Koalicija protiv diskriminacije najoštrije osuđuje noćašnje protivpravno privođenje aktivista Incijative mladih za ljudska prava od strane policije u Beogradu. Patrola policije je privela aktiviste nevladine organizacije, iako ih nije upoznala sa time za šta ih tereti, niti sa svojim ovlašćenjima da ih povodom konkretnog slučaja privede i više sati zadrži u policijskoj stanici.

Po opštim pravilima Ustava Srbije, policija ne sme građane lišavati slobode ako to u konkretnom slučaju nije neophodno potrebno i ako sam zakon to ne dopušta. Ako se u sinoćnom događaju smatralo da su aktivisti Inicijative mladih učinili nešto protivpravno, bilo je dovoljno uzeti od njih izjave i sačiniti službeni zapisnik na licu mesta, bez njihovog privođenja i zadržavanja u stanici policije.

Nezadovoljni tekstom usvojene Deklaracije o Srebrenici, aktivisti Inicijative mladih za ljudska prava su na troatoaru ispred doma Narodne skupštine sprejom ispisali sledeću političku poruku narodnim poslanicima: „Ta teška strana reč genocid“. Na ovaj način, oni su ustali protiv jednog od najtežih oblika diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i verskog opredeljenja, ali su i osudili nespremnost većine poslanika Narodne skupštine da u potpunosti prihvati pravnu realnost činjenice da se u Srebrenici desio genocid.

Kao i drugi građani zemlje, i aktivisti nevladinog sektora imaju pravo na izražavanje svog političkog stava. Način na koji su oni odlučili da svoj stav o skupštinskoj Deklaraciji javno iskažu, takođe spada u njihovu slobodu izražavanja. Ako izražavanjem političkog stava oni nisu prekršili zakon, a sama policija im nije saopštila da jesu, nisu smeli ni da budu privedeni. Ako je policija ipak smatrala da su oni pisanjem poruke po trotoaru učinili nešto protivpravno, bilo je dovoljno sačiniti o tome zapisnik i uzeti njihove izjave radi daljeg vođenja postupka, a zatim oprati protivzakonitu poruku.

Poruka je oprana pre svitanja, ali su nažalost i aktivisti nevladine organizacije privedeni. Koalicija protiv diskriminacije smatra da je time braniteljima ljudskih prava na diskriminatorski način povređeno osnovno, Ustavom zajamčeno pravo na ličnu slobodu i to zbog njihovog izraženog političkog stava. Zbog toga zahtevamo od nadležnih organa, a pre svega Ministarstva unutršanjih poslova i Zaštitnika građana, da bez odlaganja utvrde sve okolnosti privođenja aktivista Inicijative mladih za ljudska prava i o tome obaveste javnost. Takođe, zahtevamo od Ministarstva unutrašnjih poslova da u potpunosti obezbedi neselektivnu primenu ustavnih garancija prava na ličnu slobodu svakom građaninu ove zemlje.

Članice Koalicije protiv diskriminacije su Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGB.

 
Koalicija protiv diskriminacije, 01.04.2010.

Peščanik.net, 01.04.2009.