Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) oštro protestuju zbog odluke Opštinskog javnog tužilaštva u Novom Sadu da podigne optužnicu protiv novinara Jelene Spasić i Milorada Bojovića zato što su navodno prekršili Zakon o tajnosti podataka. Posebno protestujemo zbog činjenice da će ovo suđenje biti “tajno” i “hitno”. Spasić kao autorka i Bojović kao urednik u junu ove godine objavili su tekst “Državni organi potpuno nespremni za rat” u novosadskom dnevnom listu “Nacionalni građanski” (koji je u međuvremenu prestao da izlazi), čime su, kako kaže tužilaštvo, naneli “štetu bezbednosti zemlje”.

NUNS i NDNV su verovali da su ovakva suđenja novinarima i medijima stvar daleke prošlosti, pogotovo zbog činjenice da su u potpunoj suprotnosti sa našom medijskom legislativom, kao i sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Ovo se može shvatiti ne samo kao političko-pravosudni pritisak na medije nego i kao ozbiljan progon novinara, koji ima za cilj da spreči profesionalno izveštavanje o položaju Vojske Srbije i zbivanjima u njoj.

Smatramo da je autorka pravilno procenila da je interes javnosti da sazna činjenice o stanju u odbrambenom sistemu zemlje neuporedivo važniji od posledica koje može izazvati objavljivanje dokumenta označenog poverljivim.

Pozdravljamo brzu reakciju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je upozorio da bi za odavanje državne tajne, ukoliko se desilo, trebalo da odgovara službeno lice ili funkcioner, a ne novinar. Čak i da znaju ko je to, novinari po važećim zakonima, nisu dužni da odaju izvor informacija.

NUNS i NDNV posebno plaši mogućnost da ovaj slučaj postane deo prakse tužilaštava i sudova, kao efikasan metod pritiska na slobodu medija.

 

Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, 16.10.2011.

Peščanik.net, 17.10.2011.