Ilustracija: posečeno drvo na Kalemegdanu zajedno sa glavom Pobednika

Ilustracija: Peščanik

Celivam stabla,
braću moju redom,
milujem ožiljke nežno.

Mili druzi,
boli li kad vam
sekira zaseče telo?

I umine li,
kad za vas neme
ja mukotrpan kriknem?

Stihovima Momčila Nastasijevića opraštamo se, tužni i ljuti, od drveća posečenog na obalama Save, kalemegdanskoj i novobeogradskoj, 12. marta 2019. godine. Decenijama smo od njega dobijali po žezi hlad, a po svakom vremenu kiseonik i radost oku. Palo je kao žrtva nakaznog shvatanja progresa, bezobzirnog rušenja svega u ime lične dobiti, pretvaranja javnog u tajno i zajedničkog u privatno, lepog u ružno, živog u mrtvo.

Hvala mu!

Građani Beograda

Posečeno drvo na Kalemegdanu

Drvce, foto: Slavica Miletić

Peščanik.net, 14.03.2019.

Srodni linkovi:

Ljubodrag Stojadinović – Biti Goran Vesić

Vitraž – Bitka za Beograd

EKOLOGIJA
PLATANI