Konzervativna opozicija kritikuje ukupno 35 mera socijalističke vlade, koje delimično implementiraju predloge Louis Galloisa, kao previše „komplikovane“. „Francuska mora ponovo da postane industrijska zemlja“, zahteva premijer Ayrault, „Moramo doneti ambiciozne i hrabre odluke“. Prva mera koju je vlada usvojila je poresko rasterećenje privrednika u visini od 20 milijardi evra u naredne tri godine, koje bi trebalo da smanji troškove rada za šest odsto.

Bivši šef Lufthanze Gallois predložio je smanjivanje doprinosa za socijalno osiguranje koje plaćaju poslodavci za 20 milijardi evra, uz istovremeno značajno povećanje socijalnog poreza koje bi jednako pogodilo sve poreske obveznike. Francuska vlada nije usvojila ovaj drugi predlog. Umesto toga, od 2012. opšta stopa PDV-a će se uvećati sa 19,6% na 20%, čime socijalistička vlada odustaje od predizbornog obećanja i praktično implementira Sarkozijev predlog povećanja PDV-a. Predviđeno je i povećanje posebne stope PDV-a za hotele, ali je zato najavljeno smanjenje PDV-a na osnovne životne namirnice sa 5,5% na 5%, kako bi se pomoglo najsiromašnijim delovima stanovništva. Uz to se uvodi i ekološki porez, koji bi trebalo da donese dodatnih tri milijarde evra u državnu kasu.

Vlada namerava da tokom 2013, pored već predviđenih 10 milijardi evra, uštedi još 10 milijardi, što podrazumeva stezanje kaiša za do sada pošteđene opštine. „Efekti štednje trebalo bi da se osete tek 2015“, objašnjava Ayrault. Vlada je usvojila još nekoliko predloga iz Galloisovog „Pakta za rast, konkurentnost i radna mesta“, kao što su podsticanje malih i srednjih preduzeća, smanjivanje birokratije i veća ulaganja u istraživanja. Opozicija smatra da ove mere neće proizvesti očekivani „konkurentski šok“. Prema MMF-u, mala kokurentnost je glavni problem francuske ekonomije. Od 2000. do 2011. udeo industrije u francuskoj ekonomiji opao je sa 18 na 12,5%.

 
Rheinische Post, 06.11.2012.

Izbor i prevod Miroslav Marković

Peščanik.net, 08.11.2012.