Koalicija protiv diskriminacije poziva političke partije koje su glasale za Zakon o zabrani diskriminacije da u ponovljenom postupku za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, podrže Gorana Miletića s obzirom na to da ispunjava sve zakonske uslove i uživa nedvosmislenu podršku manjinskih i organizacija i organizacija za ljudska prava. Istovremeno, smatramo neprihvatljivim zahteve za ispunjavanja novih uslova koji ne postoje u Zakonu o zabrani diskriminacije.

Posle neumesnog dovođenja u pitanje stručnosti Gorana Miletića, broja godina njegovog staža i njegove spremnosti da poštuje Ustav i zakone Republike Srbije u javnosti su se pojavili zahtevi za ispunjavanjem uslova koji nisu zahtevani u zakonu. U emisiji Kažiprst, emitovanoj 22. februara na RTV B92, Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe „za evropsku Srbiju“ je kao razlog zbog čega vladajuće partije nisu podržale Gorana Miletića navela „nedostatak iskusta u zastupanju pred sudovima“. Koalicija podseća da prema zakonu nije potrebno da Poverenik ima ovakvo iskustvo niti iz zakona proizilazi da će on lično zastupati žrtve pred sudovima u Srbiji, već to mogu činiti zaposleni u stručnoj službi Poverenika.

Koalicija protiv diskriminacije i dalje očekuje da sve partije koje su glasale za Zakon o zabrani diskriminacije podrže kandidata koji ispunjava sve zakonom predviđene uslove i uživa podršku 212 organizacija koje se bave manjinskim i ljudskim pravima, kao i nekoliko saveta nacionalnih manjina. Ne postoji nijedan objektivan razlog za odbijanje partija vladajuće koalicije da podrže ovog kandidata. Takođe, smatramo da izjave da se Goran Miletić „nije svideo“ članovima Odbora za ustavna pitanja i da oko njega „imaju dileme“ ne mogu biti osnov za odbijanje da se podrži ovaj kandidat.

Nakon skandaloznog povlačenja Zakona o zabrani diskriminacije iz procedure prošle godine, smatramo apsolutno nedopustivim ponovnu opstrukciju mehanizama koji bi trebalo da štite i unapređuju ljudska prava u Srbiji. Istovremeno, nedopustivo je odstustvo reakcije na tekstove u medijima koji su šrili neistine o Zakonu o zabrani diskriminacije,a sada nastoje da diskredituju Gorana Miletića (dnevni list „Kurir“ 19. i 20. februara 2010.).

S obzirom da je zakonom propisana procedura o izboru Poverenika za ravnopravnost ponovo pokrenuta, očekujemo da se na ovu značajnu funkciju izabere osoba koja ispunjava zakonske uslove i koja uživa punu podršku onih zbog kojih je Zakon o zabrani diskriminacije i donesen.

Predlog za izbor Gorana Miletića za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti do sada su podržale sledeće organizacije:

1. Academica – akademska grupa

2. Agencija Vranje Press

3. Anti-trafiking centar

4. Aleksinački centar za ljudska prava

5. Asocijacija DUGA

6. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)

