. pitanje podrazumeva odgovor ”d) Upotreba slobodnog stiha približava pesnički izkaz proznom” što u datoj pesmi nije tačno. U pesmi se koristi tzv. slobodni stih (nema rimu), ali ima veoma dinamičnu ritmičko-metričku organizaciju koja se drastično razlikuje od proznog izkaza.


Problematična pitanja i rešenja iz kombinovanog testa

Prvo pitanje iz fizike zahteva od učenika da zna tačke mržnjenja određenih supstanci iako standard 81. ФИ.1.5.1. izričito kaže da učenik treba da zna samo temperature mržnjenja i ključanja vode.

3. pitanje sadrži materijalnu grešku jer ”E” nije oznaka za elektromotornu silu, nego za energiju. Oznaka za elektromotornu silu je grčko slovo epsilon.

15. pitanje je zbunjujuće jer podrazumeva da učenik ne smatra Kopaonik delom
kopaoničkog kraja, što je besmislica.

***

Imajući u vidu da test srpskog jezika sadrži 20%, a kombinovani test 15% neprimerenih pitanja, smatramo da nužno sledi poništavanje oba testa. Sem toga, kombinovani test sadrži pitanja koja zahtevaju znanje činjenica bez potrebe za razumevanjem i praktičnom primenom znanja, što odstupa od javno deklarisanih stavova Ministarstva. Uputstvo za ocenjivanje testa matematike drži se rigidno predodređenih postupaka za rešavanje zadataka, što sputava kreativnost učenika u pronalaženju rešenja.

Regularnost sva tri testa je dovedena u pitanje i zbog nedopustivih aktivnosti dežurnih nastavnika i učenika koji su radili testove. Na osnovu neproverenih informacija od samih učenika iz nekoliko škola iz Beograda i Niša, dežurni nastavnici su prilazili učenicima i pomagali im, dopuštali im da međusobno razmenjuju testove i prepisuju odgovore.

Rezultati završnog ispita su sporni i zato što su pojedine komisije pregledača odmah ispravljale bodovanje 5. pitanja prema Dopuni Uputstva za ocenjivanje testa iz srpskog jezika, dok su druge komisije ispravljale grešku samo u slučaju žalbe roditelja. Tako su učenici čiji roditelji nisu uložili žalbu u neravnopravnom položaju. Posebno iritira činjenica da je ova Dopuna sastavljenja bez poštovanja pravopisnih pravila o spojenom i rastavljenom pisanju.

Kao nikada pre, pregledači su nekoliko dana ranije znali u kojoj školi će pregledati testove, čime je omogućeno falsifikovanje rezultata i eventualna korupcija. Tajnost ličnih podataka o rezultatu učenika nije dovoljno obezbeđena, te su nastavnici nekih škola znali rezultate svojih učenika ponaosob pre nego što su ih saznali sami učenici.

Prodaja lažnih testova pre završnog ispita takođe je bacila senku na regularnost, na šta je Ministarstvo blagovremeno reagovalo. Međutim, postavlja se pitanje kako je moguće naći fotografije sva tri testa na raznim sajtovima, iako će Ministarstvo objaviti sva tri testa tek 26. juna 2014. godine!

Ovakav epilog završnog ispita zahteva hitno pokretanje pitanja odgovornosti svih koji su učestvovali u njegovom koncipiranju, sastavljanju pitanja i realizaciji.

***

Neophodno je učiniti sledeće:

poništiti završni ispit u celosti;

organizovati upis učenika u srednju školu prema uspehu u osnovnoj školi;

izviniti se u ime države učenicima, roditeljima i nastavnicima;

razrešiti dužnosti ministra Verbića, nadležnog pomoćnika ministra Antonijevića, kao i sve članove Republičke komisije za sprovođenje završnog ispita;

ukinuti Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kao suvišnu, štetnu i skupu instituciju, nemoćnu da napravi kvalitetan koncept završnog ispita;

odmah započeti radikalnu i brzu reformu prosvete koju će voditi ljudi sa neposrednim školskim iskustvom.

***

I dalje smatramo da je novac namenjen realizaciji završnog ispita trebalo iskoristiti za obnavanje škola uništenih u nedavnim poplavama.

Grupa „Roditelji i nastavnici protiv nove male mature“

 
Peščanik.net, 24.06.2014.