Za: Republiko Srbijo
Zahteva iniciative državljank in državljanov v Kopru

Vsaj od afere Dreyfus in nastopa Zolaja ter njegovih kolegic in kolegov v njej je jasna tudi naloga sleherne državljanke in slehernega državljana, ki to sta, da z upiranjem zlorabam pravosodja, s katerimi država razkazuje svojo premoč nad tistimi, zaradi katerih sploh obstaja, in s tem svojo totalitarno naravo, uveljavijo svojo suverenost nasproti suverenosti vladajočih klik; da ne dopustijo njihove samovolje ne v svoji državi in ne kjerkoli na svetu. Zgodovina bo seveda pokazala, kje stoji kdo in kaj je kdo storil, vendar zgodovine ni brez ljudi, njihovih etičnih meril in njihovih dejanj. Nič se ne bo razpletlo samo od sebe. Ravnanje srbskega pravosodja in države, ki mu diktira dejanja, imamo za napad na sam koncept moderne demokracije in za zločin proti človeštvu. Ta dejanja usmerjajo Srbijo in tiste politične skupine drugod, ki podpirajo tako ravnanje z ljudmi drugačnih prepricanj, na pot, katere konec si je mogoče predstavljati kot še eno katastrofo svetovnih razsežnosti.

Zato od tožilstva, policije in sodišča v Beogradu zahtevamo, da opustijo groteskno farso političnega procesa, katere ključno dejanje naj bi se odigralo v torek, 23. marca 2010, v Beogradu. Zahtevamo tudi, da svojim žrtvam izrečejo obžalovanje in jim, kolikor je po vsem tem nasilju sploh mogoče, povrnejo storjeno škodo in jim zagotovijo varnost pred svojimi opričniki. Enako zahtevamo tudi za tiste, ki trpijo policijsko in pravosodno nasilje zgolj zato, ker so izrazili solidarnost z obtoženimi v tem procesu.

Naša pozornost se s časom ne bo zmanjšala.

Podpisniki:

Dr. Drago Braco Rotar, sociolog, zgodovinski antropolog

Dr. Taja Kramberger, zgodovinarka, zgodovinska antropologinja, literatka

Lado Jelen, državljan

Erik Božic

Martin Krauser

Maja Kohek

Teja Viler, absolventka Kulturnih študijev in antropologije UP FHŠ

Daniela Bebler Markovid, prevajalka

Primož Bebler, režiser

Samuel Friškic

Eva Brajkovic

Mina Bulid, absolventka UP FHŠ

Monika Vrecar

Tjaša Jurman

Matjaž Karlovcec

Malgorzata Bialek

Mile Zukid, človek-čovek

Zoran Jovanovid, študent

Borut Logar, glasbeni pedagog v pokoju

Sonja Logar, ekonomistka v pokoju

Urban Belina, performer;

Gašper Malej, prevajalec in literat;

Nina Jemec, študentka,

Tomaž Gregorc, univ. asistent

 
Koper, 22. marec 2010.

Peščanik.net, 23.03.2010.