Pitamo se o biti povijesti. Pitanje o biti povijesti ne brine o pojedinačnim događajima u povijesti, o bitkama, pobjedama, porazima, ugovorima, o političkim događajima, o ekonomskim stjecajima, o umjetničkim i religijskim oblikovanjima, o postignućima znanstvene spoznaje. Pitanje o biti sve ovo ostavlja po strani, upućujući pogled samo na jedno: kako je uopće povijest moguća, što je njezin dostatan temelj na kojem kao mogućnost počiva?

U pomutnji o smislu povijesti mjerilo se ne može naći u pojedinačnim događajima, prije će biti da valja ostaviti po strani sva zbivanja i pitati: što čini neko zbivanje poviješću, što je povijest sama? Mjerilo i pozicija u pitanju o biti povijesti mogu se postići samo ako se pitamo polazeći od eshatona. Jer u eshatonu povijest prekoračuje vlastite granice i postaje sama sebi vidljiva.

Put povijesti odvija se u vremenu. Vrijeme je život unutarnjeg. Da bi došla van, svjetlosti unutarnjeg potrebno je vrijeme. Vrijeme je poredak svijeta, razderano na unutarnje i vanjsko. Vrijeme je mjerilo koje mjeri razmak unutarnjeg i vanjskog.

Bit je vremena u njegovoj jednosmjernosti. Promatra li se geometrijski, pravac vremena odvija se jednosmjerno. Smjer je vremenskih pravaca nepovratan. Vrijeme dijeli ovu jednosmjernost sa životom. Na jednosmjernosti i nepovratnosti zasniva se smisao vremena, kao i smisao života. Smisao je jednosmjernosti u smjeru. Smjer je uvijek usmjeren prema nekom kraju, inače bi bio neusmjeren. Kraj je, međutim, bitno eshaton. Tako se objašnjava sveza između poretka vremena i eshatološkog poretka svijeta. Jednosmjernost vremena zasnovana je na volji. Ja kao volja jest vrijeme Ja. Volja je usmjerena i svojim smjerom određuje smisao vremena. Budući da su vrijeme i volja zajedničkoga smjera, prva je dimenzija vremena budućnost. Time što volja odvaja neželjeno, ono protječe. Tako i vrijeme odvaja kao prošlost ono što protječe. Druga je dimenzija vremena prošlost. Poredak vremena zasniva se na razlikovanju i na odluci između prošlosti i budućnosti. Ovo razlikovanje i odluka može se provesti samo činom. Čin se odvija u sadašnjosti, koja je medij interferencije između prošlosti i budućnosti.

Izreka “povijest se odvija u vremenu” objašnjava samo jednu stranu sveze između vremena i povijesti. Vrijeme i povijest međusobno se uvjetuju. Jer i vrijeme do svoje biti dolazi tek u povijesti. Odnos međusobnog uvjetovanja moguć je samo na temelju identičnog izvora. Izvor je vremena i povijesti vječnost. Kao što je povijest onoizmeđu što se proteže od vječnosti do vječnosti, tako je, ukoliko nije previše smjelo reći, vrijeme stupanj vječnosti, koji odgovara onome između povijesti. Vrijeme nastaje kada je vječnost izvora izgubljena, a poredak svijeta zapao u smrt. Lice smrti znak je svijeta. Vrijeme je vladar smrti, kao što je vječnost vladar života. Sadržavanje i međusobno isključivanje života i smrti odvija se u povijesti. Da bi nadvladala vrijeme, vječnost mora stupiti na vremensko mjesto povijesti. Povijest je mjesto na kojem se križaju supstanca vremena i supstanca vječnosti, smrti i život.

