Delovi razgovora „12 godina ropstva ili slobode?“, o primeni Zakona o zabrani diskriminacije, održanog 15.9.2021. u sklopu beogradske Nedelje Ponosa, u organizaciji Civil Rights Defenders. Prvih 12 godina Zakona o zabrani diskriminacije, prof. dr Saša Gajin, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu; Diskriminacija Roma, Marijana Luković, Praxis; Diskriminacija civilnih žrtava oružanih sukoba, Ivana Žanić, Fond za humanitarno pravo; Pet priča o diskriminaciji koja je otporna na Zakon, dr Mario Reljanović, Centar za dostojanstven rad; Diskriminacija LGBTI+ osoba u oblasti rada, Aleksandra Gavrilović, Labris; Usvajanje zakona o istopolnim zajednicama, Goran Miletić, Civil Rights Defenders. Razgovor moderirao Filip Vulović iz Civil Rights Defenders.

Peščanik.net, 18.09.2021.

LGBTQIA+