Dragi Custodise!

Od majke Werhahn dobio sam priloženi članak oca Pribilla s molbom da se o njemu da sud. Pošto ja nemam adresu oca Pribilla, a majka Werhahn mi je saopćila da je preko Tebe dobila ovaj članak, vraćam ti ga u prilogu, s molbom da se dostavi ocu Pribillu.

Ja ne bih pustio da izađe ovaj članak. Po mome mišljenju, njemački narod, a i biskupi i kler nose ogromnu krivicu zbog događanja u koncentracijskim logorima. Tačno je da se poslije možda nije imalo više šta da se uradi. Krivica je učinjena ranije. Njemački narod, a i biskupi i kler velikim dijelom, upustili su se u nacionalsocijalističku agitaciju. On se skoro bez otpora, čak djelomično s oduševljenjem, izjednačio na svim područjima koja su označena u članku. U tome leži njegova krivica. Ali uostalom također se znalo – da se i nije znalo za događanja u logorima u njihovoj punoj mjeri – da su lična sloboda, svi pravni principi gaženi nogama, da su u koncentracionim logorima činjene velike grozote, da su Gestapo, naše SS trupe, a dijelom i naše trupe u Poljskoj i Rusiji postupali s besprimjerenim grozotama prema civilnom stanovništvu. Pogromi Jevreja 1933. i 1938. su se dešavali potpuno javno. Mi smo oficijelno obznanili umorstva talaca u Francuskoj. Dakle, odista se ne može tvrditi da javnost nije znala da su se nacionalsocijalistička vlast i vrhovna komanda stalno ogriješili u principu o prirodno pravo, o Hašku konvenciju i o najjednostavnije naloge čovječnosti. Vjerujem da bi, da su biskupi svi zajedno jednog određenog dana javno s propovjedaonica zauzeli stav protiv toga, oni mogli mnogo toga da spriječe. To se nije desilo i za to nema izvinjenja. Da su biskupi zbog toga dospjeli u zatvor ili u koncentracione logore, to ne bi bilo šteta, naprotiv. Sve se to nije desilo i zato je najbolje da se šuti. Ja znam sigurno da se preminuli Papa (Pio XI, prim. prev.)  tačno slaže s mojom osudom. Kako misli sadašnji Papa, ne znam.

 
Mnogo hvala za odašiljanje i srdačni pozdravi.
Tvoj
Adenauer

 
Konrad Adenauer, pismo dr. Bernhardu Custodisu, parohu u Bonnu, 23. februara 1946.
Izvor: Konrad Adenauer, Briefe über Deutschland 1945-1955. Eingeleitet und ausgewählt von Hans Peter Mensing aus der Rhöndorfer Ausgabe der Briefe. München 1999, str. 40-42.

S njemačkog preveo Mario Kopić

Peščanik.net, 27.01.2012.