7. Asocijacija SORS

8. Asocijacija za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca – ARSK

9. Autonomni ženski centar

10. Balkanski fond za lokalne inicijative

11. Beogradski centar za ljudska prava

12. CedeumIdea

13. CeGraD

14. Centar lokalne demokratije LDA, Niš

15. Centar modernih veština

16. Centar potrošača Srbije (CEPS)

17. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

18. Centar za edukaciju, toleranciju i multikulturalizam

19. Centar za eko-ruralni razvoj, Aleksandrovo

20. Centar za evroatlanske studije

21. Centar za integraciju mladih

22. Centar za Jednaka Prava

23. Centar za prava Romkinja, Niš

24. Centar za kulturnu afirmaciju, Dimitrovgrad

25. Centar za kulturnu dekontaminaciju

26. Centar za ljudska prava, Niš

27. Centar za multikulturno obrazovanje, Preševo

28. Centar za orijentaciju društva

29. Centar za prava manjina

30. Centar za razvoj civilnih resursa – Niš

31. Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin

32. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš

33. Centar za razvoj lokalne zajednice, Bujanovac

34. Centar za regionalnu politiku, Niš

35. Centar za samostalni život invalida, Niš

36. Centar za socijalnu integraciju Roma, Bujanovac

37. Centar za toleranciju i integraciju, Bujanovac

38. Centar za toleranciju i integraciju juga Srbije – CTI JS

39. Centar za unapređivanje pravnih studija

40. CHRIS: Građanski forum Novi Pazar

41. CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin

42. CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš

43. CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo

44. CHRIS: Odbor za ljudska prava Vranje

45. CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad

46. CIP Humana Beograd, NVO iz Beograda

47. Civilni resurs centar Bujanovac

48. DENIZEN, Centar za građanski razvoj Svrljig

49. Društvo dobre akcije, Niš

50. Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama BISER, Srbobran

51. Društvo za pomoć MNRO, Niš

52. Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari Grad

53. Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš

54. Edukacioni centar, Leskovac

55. Ekološko udruženje AVALON, Vršac

56. Edukativni centar Roma, Subotica

57. ELSA Srbije (Evropsko udruženje studenata prava)

58. Esperanca, Novi Sad

59. Evropa nema alternativu

60. Evropski pokret u Srbiji, Niš

61. Evropsko udruženje studenata prava sa Pravnog fakulteta u Nišu – ELSA lokalna grupa Niš

62. Fenomena, Kraljevo

63. Fond turistički klaster mikroregije, Subotica-Palić

64. Fond za humanitarno pravo

65. Fond za otvoreno društvo

66. Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine

67. Forum nevladinih organizacija, Kraljevo

68. Gay-Straight Alijansa

69. Gayten LGBT

70. GLIC – Gej lezbejski info centar

71. Gradsko udruženje cerebralne i dečje paralize, Niš

72. Građanske inicijative

73. Građanski centar Kragujevac

74. Građanski parlament Bujanovac

75. Građanski parlament Vršac

76. Grupa “MOST”

77. Hartefakt fond

78. Helsinški odbor za ljudska prava

79. HORA, grupa za emancipaciju žena iz Valjeva

80. Inicijativa mladih za ljudska prava

81. Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”

82. Inicijativa za integraciju Vranje

83. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI

84. Inkluzivni pokret

85. ISAC Fund

86. Istraživači Romi, Žabalj

87. IZ KRUGA

88. KHR 1804 Team

89. Klub književnih entuzijasta Srbije

90. Klub mladih, Bujanovac

91. Kokoro, NVO iz Bora

92. Kolektiv, nezavisna umetnička asocijacija

93. Kompjuterski kamp za decu, udruženje građana iz Novog Sada

94. Kormilo, udruženje građana iz Zrenjanina

95. Kreativna radionica, Kraljevo

96. Kulturni centar DamaD, Novi Pazar

97. Kulturni centar REX

98. Kulturni forum, Sremska Mitrovica

99. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

100. LINET

101. Mali razvojni klub, Udruženje građana iz Srpske Crnje

102. Medija Centar

103. Medija i reform centar, Niš

104. MillenniuM, NVO iz Kragujevca

105. Mladi advokati Beograda

106. Mladi istraživači Srbije

107. Mladi pravnici Srbije

108. Moderno društvo Bujanovac

109. Multietnički centar za razvoj regije Dunav 21, Bor

110. Narodni parlament Leskovac

111. NEC-RP, Kragujevac

112. Nezavisno društvo novinara Vojvodine

113. NVO AURORA, Bor

114. Nezavisno udruženje novinara Srbije

115. Niško udruženje studenata sa hendikepom

116. Novosadski ekološki centar – NEC

117. Novosadski humanitarni centar

118. NVO Fraktal

119. NVO Reintegracije, Novi Pazar

120. NVO POkret ZDravo

121. NVO Šumska vila

122. Odbor za Ljudska Prava, Bujanovac

123. Omladina JAZAS-a

124. Omladinski forum za edukaciju Roma

125. Opštinsko udruženje za pomoć deci i osobama ometenim u razvoju, Sjenica

126. Organizacija za razvoj i demokratiju, Bujanovac

127. PAAD Centar, Novi Bečej

128. Partneri za demokratske promene Srbija

129. Pokret Balkana

130. Pokret potrošača, Bor

131. Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal Pres”

