Sportske sankcije

Treba da se na desetak godina uklonimo sa evropske sportske scene. To telefonski, kao u slučaju Sretena Ugričića, može da uradi vlada Srbije.