Ne tako davno, nakon podnošenja izveštaja o radu BIA, koju, doduše, danas i zaposleni u njoj s podsmehom nazivaju „Policijska stanica Banjica“, njen direktor je ničim izazvan, valjda želeći da se pohvali, rekao da je i BIA dala doprinos reizboru sudija. Kako? Pa, onako kako jedino može, informacijama.

Odmah ga je demantovala predsednica Vrhovnog to jest Kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, rekavši da ona od njega i njegove „policijske stanice“ nije dobila ništa. Što je potvrdila i ministarka pravde usput dodavši da je BIA te informacije dostavila njoj, odnosno Ministarstvu pravde. Ovu političko-pravosudno-bezbednosnu rašomonijadu prekinuli su pametniji od njih, nateravši ih da demantuju sami sebe, po sistemu „pogrešno smo shvaćeni i interpretirani“.

A da bi ta „zvanična verzija“ bila ubedljivija, postarao se i zaštitnik građana, koji je u prethodnih mesec dana najmanje 4-5 puta izjavio da ono što su prvobitno saopštili direktor BIA i ministarka pravde nije istina. Odmah nakon njihovih izjava, 2. 3. 2010. obavestio nas je da je „od direktora BIA dobio informacije da Agencija niti jednim svojim aktom, činom, radnjom… nije učestvovala u postupku razrešenja i izbora sudija“, a 9. 2. „da je nepobitno utvrđeno da podaci koje BIA proizvodi nisu korišćeni, odnosno nisu dostavljeni Visokom savetu sudstva“, dok je 19. 2. tvrdio da „BIA nije vršila bezbednosne provere niti je dostavljala podatke i mišljenja o kandidatima za sudijske dužnosti…“ i to ponovio u intervjuu od 21. februara.

U međuvremenu je 16. 2. 2010. objavljen i Izveštaj o preventivnoj kontrolnoj poseti zaštitnika građana BIA, u kome ZG ističe da ga je „direktor BIA obavestio da BIA nije zarad postupka razrešenja i izbora sudija ni samoinicijativno ni po zahtevu drugih organa preduzimala mere iz svoje nadležnosti… niti dostavila podatke i mišljenja o kandidatima za sudijske funkcije“. I usput nas obaveštava da je imao to zadovoljstvo i privilegiju da poseti Centralni registar BIA, „gde se čuva dokumentacija o svim primenjenim merama kojima se odstupa od načela nepovredivosti zagarantovanih ljudskih prava“ i da iz njega metodom slučajnog uzorka uzme i pogleda 4 i slovima četiri predmeta, nastala u periodu 2003 – 2009??!!

I kakve to veze ima s reizborom sudija, odnosno kako je time nepobitno utvrdio da se BIA u to nije mešala? Nikako, naravno!! Jer je taj famozni Centralni registar u stvari evidencija primenjenih Operativno-tehničkih mera, iliti narodski rečeno spisak onih koji su prisluškivani od strane BIA i prema kojima su primenjivane druge mere i radnje „kojima se odstupa od načela nepovredivosti zagarantovanih ljudskih prava“. Pa se uvidom u predmete iz tog registra može utvrditi samo da li je prilikom primene ovih mera poštovana zakonom predviđena procedura i ništa drugo!!

A da je zaista hteo da utvrdi da li je BIA nešto petljala u postupku reizbora sudija, ZG je morao da sa spiskom svih 700-800 neizabranih sudija i tužilaca ode do Operativne evidencije BIA i zatraži da mu se odgovori da li BIA o njima, dakle o svakom ponaosob, ima bilo kakve podatke. Nakon toga je morao samo da pogleda da li je u neki od predmeta, bez obzira na to da li ih ima 500 ili 18, u poslednjih šest meseci ili godinu dana, uložen bilo kakav dokument. Ako nije, to bi značilo da ono što je do tada rađeno nema nikakve veze s reizborom, a ako jeste, morao je da pročita te dokumente i vidi kakve se informacije u njima nalaze. Da li u njima piše da se neko bavio prostitucijom ili da je simpatizer neke opozicione stranke ili nešto sasvim drugo.

Tek nakon toga, a verujte mi da bi sve to trajalo daleko manje od 12 sati koliko je ZG u dva navrata proveo u BIA, on bi mogao da izjavi da je lično i nepobitno utvrdio da je BIA u ovoj priči potpuno nevina!! I ja bih mu verovao. Ovako, verujem da on u BIA nije ni išao da utvrdi da li je ona u postupku reizbora sudija uradila nešto nezakonito, već da tom posetom samo potkrepi već ranije izrečenu „zvaničnu verziju“!!

Autor je pravnik, bivši načelnik Resora državne bezbednosti

Danas, 07.03.2010.

Peščanik.net, 08.03.2010.