Uvaženi akademiče Palavestra,

Kao potpisniku poziva koji sam dobio iz SANU, a zbog dijela njegovog sadržaja, smatram da je neophodno da Vam se obratim otvorenim pismom kao odgovorom na poziv za učešće na naučnom skupu što ga u aprilu slijedeće godine priprema SANU u povodu stogodišnjice rođenja Meše Selimovića. Naime, u pozivu između ostalog  naglašavate: „Pripremajući program, želja nam je da pozovemo i okupimo književnike, kritičare, istoričare književnosti i profesore iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske, Makedonije i Srbije, pošto je književno delo Meše Selimovića u tim sredinama imalo najviše odjeka“.

Ova rečenica implicira da Republiku Srpsku, kao entitet u sastavu Bosne i Hercegovine, smatrate samostalnom državom i u tom pogledu jednakom nabrojanim suverenim i međunarodno priznatima državama nastalim nakon krvavog raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Činjenica da poziv potpisujete u ime SANU, kao istaknuti njen član, navodi na zaključak da je takav stav o Republici Srpskoj i zvaničan stav institucije u čije ime mi se obraćate. Ne treba posebno naglašavati da je Dejtonskim sporazumom iz 1995. godine Bosna i Hercegovina uređena kao dvoentitetska država sastavljena iz Federacije BiH i Republike Srpske, pa je shodno tome moguće status Republike Srpske upoređivati samo sa Federacijom BiH, a nipošto sa Bosnom i Hercegovinom u cjelini, kao ni sa ostalim nabrojanim državama. Nadalje, poziv koji sam dobio spada u zvanične dokumente koji se u jednoobraznoj formi šalju svim pozvanim stručnjacima. To podrazumijeva da su svi budući učesnici naučnog skupa dobili poziv iste sadržine, pri čemu im je eksplicitno sugerirano da Republiku Srpsku trebaju smatrati samostalnom državom. Eventualni izostanak njihove reakcije na poziv koji su dobili može značiti samo jedno: saglasnost sa spornim stavom iznesenim u pozivu, a prisustvo naučnom skupu simboličku i svaku drugu podršku tom stavu i ideologiji na kojoj se on utemeljuje.

Ne zaboravimo, u SANU je osmišljena i kreirana ideologija čijoj operacionalizaciji smo svjedočili devedesetih godina prošlog stoljeća tokom krvavih ratova na prostoru Jugoslavije. Ne sugerira li stav iskazan u navedenoj rečenici iz poziva koji sam dobio da SANU i dalje održava tu ideologiju i direktno podržava političke subjekte koji je realiziraju? To je ona ideologija iza čije su operacionalizacije na prostoru BiH i Hrvatske ostali masovni zločini, srušeni i spaljeni gradovi, masovna silovanja, urbicid i genocid čiji su simbolički toposi Vukovar u Hrvatskoj i Srebernica u BiH.

Zbog svega navedenog, obavezan sam upoznati javnost sa sadržajem spornog stava iskazanog u pozivu, koji možete vidjeti u attachmentu, te rezolutno odbiti svaku mogućnost da učestvujem na naučnom skupu SANU posvećenom životu i djelu Meše Selimovića.

 
Prof. Dr. Enver Kazaz, član PEN Centra BiH

Filozofski fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 31. 10. 2009.

 
Peščanik.net, 05.11.2009.