Koalicija protiv diskriminacije predstavila je godišnji izveštaj o diskriminaciji u Srbiji za 2009. godinu i dodelila nagrade za borbu protiv diskriminacije.

Koalicija protiv diskriminacije ustanovila je Godišnju nagradu protiv diskriminacije kao priznanje pojedincima, organizacijama, institucijama, kompanijama i medijima koji su u toku jedne godine učinili najviše u suzbijanju diskriminacije prema manjinskim i marginalizovanim grupama ili doprineli unapređenju jednakosti svih građana i građanki Srbije.

Peščanik je dobitnik godišnje nagrade za borbu protiv diskriminacije u 2009. godini u kategoriji organizacija civilnog društva, a nagrađeni su i:

Marko Karadžić, državni sekretar u ministarstvu za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, u kategoriji javne vlasti,

Telenor, u kategoriji biznis sektora,

Nikola Đuričko, u kategoriji javnih ličnosti,

B92, u kategoriji medija.

 
Članice Koalicije protiv diskriminacije su: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

Peščanik.net, 30.04.2010.