Ujedinjene nacije, Generalni sekretar Ban Ki-moon, 25. juna 2013.

Vaša Ekselencijo,

Obraćamo Vam se povodom događaja koji su u značajnoj meri doprineli slabljenju kredibiliteta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Poslednji u nizu tih događaja je pismo sudije MKSJ Frederika Harhoffa, objavljeno 13. juna u danskom magazinu BT. Sudija Harhoff u pismu iznosi svoja saznanja i sumnje u vezi sa nedozvoljenim uticajem sudije i predsednika MKSJ-a Theodora Merona na druge sudije tokom procesa odlučivanja u tri predmeta pred MKSJ: predmetu Gotovina i dr, predmetu Perišić i predmetu Stanišić i Simatović.

Navodi sudije Harhoffa su u javnosti bivše Jugoslavije, a posebno u ratom pogođenim zajednicama, primljeni kao svedočanstvo o izigravanju pravde pred najvažnijim sudom UN-a. Tome doprinosi i činjenica da se objavljivanje ovog pisma podudara sa negativnim trendom gubitka poverenja u MKSJ i u njegov doprinos uspostavljanju pravde za počinjene zločine u bivšoj Jugoslaviji. Sve to je usledilo nakon presuda u pomenutim predmetima. Utisak je i da sumnje koje su se pojavile u javnosti u vezi sa neregularnošću procesa donošenja presuda u pomenutim predmetima, urušavaju ionako skromna dostignuća u uspostavljanju tranzicione pravde u regionu bivše Jugoslavije.

Polazeći od uverenja da nasleđe MKSJ u velikoj meri utiče na proces suočavanja sa prošlošću, a time i na izglede za održiv mir u celom regionu, potpisnici ovog pisma ukazuju da je rad MKSJ danas u senci kvalifikovanih sumnji u nezavisnost i nepristrasnost procesa sudijskog odlučivanja u nekoliko nedavno donetih presuda. Mogućnost da su se neki od sudija MKSJ u postupku odlučivanja o odgovornosti za najteže zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji rukovodili interesima i motivima koji su nespojivi sa principima pravde i međunarodnog humanitarnog prava, ozbiljno narušava ugled MKSJ, ali i UN kao njegovog osnivača.

Sudija Harhoff od momenta objavljivanja pisma do danas nije osporio njegovu autentičnost, niti se odrekao izrečenih stavova. S druge strane, do danas nije dobilo odgovor jedino otvoreno pitanje, naime pitanje istinitosti navoda iznetih u njemu. Zbog toga od Vas tražimo da, u odsustvu procedure propisane Statutom MKSJ, iskoristite Vaš autoritet i naložite sprovođenje neodložne i temeljne istrage koja će precizno ustanoviti da li je došlo do kršenja odredbi 12 i 13 Statuta MKSJ koje garantuju nezavisnost sudija, njihovu nepristrasnost, čestitost i visoke moralne kvalitete. Bez sprovođenja takve istrage i javnog prezentovanja rezultata, sumnje u pravičnost presuda MKSJ trajno će obeležiti rad ove važne institucije međunarodnog prava. Time će se nepovratno unazaditi i razvoj međunarodne pravde u celini i dovešće se u pitanje njena nesumnjiva dostignuća u poslednje dve decenije.

 
Dženana Karup Druško, BH novinari, Bosna i Hercegovina
Sandra Orlović, Fond za humanitarno pravo, Srbija
Bekim Blakaj, Fond za humanitarno pravo, Kosovo
Mario Mažić, Inicijativa mladih za ljudska prava, Hrvatska
Maja Mićić, Inicijativa mladih za ljudska prava, Srbija

