Fotografije čitateljki, Ivana Karić

Fotografije čitateljki, Ivana Karić

Ja sam ekipu pitao: „Ruljo, oćemol se igrat na kauboja i indijanaca il na ustaša i partizana?“ Onaj Kane Šteta je rekao: „Ako ćemo na kauboja i indijanaca, ja ću bit poglavica Rafael Vitez Boban!“ Onaj Rino Sajla je rekao: „A ja Poglavnik Koji Sjedi!“ Moj drug Dino je rekao: „Ja bi se igra na maćuhica i tratinčica!“ Tu smo svi pogledali u Dina i razvalili turbo kes.

Onda smo mi odlučili igrat se na ustaša i partizana. Ja sam ekipu pitao: „Ko oće bit partizan?“ Rino Sajla je rekao: „Ja neću!“ Kane Šteta je rekao: „Neću ni ja!“ Dino je rekao: „Neću ni ja!“ Ja sam rekao: „Pa ne možemo svi bit ustaše, jebaga led! Ovo je ipak igra, a ne aktualna situacija!“ Kane je mene pitao: „Šta ti je to aktualna situacija?“ Ja sam rekao: „Neam blage, al moj tata stalno o njoj sere!“

Onda smo mi izvlačili šibice za vidit ko će bit ko. Kane Šteta i Rino Sajla su izvukli dvi najkraće. To je značilo da oni će bit partizani. Rino je rekao: „A u kua!“ Kane je rekao: „A u kua!“ Ja i moj drug Dino smo dali si po gimi fajv. Onda je Dino dignijo ruku i viknijo je: „Za dom!“ Ja sam viknijo: „Spremni!“ Rino je pitao: „Jel to igra već počela?“ Kane je rekao: „Saće, čim završi aktualna situacija!“

Poslje smo ja i Dino sa plastičnim mašinkama ležali iza grmića u parkiću. Mi smo kroz grmić ćiribimbili u okoliš. Samo Kane i Rina nigdi nije bilo. Ja sam Dina pitao: „Krilniče, jel ti di vidiš crvenu bandu?“ Dino je meni rekao: „Ne vidin, bojniče! Sakrili su se u mišju rupu! Vuna in je od crne legije!“ Ja sam rekao: „E znan, al jebaće nan mater u glavnom stanu ako ih ne nađemo!“ Samo onda je neko iza nas rekao: „Alo vas dva! Šta to radite?“

To je bila ona tuljanica Niveska. Ja sam njoj rekao: „Ajde u kua, Niveska, živ san se usra! Skoro san ti sasuja rafal iz šmajsera u drob!“ Niveska je pitala: „A zašto ležite sa plastičnim mašinkama iza grmića?“ Dino je rekao: „Osmatramo okoliš! Tražimo one partizančine Rina i Kanu!“ Tuljanica Niveska je rekla: „Ha, pa eno van ih iza trafo stanice!“ Ja sam rekao: „Nemoj me jebat?“ Niveska je rekla: „Časna rič! Maloprije san ih vidila!“ Dino je rekao: „Ajme fala ti, Niveska! Čim završimo igru, za nagradu ću te podrpat po limunima!“

Onda smo ja i Dino utiho se šunjali prema trafo stanici. Kad smo dogibali skroz blizu onda smo čučnili iza zidića. Onda smo na moju zapovjed naperili mašinke i naglo iskočili. Samo iza trafo stanice nije bilo nikog živog. Ja sam Dina pitao: „Krilniče, vidiš li koga?“ Dino je rekao: „Ne vidin, bojniče!“ E ali onda je odiza nas Kane Šteta rekao: „Al mi vas vidimo, ustašinjosi!“ Rino Sajla je dreknijo: „Ruke uvis! Bacaj oružje!“

Ja i Dino smo bacili mašinke. Onda smo mi okrenili se sa rukama uvis. Kane Šteta je nas držao na nišanu i keserijo se: „He-he-he, dolijala je banda ustaška!“ Rino Sajla je nišanijo i keserijo se: „Ne znan oćemol ih odma pobekit ilišmo ih prvo malo vodat priko kvarta po križnom putu!“ Samo odiza njih je keserila se i tuljanica Niveska. Dino je rekao: „O Niveska, jebenliti sve živo! Kako moš bit takva štraca i dramfulja!“ Rino je dignijo šmajser i podviknijo je: „Slušaj ti, ustašo, nemoj vriđat drugaricu Nivesku, jerboš te ucmekat na licu mista!“ Kane je rekao: „Drugarica Niveska je naša ilegalka!“

