Index animi sermo[1] (ili: O narodnjačkoj duši)

Pravnička je tuga pregolema – u Srbiji paragrafa nema, da izbrišu potpis od penkala, kojeg nama Jevropa je dala!

„Sve što ovaj Pakt u sebi krije, poništiću kao da ga nije“ – poručuje Voja nama svagda. Ovde nema: Pacta sunt servanda![2]

„Proklet da je EU Ugovore“ – Voja-Toma-Velja tvrdo zbore, neće ništa Jevropi prodavat`, jer je u njih – manus manum lavat![3]

Gde je Voja paraf udario, potpis ni da nije privirio, džaba pero oštri onaj mali – jer: „Derogo mandat generali!“[4]

„Overiste pečatom Judinim što uglavih i ja sâm sa njinim Ren-Solanom i svih dvaes` sedam, te sad bolno trpim culpam meam!“[5]

Diversi diversa putant –[6] to ne priznaje Vojin ađutant, već celom svetu objavljuje rat, sve krešteć`: „Ovo je Trojni pakt!“

„U Evropu nećeš dugo, dugo, Srbijice moja slatka tugo, Evropa i ti, to je nostra cosa!“ No, dilatio in lege est odiosa![7]

„Oteše nam i Kosovo ravno, što izgubi Sloba još odavno!“ Za tu tešku ranu samo Voja  mari – inter malleum et incundem versari.[8]

Skuplja narod i govore drži, svu Evropu On verbalno prži! Govor otkriva  posrnuli um: „Communio est mater rixarum!“[9]

Sve prenosi javni er-te-es da raspiri narodnjački bes. Hajd` krenite zborit` nešto drugo – jer  nihil est incertius vulgo![10]

Pravnička je tuga pregolema – svako svakog tu po glavi lema, otkaz`o je pravnički silabus, u Srbiji rebus sic stantibus![11]

Peščanik.net, 06.05.2008.

———–    

 1. Govor je slika duše.
 2. Ugovori moraju da se izvrše.
 3. Ruka ruku mije.
 4. Ukidam opšte punomoćje.
 5. Svoju grešku (krivicu).
 6. Razni ljudi različito misle.
 7. Pravo ne trpi odlaganje.
 8. Naći se između čekića i nakovnja.
 9. Zajednica je majka svađa.
 10. Ništa nije nepostojanije od mase (gomile).
 11. Stvari tako stoje.

The following two tabs change content below.
Vesna Rakić Vodinelić, beogradska pravnica, 1975-1998. predaje na državnom pravnom fakultetu u Beogradu, gde kao vanredna profesorka dobija otkaz posle donošenja restriktivnog Zakona o univerzitetu i dolaska Olivera Antića za dekana. Od 1987. članica Svetskog udruženja za procesno pravo. 1998-1999. pravna savetnica Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM). 1999-2001. rukovodi ekspertskom grupom za reformu pravosuđa Crne Gore. Od 2001. direktorka Instituta za uporedno pravo. Od 2002. redovna profesorka Pravnog fakulteta UNION, koji osniva sa nekoliko profesora izbačenih sa državnog fakulteta. Od 2007. članica Komisije Saveta Evrope za borbu protiv rasne diskriminacije i netolerancije. Aktivizam: ljudska prava, nezavisnost pravosuđa. Politički angažman: 1992-2004. Građanski savez Srbije (GSS), 2004-2007. frakcija GSS-a ’11 decembar’, od 2013. bila je predsednica Saveta Nove stranke, a ostavku na taj položaj podnela je u aprilu 2018, zbog neuspeha na beogradskim izborima. Dobitnica nagrade „Osvajanje slobode“ za 2020. godinu.

Latest posts by Vesna Rakić Vodinelić (see all)