Koalicija od 44 nevladine organizacije iz 44 grada Srbije 2008. godine je pokrenula, a Fond za otvoreno društvo uobličio projekat Srbija u EU – šta od toga imam JA, šta od toga ima MOJ GRAD.

Okosnicu ovog projekta činilo je 300 interaktivnih panela, na kojima je oko 25.000 građana imalo priliku da u direktnom dijalogu sa stručnjacima (oko 600 panelista) dobije odgovore na pitanja da li i na koji način proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji utiče, pre svega, na životni standard, kvalitet života, lični i profesionalni razvoj. Članice koalicije i panelisti su tokom javnih debata identifikovali najčešće postavljena pitanja građana u vezi sa pridruživanjem Srbije Evropskoj uniji (tzv. FAQ – Frequently Asked Questions). Fond za otvoreno društvo je uobličio odgovore na pitanja koja su građani najčešće postavljali u vezi sa približavanjem Srbije EU. Ovo su najčešća pitanja građana u vezi sa pridruživanjem Srbije EU.

  • Evropa – 100 pitanja i odgovora (pdf)

 
Fond za otvoreno društvo, 02.03.3012.

Peščanik.net, 02.03.2012.