Poštovani gospodine Cvetkoviću,

Zadovoljstvo nam je da Vas lično obavestimo da su udruženja građana Gej strejt alijansa (GSA) i Labris – Organizacija za lezbejska ljudska prava, koje se bave zaštitom prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba u Srbiji, započele proces organizacije Parade ponosa (Pride day) koja će se održati u toku leta 2009. godine u Beogradu.

Na inicijativu GSA ove dve organizacije su potpisale Memorandum o saradnji na organizaciji Parade ponosa 2009, a oko ove ideje okupile su i većinu drugih LGBT organizacija u Srbiji. Takođe, formiran je i Organizacioni odbor Parade koji će se baviti organizacijom i bezbednošću samog događaja, kao i koordinacijom aktivnosti koje će pratiti održavanje Parade.

U toku je i potpisivanje Proglasa za javnost Srbije – „Neka bude Parada ponosa“ koji je već podržalo oko 50 domaćih nevladinih organizacija, a inicijatori Parade očekuju podršku i drugih domaćih i međunarodnih organizacija, institucija, političkih partija i pojedinaca.

Proglas poziva na prestanak svakog oblika diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama u Srbiji i podržava LGBT osobe, njihove prijatelje, rođake i saradnike, kao i sve druge osobe iz Srbije koje se zalažu za poštovanje ljudskih prava svih građanki i građana u nameri da ove godine organizuju mirno i nenasilno okupljanje – Paradu ponosa.

Ovom prilikom Vam se obraćamo iz razloga što je gore spomenuta Parada ponosa bila jučerašnja tema poslaničkog pitanja narodnog poslanika Nove Srbije, gospodina Miroslava Markićevića koji Vam je u skladu sa novopostavljenom praksom u Skupštini Republike Srbije postavio pitanje u vezi prisustva članova Vlade na Paradi.

S obzirom da se iz Vašeg odgovora na ovo pitanje moglo zaključiti da članovi Vlade Republike Srbije i Vi lično nećete prisustvovati Paradi ponosa, prinuđeni smo da Vam se na ovaj način obratimo i najljubaznije Vas zamolimo da nam pojasnite nedoumice koje je Vaša izjava izazvala a koje se prevashodno odnose na sledeća pitanja:

– da li je Vlada Republike Srbije na nekoj od svojih sednica već raspravljala o održavanju Parade ponosa i da li je usvojila odluku da niko od članova Vlade ne prisustvuje ovom događaju?

– da li je ovakva odluka, ukoliko ona postoji, važeća i obavezujuća za sve članove Vlade ili je ona doneta u formi preporuke što ostavlja prostor pojedinim ministrima da ipak svojim prisustvom podrže održavanje Parade ponosa?

Imajući u vidu da je proces organizacije Parade ponosa na samom početku, kao i da javnosti, organizacijama i institucijama od kojih se očekuje podrška još uvek nije predstavljen detaljniji plan i ciljevi ovog događaja i nisu upućeni konkretni pozivi za prisustvo na Paradi, stiče se utisak da se Vlada Republike Srbije a priori ograđuje od ovakve vrste događaja i na taj način izbegava da se izjasni i pozabavi problemima s kojima se svakodnevo susreće od 5 do 10 procenata građanki i građana Srbije koji se tiču visokog stepena homofobije, diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama, a na koje želi da ukaže Parada ponosa 2009.

Bez obzira na gore izrečene nedoumice i utiske, Organizacioni odbor Parade ponosa 2009, kao što je to praksa u svim demokratskim zemljama, ovom prilikom takođe želi da Vama i svim članovima Vlade Republike Srbije uputi zvanični poziv za prisustvo na Paradi ponosa 2009 u potpunosti razumevajući da je prisustvo ministara ili Vlade u celini na ovom događaju od neprocenjivog značaja za poboljšanje poštovanja ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji i razvoj društva u celini.

S poštovanjem,

Inicijatori i inicajatorke Parade ponosa 2009:

Gej strejt alijansa
Labris – Organizacija za lezbejska ljudska prava, 01.05.2009.

 
Peščanik.net, 02.05.2009.