Prema slovu i smislu, apokalipsa je otkrivanje. Svekolika apokalipsa govori o pobjedi vječnosti. Ovaj je govor hvatanje miga vječnosti. U prvim znakovima već se uočava ono dovršeno, a ono viđeno odvažno izriče, kako bi se uputio mig još neispunjenome. Pobjeda vječnosti odvija se na poprištu povijesti. Kada je na kraju povijesti vrijeme, vladar smrti, podleglo, nastupa vrijeme kraja [Endzeit]. Vrijeme kraja jest kraj vremena. Kraj je konačno dovršenje, budući da se ukida poredak vremena. Gleda li se polazeći od puta povijesti, kraj je vremenski kraj. Gleda li se polazeći od punine konačnog dovršenja, ovaj je vremenski kraj vječnost. U poretku je vječnosti bitak kao vrijeme ukinut. Vječnost je konačno dovršenje i završava beskrajnu beskonačnost vremena. Beskrajna beskonačnost obilježava sve-jedno zbivanje, koje ne poziva ni na kakvu odluku. Od ovoga sve-jednog zbivanja povijest se odvaja tako što se smješta u odluku o istini.

Sveza povijesti i istine zasniva se na identičnom izvoru iz biti slobode. Već Hošea opisuje povijest kao tragediju slobode: “Dok Izrael bijaše dijete, ja ga ljubljah, iz Egipta dozvah sina svoga. Al’ što sam ih više zvao, sve su dalje od mene odlazili… Narod je moj sklon otpadu; i premda ga k Višnjem dozivlju, nitko da ga podigne. Kako da te dadem, Efraime, kako da te predam, Izraele! Kako da te dadem kao Admu, da učinim s tobom kao Sebojimu? Srce mi je uznemireno, uzavrela mi sva utroba: neću više gnjevu dati maha, neću opet zatirati Efraima, jer ja sam Bog, a ne čovjek; Svetac posred tebe.” Povijest sadrži tragediju između Boga i svijeta u čovjeku. Samo se stoga zbiva povijest, objašnjava Nikolaj Berđajev, kod kojega se značajno križaju linije Istoka i Zapada, zbog toga što je “Bog želio slobodu, budući da je pramisterij svijeta, pradrama svijeta također i misterij i drama slobode… Prapočetna i ni na što svediva sloboda daje i razrješenje zagonetke povijesti svijeta. U ovoj slobodi ne zbiva se samo otkrivenje Boga čovjeku, nego i odgovarajuće otkrivenje čovjeka Bogu, budući da je sloboda vrelo pokreta, procesa, unutarnjeg sukoba, iznutra doživljenog protuslovlja. Stoga je sveza između… slobode i… povijesti neraskidiva.”

Bit je povijesti sloboda. Time se povijest ne prepušta samovolji, jer nikakvo nahođenje ne raspolaže slobodom; prije će biti da sloboda kao temelj posjeduje sve ono što se na njoj zasniva. Tek sloboda uzdiže čovječanstvo iz okružja prirode u carstvo povijesti. Samo je čovjek koji prebiva u slobodi povijesan. Priroda i u nju položeno čovječanstvo nema povijest. Sloboda se može razotkriti samo kao ot-padništvo. Jer tako dugo dok se priroda kreće na putanjama božansko-prirodnog kruženja, podvrgnuta je nužnosti Boga i prirode. Non posse peccare ne razlikuje se od prisile na Dobro. Tek odgovor čovjeka na riječ Božju, koji je u bitnome ne, potvrđuje ljudsku slobodu. Otuda je sloboda nijekanja temelj povijesti.

Poput biti povijesti, i bit istine zasniva se na slobodi. Sloboda je provedba raskrivanja tajne. Budući da se istina u bitnome zasniva na slobodi, moguće je i otkrivanje i skrivanje. Zaboravljajući tajnu, svijet se podiže na temelju uvijek najnovijih planova. Ono učinjeno svijeta zatvara put tajni, tako da u labirintu načinjenih ulica nema izlaska. Labirint svijeta mjesto je bludnje. Ne dospijevamo u bludnju, nego se uvijek krećemo samo u njoj, budući da se u njoj uvijek već nalazimo. Bludnja nije zatvoreni predio na rubu, nego pripada unutrašnjem ustroju svijeta. Uočimo li pak bludnju, koja vlada svijetom, kao bludnju, raskrčen je i put da joj se ne predamo. Znanje o bludnji kao bludnji put je van iz bludnje prema objavi istine.