Poslje su Kane Šteta i Rino Sajla vodili mene i Dina kroz kvart po križnom putu. Mi dva smo išli isprid sa rukama uvis. Oni dva su išli iza nas sa mašinkama i bacali su brume. Rino je govorijo: „Ajmo, ajmo, ustaške pičkice! Življe to malo, življe!“ Onda je iz Konzumove posluge taman izlazijo onaj Bezmalinović sa kesama od spize. Bezmalinović je pitao: „Alo, mladići, šta to radite?“ Kane je njemu rekao: „Evo taman smo zarobili ovu bandu ustašku!“ Rino je rekao: „Možete in slobodno zavidat po trisku ako van je gušt!“

Samo Bezmalinović je zaškarpunijo se po faci i dreknijo je: „O jebavan pas mater partizansku!“ Rino i Kane su iskobečili oči for gas. Samo već je njih Bezmalinović gađao sa kapulama i kukumarima iz spize. Plus je zalaufao se prema njima i mavao je sa kruvon francuzom. Rino i Kane su opalili bris. Bezmalinović je za njima arlaukao: „Razbojnici crveni! Nećete više srat po slobodnoj Hrvackoj, komunjare! Jebavas Tito u dupe, dabi vas jeba!“ Ja i Dino smo u roku munja opalili bris na drugu stranu.

Samo zajeb je bijo šta nam je kod Kane i Dina ostalo naoružanje. Zato smo mi bižali i sakrivali se oko zgrade. Dino je uzdahnijo i rekao je: „Ovo je teška koma, čoviče! Krilnik bez strojnice je ka sendvič bez majoneze!“ Onda smo mi šćućurili se kraj zida od balkona od one Plazibatke iz prizemlja. Ja sam Dinu rekao: „Nisan zna da je Bezmalinović onakvi ljuti ustaša!“ Dino je rekao: „Moja mama kaže da nije ni on zna do devedesprve!“ Samo onda je ona Plazibatka provirila kroz balkon i rekla je: „Alo vi dva! Šta tu radite?“

Ja i Dino smo dignili glavuše. Onda sam ja njoj rekao: „Sakrivamo se od partizana!“ Plazibatka je pitala: „Kojih partizana?“ Dino je rekao: „Od Kane i Rina! Oni su partizani i oće nas ucmekat!“ Plazibatka je rekla: „O materin jeben komunističku! Ne moš virovat da crvene škovace još harače okolo!“ Ja i Dino smo klimali sa glavama. Plazibatka je raširila ruke i rekla: „Pa šta je to sa ovon Hrvackom kad ne možemo očistit ti jugo smrad i ološ?! Jebaih Tito u dupe, dabi ih jeba!“ Ja i Dino smo opet klimali sa glavušama. Palzibatka je rekla: „Aj brzo uskočite u balkon! Neće vas tražit kod mene doma!“

Onda smo ja i Dino uskočili u Plazibatkin balkon. Plazibatka je otvorila vrata i rekla je: „Ajmo mi u kuću! Napraviću van po sendvič sa majonezom, a nek vas glupe partizančine traže okolo po kvartu! Još bi mogla nazvat i panduriju da ih skemba zbog širenja crvene propagamde!“ Dino je meni namignijo i rekao je: „Dobro je ispalo, bojniče! U igri ne stojimo najbolje, al aktualna situacija nan ide na ruku!“ Onda smo mi ugibali u primaću. Samo unutra su bili Kane Šteta i Rino Sajla sa naperenim mašinkama. Kane je rekao: „He-he-he, ko nan je to doša? Dolijali su nan ustašinjosi!“ Rino je rekao: „Ajmo, ajmo, ruke uvis, gubo crnokošuljaška!“

Ja i Dino smo zinili u teškom šoku. Onda sam ja viknijo: „Pa šta je ovo, jebate konj?! Imate cilu mrižu suradnika!“ Plazibatka je naslonila se na trosjed i blokavala je od smijade. Dino je njoj dreknijo: „Šta se ti ceriš, stara kravetino! Može te bit sram šta si nas ka sluga partizanskih zločinaca namamila u zasjedu!“ Rino Sajla je podviknijo: „Aj začepi gubicu, ustašo! Nemoj vriđat drugaricu Plazibatku!“ Kane Šteta je rekao: „Drugarica Plazibatka je prekaljena ilegalka!“ Plazibatka je naperila kažimprst prema Dinu i rekla je: „Saš dobit kurac, a ne sendvič od majoneze!“