132. Praxis

133. Prijatelji dece Inđije

134. Prijatelji dece Zemuna

135. Prijatelji dece, Voždovac

136. Proakcija – organizacija civilnog društva

137. Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i različitosti

138. Regionalni centar za manjine

139. Resurs centar Beograd

140. Resurs centar Čukarica

141. Resurs centar Niš

142. Resurs centar Stari Grad

143. Resurs centar, Bor

144. Romkinje u dekadi, udruženje građana iz Čuruga

145. Romski centar za demokratiju

146. Romski centar za žene i decu DAE, Beograd

147. Romski humanitarni centar, Bujanovac

148. Romski humanitarni kulturno-obrazovni centar Bujanovac

149. Romski Kulturni Centar Vranjska Banja

150. Romski informativni centar, Kragujevac

151. Ruke prijateljstva, NVO iz Kraljeva

152. Sandžački intelektualni krug, Novi Pazar

153. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar

154. Savez gluvih i nagluvih Srbije

155. Savez Vlaha Srbije

156. SOS telefon, Vlasotince

157. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja

158. SPAS, udruženje građana iz Zrenjanina

159. Sportsko društvo za decu i omladinu sa posebnim potrebama PALESTRA

160. SPY – siguran puls mladih

161. Stav +, Subotica

162. Svetionik, Udruženje građana iz Loznice

163. Taboo, grupa za afirmaciju različitosti, Zrenjanin

164. TIMOC Press

165. TRIBINA – Institut za normalnost i kulturu promene, Novi Sad

166. Udruženje “Pavlos”, Vlasotince

167. Udruženje građana “Bilaç”

168. Udruženje građana “Delfin”

169. Udruženje građana “Kosovo”

170. Udruženje građana “Perspektiva”, Bujanovac

171. Udruženje građana “POLIS FEST” Subotica

172. Udruženje građana sa hendikepom “FREND”, Majdanpek

173. Udruženje građana Zajedno

174. Udruženje distrofičara Niš

175. Udruženje likovnih stvaralaca Šapca

176. Udruženje ratnih vojnih invalida, Beograd

177. Udruženje rodoljubno spasiteljstvo-MAKOS

178. Udruženje Roma “Novi svet”

179. Udruženje Roma Braničevskog okruga

180. Udruženje Roma Zemun

181. Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš

182. Udruženje studenata sa hendikepom

183. Udruženje za podršku osobama sa smetnjama u razvoju, „Naša kuća“

184. Udruženje za pomoć osobama sa Down sindromom, Niš

185. Udruženje za saradnju i posredovanje MOST

186. Udruženje žena “Prosperiteti”, Bujanovac

187. Udruženje paraplegičara Nišavskog okruga, Niš

188. United Balkan

189. Urban In, Novi Pazar

190. URBAN –IN, Novi Pazar

191. Užički centar za prava deteta

192. Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Splitu

193. Vojvođanka – Regionalna ženska inicijativa

194. Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad

195. Vojvođanski građanski centar

196. Vojvođanski romski centar za demokratiju, Novi Sad

197. Youth Cultural Center REFORMARS

198. YUKOM

199. YUROM Centar, Niš

200. Zaječarska inicijativa, Zaječar

201. Zelena mreža Vojvodine, Novi Sad

202. Žar, Kikinda

203. Žene u akciji, Velika Plana

204. Žene u crnom

205. Žene za mir, Leskovac

206. Ženski forum Negotin

207. ŽRMB: Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“, Zrenjanin

208. ŽRMB: Udruženje Roma “Danica”, Pančevo

209. ŽRMB: Udruženje Roma Novi Bečej

210. Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine

211. Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine

212. Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine

 
Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

 
Koalicija protiv diskriminacije, 23.02.2010.

Peščanik.net, 23.02.2010.