Diskriminacija je i dalje suštinsko obeležje društvenog života u Srbiji, na nju nisu imuni ni predstavnici javne vlasti, a najugroženije grupe su pripadnici LGBT populacije, Romi i osobe sa invaliditetom, zaključak je godišnjeg izveštaja Koalicije za borbu protiv diskriminacije koji je predstavljen u petak u Beogradu.

Izveštaj između ostalog beleži porast broja slučajeva diskriminacije u odnosu na prethodno istraživanje iz 2011. godine, a najčešći primeri vezani su za segregaciju romske dece u školama, prinudna raseljavanja Roma, nepristupačnost javnih ustanova osobama sa invaliditetom, institucionalno ometanje prava na javno okupljanje pripadnicima LGBT zajednice.

Veoma raširen oblik diskriminacije na koji je javnost u Srbiji već gotovo sasvim neosetljiva jeste govor mržnje.

Urednik godišnjeg izveštaja Koalicije protiv diskriminacije Saša Gajin istakao je da na diskriminatorno ponašanje nisu imuni ni oni koji obavljaju javnu vlast na svim nivoima. “Skoro smo imali priliku da po ko zna koji put vidimo kako izgleda pokušaj da se u jednom važnom segmentu ostvarivanja ljudskih prava, kao što je medijsko zakonodavstvo, pokušava organizovanje tajnog rada na izradi tajnih zakona”, naveo je Gajin i dodao da duži niz godina moguće doneti zakon o pravu na besplatnu pravnu pomoć.

Diskriminacija studenata sa invaliditetom posebno se ogleda pri smeštaju u studentske domove i dodeljivanju stipendija grada Beograda a glavni grad označen je i kao žarište problema sa kojima su suočeni Romi, najčešće pri ostvarenju prava na stanovanje i prava na lična dokumenta.

Predstavljanju izveštaja prisustvovao je i izvestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan Jelko Kacin koji je naglasio da Srbija mora da nastavi sa usvajanjem i doslednom primenom antidiskriminatorskih zakona.

Koalicija je juče uručila i godišnje nagrade za borbu protiv diskriminacije šefu Delegacije EU u Beogradu Vensanu Dežeru, novinaru Danasa Bobanu Karoviću, Osnovnoj školi “Dragojlo Dudić” iz Beograda, Inicijativi mladih za ljudska prava i Ipsos Stratedžik Marketingu.

 
Izvor: agencije

Pripremila Milica Jovanović

Peščanik.net, 06.07.2013.