Samo onda je sa Plazibatkine televizije začula se himna. Na ekranu je bijo mali miljon rulje sa zastavama. Plus je masu njih nosilo crne kape. Rino je pitao: „Šta je ovo na televiziji, jebate?“ Plazibatka je rekla: „Nisan sigurna, al sliči mi na prenos iz Blajburga!“ Kani je uletilo čudilo: „Otkud toliko rulje na Blajburgu?“ Rino je pitao: „I zašto su živi?“ Plazibatka je slegnila sa ramenima i rekla je: „Neam blage! Po mojoj računici, u Blajburgu bi svi tribali bit mrtvi!“ Onda je na ekranu pojavio se jedan barba sa štroloćavim očima. On je koljački pogledao prema Plazibatki i rekao je: „Ti, stara kravetino, pripazi šta govoriš!“

Tu je svima u primaćoj uletijo iznered na kvadrat. Onda je štroloćavi barba upra sa prstom i rekao je: „A vi dva partizanska majmuna da ste odma oslobodili našeg krilnika i bojnika!“ Onda je cili počasni vod iza njega dignijo puške i dreknijo je: „Ruke uvis!“ Kane i Rino su u teškoj vuni bacili mašinke i dignili su ruke uvis. Ja i Dino smo u roku odma skupili naoružanje. Dino je nanišanijo i podviknijo je: „Ha, šta sad kažete, bando komunjarska?!“ Ja sam nakeserijo se i rekao sam: „Šta je, partizančići? Jebe vas aktualna situacija, a?“

Barba sa štroloćavim očima je smjehuckao se na televiziji i rekao je: „Dobar posao, bojniče i krilniče!“ Dino je njega pitao: „Šta sad? Da ih vodimo u Jasenovac?“ Štroloćavi barba je rekao: „Odma likvidiraj!“ Ja sam rekao: „Na zapovjed!“ Onda smo ja i Dino nanišanili sa šmajserima i arlauknili smo: „Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa…“ Kane Šteta i Rino Sajla su skljokali se na pod ka vriće. Plazibatka je brisnila prema kužini. Dino je dignijo mašinku uzrak i viknijo je: „Pobjeda!“ Ja sam viknijo: „Gejm ouver!“

Naveče sam ja cili hepi dogibao doma kod kuće. Ja sam uletijo u kužinu i pitao sam: „Mamac, šta imamo za večeru?“ Tata je meni rekao: „Malo si zakasnija, bojniče!“ Mama je dignila bradu i rekla je: „Prema važećoj uredbi, imamo još tačno pet minuti da skupa izmolimo molitvu za domovinu, a onda gasimo sva svitla jerbo će počet policijski sat!“ Ja sam zinijo: „Koja molitva za domovinu, jebate? Koji policijski sat?“ Tata je rekao: „Aj šta se sad praviš blesav! Misliš da nan Plazibatka nije sve ispričala!“ Meni je uletila zbunjoza: „Čekaj malo! Jel to znači da ću ostat beze večere zato šta san se igra na ustaša i partizana?“ Mama je rekla: „Ne, klipsone, nego zato šta si pobjedija!“

Robi K. (IIIa)

Peščanik.net, 16.05.2016.


The following two tabs change content below.
Viktor Ivančić, rođen u Sarajevu 1960, osn. i srednju školu završio u Splitu, u novinarstvo ulazi kao student elektrotehnike. Za studentski list FESB 1984. dobija nagradu 7 sekretara SKOJ-a. Urednik i jedan od osnivača nedeljnika Feral Tribune, u čijoj biblioteci je objavio „Bilježnicu Robija K.“ (1994, 1996, 1997. i 2001) i studiju „Točka na U“ (1998, 2000). Izabrane tekstove objavio 2003. u „Lomača za protuhrvatski blud“ i „Šamaranje vjetra“. Prvi roman „Vita activa“ objavio 2005, od kada Fabrika knjiga objavljuje: „Robi K.“ (2006) u dva toma; „Robi K. Treći juriš!“ (2011); zbirke ogleda „Animal Croatica“ (2007), „Zašto ne pišem i drugi eseji“ (2010), „Jugoslavija živi vječno“ (2011) i „Sviranje srednjem kursu“ (2015, u saradnji sa Peščanikom); romane „Vita activa“ (2005, drugo izdanje ) i „Planinski zrak“ (2009), te zbirku priča „Radnici i seljaci“ (2014, u saradnji sa Peščanikom). 2018. sa Hrvojem Polanom i Nemanjom Stjepanovićem piše fotomonografiju „Iza sedam logora – od zločina kulture do kulture zločina“ u izdanju forumZFD-a. 2018. Fabrika knjiga u 5 svezaka objavljuje „Robi K. 1984-2018“ (zajedno sa Peščanikom i riječkim Ex librisom), a 2019. troknjižje „Radnici i seljaci, Planinski zrak i Vita aktiva“. Redovno piše za tjednik Srpskog narodnog vijeća Novosti i za Peščanik. Živi u Splitu.

Latest posts by Viktor Ivančić (see all)