10. decembar 2008.

Akcija počinje u 12,00 na početnoj stanici autobusa 26 u Dunavskoj ulici, a završava se u naselju Braće Jerković (poslednja stanica autobusa).

Centralni događaj će biti predstava „Ne/vidljivi grad“, koju će izvesti Dah teatar u autobusu na liniji 26.

Tokom vožnje glumice će organizovati kviz i na desetak jezika govoriti delove iz teksta Deklaracije o ljudskim pravima i evocirati sećanja na  aktiviste i aktivistkinje, koji nisu među nama.

Akciji će se pridružiti i javne ličnosti, kao i predstavnici medija koji će takođe ulaziti na pojedinim stanicama i pratiti događaje u autobusu.

Dan ljudskih prava u bioskopu Rex sa početkom u 17,00.

Biće prikazana tri najbolja filma po mišljenju publike ovogodišnjeg izdanja Slobodne zone: Engleski hirurg, Glasajte za mene i Duhovi Cite Soleil.

Pred poslednju projekciju filma (21.00), premijerno će biti izvedena pesma Radni ljudi kolektiva Proba na stihove Škarta i na muziku Filipa Zarića u trajanju od 4 minuta.

Saopštenje

Povodom 60 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, organizacije za ljudska prava pozivaju Vladu i Parlament Republike Srbije da pokrenu javnu debatu o strategijama suočavanja sa teškim nasleđem kršenja ljudskih prava, uspostavljanja vladavine prava i pravde za žrtve genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina.

Sazrela je društvena potreba za javno i odgovorno preispitivanje vlastite odgovornosti za nedela protiv ljudskosti. Srpske institucije imaju obavezu, prema društvu i porodicama žrtava, da iznesu činjenice o nedelima u javnost, organizuju istrage i kazne počinioce i naredbodavce tih nedela. U te obaveze spada i hapšenje preostalih begunaca od međunarodne pravde, Ratka Mladića i Gorana Hadžića.

U Srbiji nije sprovedena reforma policije, vojske i bezbednosnih službi. U tim službama još uvek rade pojedinci koji su učestvovali u planiranju, donošenju odluka i izvršenju ratnih zločina. Organizacije za ljudska prava traže uspostavljanje procedura za udaljavanje iz institucija prekršilaca ljudskih prava u vreme pripreme i trajanja oružanih sukoba.

Vlasti u Srbiji tolerišu napade na branitelje/ke ljudskih prava, javne ličnosti i novinare/ke koji govore o kršenjima ljudskih prava u prošlosti. Iskazanom nezainteresovanošću za rad branitelja/ki ljudskih prava, predstavnici/e vlasti su poslali direktan signal ekstremističkim grupama i političkim partijama da nastave sa napadima.

Pokrenuli akciju i aktivno učestvuju:

Žene u crnom
Fond za humanitarno pravo
Jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava
Inicijativa mladih za ljudska prava
Centar za mir i razvoj demokratije
Socijaldemokratska unija
Glas razlike
Dah teatar
Škart

Podržavaju:

Mreža Žene u crnom
Centar za unapređivanje pravnih studija
Helsinški odbor za ljudska prava
Beogradski centar za ljudska prava
Incest trauma centar
Queeria

Peščanik.net, 09.12.2008.