Šta se dobije kada se na mesto predsednika Saveta Republičke radiodifuzne agencije u Srbiji postavi sveštenik Srpske pravoslavne crkve Prvoslav Perić? Dobije se nezakonita cenzura televizijskih i radio programa.

Ovaj komentar na Facebooku to savršeno opisuje: “Divan poduhvat. Nije dovoljno što su svi pod stresom zbog svega što se događa, nije dovoljno što su ljudi očajni jer su im poznanici postali beskućnici, nije dovoljno što crnčiš najstrašnije u pokušaju da zaštitiš sebe i druge dok oni koji to treba da rade manekenišu. Hajde sada da im ukinemo bilo šta što bi moglo kratkotrajno da razonodi narod i skrene im malo misli sa svega ružnog. Hajde da vidimo koliko samoubistava možemo da postignemo za tri dana uz opuštajuće tonove crkvene muzike preko radija.”

Pozivamo građane Republike Srbije koji su ogorčeni zbog oduzimanja zakonom zagarantovanih prava ukidanjem uredno plaćene usluge, da pošalju opomenu pred utuženje svojim operaterima.

Opomenu prenosimo u celosti sa Ptiki bloga:

Poštovani,

Pišem Vam u vezi sa ukidanjem velikog broja kanala od strane IME_VAŠEG_KABLOVSKOG_PROVAJDERA (dalje: Operater) pod obrazloženjem da je to učinjeno zbog Dana žalosti.

Imajući u vidu:

1. Da kanale kablovske televizije koji su mi ukinuti posebno plaćam u okviru paketa na koji sam se pretplatio/la i da nije najavljeno bilo kakvo umanjenje cene zbog obustavljanja usluga na koje imam pravo u skladu sa ugovorom potpisanim sa Operaterom,

2. Da se Preporuka RRA u vezi sa Danom žalosti, od 20. maja 2014. godine koja se poziva na Zakon o obeležavanju Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu : „Zakon“) odnosi na emitere, a Operater nije emiter već kablovski operater,

3. Da Zakon propisuje obaveze po pitanju programa samo radiodifuznim organizacijama za informisanje javnosti (njihova definicija u Zakonu o radiodifuziji je: fizičko ili pravno lice koje je registrovano za delatnosti proizvodnje i emitovanja radio ili televizijskog programa kome je, u skladu sa ovim zakonom, izdata dozvola za emitovanje programa), i da prema tome Operater nikako nije Radiodifuzna organizacija,

4. Da sam Zakon ni u jednom članu ne propisuje obaveze kablovskim operaterima, niti predviđa kazne za kablovske operatere koji emituju kanale zabavnog karaktera tokom Dana žalosti,

5. Da je Operater bez ikakvog zakonskog ili ugovornog osnova obustavio pružanje dela usluga licu koje uredno plaća sve svoje obaveze i uredno se pridržava ugovora,

Tražim da mi se po hitnom postupku omogući gledanje svih kanala na koje imam pravo prema ugovoru sa Operaterom zaključenim dana DD/MM/GGGG godine pod brojem BROJ_VAŠEG_UGOVORA, ili da mi se eventualno iznese adekvatna ponuda za umanjenje mesečnog računa zbog nezakonitog obustavljanja usluga kablovskog operatera.

Ukoliko ne reagujete po hitnom postupku, biću prinuđen/a da zaštitu svojih prava ostvarim pred nadležnim organima, a ovaj dopis se ima smatrati reklamacijom, odnosno opomenom pred utuženje.

Ateisti Srbije, 22.05.2014.

Peščanik.net, 22.05.2014.