U Amsterdamu je 25. avgusta, u šezdesetdrugoj godini, preminuo ugledni teatrolog Dragan Klaić.

Kremacija posmrtnih ostataka Dragana Klaića održaće se u Amsterdamu, 2. septembra, dok će komemoracija biti održana u prostorima Fondacije Feliks Meritis u Amsterdamu, u nedelju 4. septembra.

Datum i mesto održavanja komemoracije u Beogradu biće naknadno objavljeni.


Kratka biografija

Dragan Klaić, ugledni teatrolog, kulturni analitičar, predavač na više evropskih univerziteta, dugogodišnji direktor Holandskog pozorišnog instituta, pozorišni kritičar i esejista, preminuo je 25. avgusta u 62. godini u Amsterdamu.

U svojoj izuzetno bogatoj, raznovrsnoj i dinamičnoj karijeri, Klaić je bio na različitim pozicijama i, kao visoko cenjeni stručnjak, bio aktivan u različitim oblastima: od savremenih izvođačkih umetnosti, preko evropske kulturne politike i kulturnog razvoja, do međunarodne saradnje u kulturi i interkulturalizma. Bio je autor nekoliko knjiga i zbornika i više stotina stručnih tekstova, inicijator i voditelj mnogih važnih međnarodnih istraživačkih projekata, konferencija i simpozijuma.

Rođen 1950. u Sarajevu, Klaić je diplomirao 1973. u Beogradu na odseku dramaturgije Fakulteta dramskih umetnosti (tadašnje Akademije dramskih umetnosti) i doktorirao iz oblasti pozorišne istorije i kritike na američkom univerzitetu Jejl 1977. godine.

Od 1978. do 1991. bio je profesor Istorije svetske drame i pozorišta na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu kojeg će generacije studenata pamtiti po vrsnom znanju, pedagoškom entuzijazmu i predavačkoj inovativnosti. Klaić je bio i jedan od najznačajnijih pozorišnih kritičara 80-ih godina (između ostalog, i višegodišnji pozorišni kritičar lista “Politika”), dugogodišnji voditelj Okruglih stolova BITEF-a, a kao dramaturg je sarađivao sa nekima od najznačajnijih pozorišnih stvaralaca tog vremena, poput Ljubiše Ristića i KPGT-a. Zajedno sa Dušanom Jovanovićem i Matjažem Vipotnikom osnovao je evropski pozorišni časopis “Euromaske” čije je izlaženje prekinuo rat u Jugoslaviji 1991. kada je Klaić i napustio zemlju.

Od 1992. do 2001. bio je direktor Holandskog pozorišnog instituta u Amsterdamu koji je, za vreme Klaićevog mandata, prošao kroz niz transformacija i postao savremena i dinamična kulturna institucija otvorena za evropsku saradnju i projekte. Od 1998. do 2003. predavao je na Univerzitetu u Amsterdamu, a u poslednjih 10 godina predavao je iz oblasti umetnosti i kulturne politike na univerzitetima u Lajdenu, Beogradu, Budimpešti, Istanbulu i Bolonji. Njegove predavačke aktivnosti obuhvatale su i niz radionica i letnjih škola koje je koncipirao i održao širom sveta.

Kao predsednik Evropske mreže informativnih centara za izvođačke umetnosti – ENICPA i Evropskog foruma za umetnost i kulturno nasleđe – EFAH, te član različitih svetskih odbora i mreža (između ostalih, OSI, IETM, ECF i Erasmus) i stalni počasni član fondacije Feliks Meritis, Klaić je bio neumorni pokretač različitih inicijativa koje su imale za cilj promovisanje interkulturne kompetencije, očuvanje kulturnog nasleđa i nematerijalne kulturne memorije i razvoj kulturne politike na lokalnim i na evropskom nivou.

Istraživačka delatnost je takođe bila bitan deo Klaićevog rada: tako je radio velika istraživanja o alternativnoj kulturnoj infrastrukturi u kontekstu veza sa EU u Istanbulu 2005., istraživanja o kulturnoj politici i menadžmentu u Budimpešti i Barceloni, dok je 2003. i 2008. sarađivao sa holandskim Ministarstvom za poljoprivredu na istraživanju kulturnih dimenzija politike te institucije. Kao član odbora Evropske kulturne fondacije (ECF), bio je autor značajne studije “Europe as Cultural Project” (“Evropa kao kulturni projekt” – 2005.). Od 2004. inicirao je i vodio veliki istraživački projekt o evropskim umetničkim festivalima European Festivals Research Project (EFRP), a bio je i jedan od glavnih konsultanata za pripreme poljskog grada Lublina za kandidaturu za evropsku prestonicu kulture 2016.

Klaić je, pored knjiga i zbornika objavljenih u bivšoj Jugoslaviji do 1991. godine na srpsko-hravstkom jeziku, autor knjiga objavljenih u Velikoj Britaniji, SAD, Holandiji i Norveškoj, među kojima su: “Terrorism and Modern Drama” (“Terorizam i moderna drama”, sa Džonom Orom, Edinburgh Univ. Press, 1990), “The Plot of The Future: Utopia and Dystopia in Modern Drama” (“Zaplet budućnosti: Utopija i distopija u modernoj drami”, Michigan Univ. Press,1991), “Shifting Gears/ Changer de vitesse” (“Menjanje brzina”, sa Rudijem Englanderom, TIN Amsterdam 1998), kao i memoara o životu u egzilu “Exercises in Exile”, objavljenih na holandskom (“Thuis is waar je vrienden zijn. Ballingschap tussen Internet en Ikeatafel”, Amsterdam: Cossee 2004) i hrvatskom (“Vježbanje egzila”, 2006, Zagreb).

Klaićevi članci i kolumne objavljivani su u mnogim periodičnim stručnim časopisima na nekoliko jezika, kao i u više od 60 knjiga različitih priređivača.

Njegovo poslednje objavljeno delo je “Mobility of Imagination: A Companion Guide to International Cultural Cooperation” (“Mobilnost mašte: Priručnik za međunarodnu kulturnu saradnju”, 2007). Nova Klaićeva knjiga “Resetting the Stage: Public Theatre Between the Market and Democracy” (“Promena scenografije: Javni teatar između tržišta i demokratije”) biće objavljena 2012. godine, u izdanju kuće Intellecta u Bristolu.

O značaju rada i dela Dragana Klaića i dubokom pečatu koji je ostavio u evropskoj i svetskoj kulturi svedoče i brojni napisi u svetskoj štampi i na mnogim kulturnim portalima koji ovih dana izlaze povodom njegove smrti.

 
Peščanik.net, 29.08.2011.