Jacob Taubes, Zapadna eshatologija, Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2009.

S njemačkog preveo Dalibor Davidović

Peter Sloterdijk o Jacobu Taubesu

Jacob Taubes (1923-1987) je za mene bio učitelj što se tiče jevrejskog pitanja i duhovnosti Jevreja.

Taubes je bio sin velikog bečkog rabina, Zvi Taubesa koji je tvrdio da je sanjao, da je imao viziju u kojoj mu je otkriveno da Gospodin želi uništiti njegov narod. Čini se da je to sanjao 1937. godine, oko Božića. Poslije toga odlučio je napustiti Austriju i živjeti u Švajcarskoj.

Imao sam priliku jednom obići grob Jacoba Taubesa u Zürichu. Taubes je običavao govoriti neumoljivim tonom. Prema njemu, ”američko rješenje” nije prihvatljivo – ideja da se historija jevrejskog naroda jednoga dana piše pod naslovom ”Od geta do terena za golf”. Za njega je to krajnja sablazan. Radije umrijeti nego prihvatiti samorastvaranje jevrejstva u plitkosti potpunog miješanja, a to je američki model. Shodno tome, Taubes se usuđivao dodati prilično strašne stvari tvrdeći, na primjer, da je Hitler na svoj način imao bolju intuiciju nego svi liberali, o tome što je to izraelski narod. On je navodno shvatio da određenoj vrsti duhovnosti može zatrebati i određeni etnički ”kontejner”, zato je nastojao udariti u tkivo, odnosno nastojao ga fizički ugasiti. Ako si se htio riješiti duhovne provokacije jevrejstva, prema njegovom viđenju, trebalo je udariti na fizičkoj ravni.

Siguran sam da je Taubes otvorio iznimno bogatu raspravu. Polazeći od toga, možemo postaviti pitanje: što znači biti narod? Prema njemu, Jevreji su bili pozvani podučavati druge u umjetnosti da budu narod, odnosno da formuliraju princip duhovne koherencije koje bi bilo fizički usidreno u biološkom rodoslovlju, ali bi u isti mah predstavljalo i produženje duhovnosti, kroz proces koji generacijama prelazi s majke na kćer i s oca na sina. To bi bio dokaz da temelj kulture počiva u tajni predaje. Predaja se mora odigravati u okrilju naroda koji ima svijest o sebi, a generacijski aspekt kulture zahtjeva vjeru u neprekidni slijed generacija. Filozofska koncepcija takvog stanja iskazuje stvarnu vezu među generacijama, onu koja se ne da svesti na ideju o homogenom javnom školstvu. Svatko se može rastopiti u općenitostima. Taubes je, po svojoj duhovnoj strukturi, bio usvojilac i kršćanski rečeno: ribar ljudi. Duboko je vjerovao da je moguće položiti nekome ruku na rame i reći kao Jovan Krstitelj u Jordanu: Ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. U taj čas, golubica silazi s neba i zvoni glas odozgo.

Taubes je bio ribar ljudi: usvojilac koji je želio da proces stvaranja sinova i kćeri traje i tijelom i riječju. U tom dvostrukom umnožavanju, po njemu, sadržana je jevrejska istina. Ako nestane prvo, drugo nije moguće. Bio je više nego ozbiljan kad je riječ o mesijanskoj misiji izraelskog naroda. Pomoću tih referenci možemo odgonetnuti zašto evropska civilizacija teško daje Jevrejima to pravo da izađu iz svog duhovnog scenarija. Osim toga, oni su gorak primjer svega onoga što se narodu ”bez prostora” može dogoditi kad se teritorijalizira.

Preveo i priredio Mario Kopić

Peščanik.net, 06.04.2010.