 
Pismo podržali

1. Adis Šušnjar, novinar, BiH
2. Admir Salihu, pravnik, Kosovo
3. Aleksandar Saša Zeković, stručnjak za Ijudska prava, Crna Gora
4. Alena Beširević, novinarka, BiH
5. Amir Ahmić, oficir za vezu BiH pri MKSJ, Holandija
6. Arman Fazlić, web master, BiH
7. Balkan Investigative Reporting Network
8. Bojan Tončić, novinar, Srbija
9. Boris Pavelić, novinar, Hrvatska
10. Borka Rudić, novinarka, BiH
11. Boro Kontić, direktor Media centra, BiH
12. Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu, Banja Luka, BiH
13. Centar za građansko obrazovanje, Podgorica, Crna Gora
14. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek, Hrvatska
15. Centar za mirovne studije, Zagreb, Hrvatska
16. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, Srbija
17. Centar za zaštitu Ijudskih prava i toleranciju – Polimlje, Prijepolje, Srbija
18. Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima, Kotor, Crna Gora
19. CHRIS – mreža odbora za Ijudska prava u Srbiji, Niš, Srbija
20. Damir Imamović, muzičar, BiH
21. Dennis Gratz, advokat i predsjednik Naše stranke, BiH
22. Dino Mustafić, reditelj, BiH
23. Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Zagreb, Hrvatska
24. Dubravko Lovrenović, profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet Sarajevo, BiH
25. Dragan Pjevač, advokat, Srbija
26. Dragoljub Vuković, novinar, Crna Gora
27 Dražen Lalić, profesor, Fakultet političkih znanosti, Hrvatska
28. Dubravka Stojanović, profesorka, Filozofski fakultet, Srbija
29. Dušan Topić, ekonomist, BiH
30. Duška Jurišić, novinar, BiH
31. Dževad Sabljaković, novinar i pisac, Francuska
32. Dževad Mahmutović, docent, Pravni fakultet, Univerzitet u Tuzli, BiH
33. Đorđe Krajišnik, novinar, BiH
34. Edin Šarčević, profesor, Univerzitet u Lajpcigu, Centar za javno pravo, BiH
35. Eldar Dizdarević, novinar, BiH
36. Eldin Hadžović, novinar, BiH
37. Emil Prutina, novinar i lektor, BiH
38. Enes Osmančević, profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, BiH
39. Esad Bećirović, Centar za razvoj civilnog društva u BiH
40. Faruk Borić, direktor novinske agencije FENA, BiH
41. Faruk Kajtaz, urednik portala STARMO, BiH
42. Florence Hartmann, bivša glasnogovornica MKSJ i MKSR, Francuska
43. Frosina Pandurska-Dramikjanin, Makedonsko ekološko društvo, Makedonija
44. Goran Miletić, direktor za Zapadni Balkan, Civil Rights Defenders, Srbija
45. Gordana Igrić, novinarka, Srbija
46. Građanska akcija, Pančevo, Srbija
47. Građanski odbor za Ijudska prava, Zagreb, Hrvatska
48. Hajrudin Somun, publicista i ambasador u penziji, BiH
49. Hariz Halilović, profesor, Monash University, Australia
50. HOMO Pula, Hrvatska
51. Institut Alternativa, Podgorica, Crna Gora
52. Jasminka Hasanbegović, profesorka Pravnog fakulteta, Srbija
53. Jelka Jovanović, novinarka, Srbija
54. Jeton Neziraj, dramaturg, Kosovo
55. Kalabria, Priština, Kosovo
56. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beograd, Srbija
57. Kosovski institut za mir, Priština, Kosovo
58. Kulturni centar Damad, Novi Pazar, Srbija
59. Labris, Beograd, Srbija
60. Lana Rizvanović, novinarka, BiH
61. LGBT Forum Progres, Podgorica, Crna Gora
62. Lush Krasniqi, aktivista za prava žrtava, Kosovo
63. Majda Tatarević, novinarka, BiH
64. Marko Divković, novinar, BiH
65.Masha Durkalić, novinarka i aktivistica, BiH
66. Midhat Izmirlija, Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH
67. Mijat Lakićević, novinar, Srbija
68. Mikica Milojević, predsjednica BH novinari, BiH
69. Miljenko Dereta, narodni poslanik, Građanske inicijative, Srbija
70. Milena Savić, Centar informativno-pravne pomoći Zvornik, BiH
71. Muhamed Džemidžić, Kuća Ijudskih prava, BiH
72. Mujo Selimović, MIMS d.o.o, BiH
73. Multimedijalni centar, Priština, Kosovo
74. Mustafa Mustajbegović, politolog, BiH
75. Nadežda Gaće, glavna urednica Novog magazina, Srbija
76. Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novi Sad, Srbija
77. Normela Hodžić-Zijadić, delegacija EK u BIH, BiH
78. Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Kosovo
79. Organizacija £OHU!, Priština, Kosovo
80. Otvoreni centar Bona Fidae, Pljevlja, Crna Gora
81. Praxis, Beograd, Srbija
82. Rubina Čengić, novinarka, BiH
83. Sandra Dančetović, novinar, Srbija
84. Sandžački odbor za zaštitu Ijudskih prava i sloboda, Novi Pazar, Srbija
85. Saša Gavrić, Otvoreni centar Sarajevo, BiH
86. Shkelzen Gashi, publicista, Kosovo
87. Senadin Lavić, profesor, Fakultet političkih nauka, BZK Preporod, BiH
88. Sigurna ženska kuća, Podgorica, Crna Gora
89. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje, BiH
90. Srđan Dizdarević, Helsinški komitet za Ijudska prava u BiH
91. Srđan Dvornik, publicist i aktivist za Ijudska prava, Hrvatska
92. Srpski demokratski forum, Zagreb, Hrvatska
93. Syri i Vizionit, Peć, Kosovo
94. Šejla Adžanela, ekonomistica, BiH
95. Tamara Nikčević, novinarka, Srbija
96. Tarik Haverić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, BiH
97. Teki Bokshi, advokat, Kosovo
98. Udruženja građana Bukovice i Pljevalja, Crna Gora
99. Una Alikadić, Free Media Help Line, BiH
100. Una Bejtović, konsultantkinja za odnose sa javnošću, BiH
101. Urban In, Novi Pazar, Srbija
102. Veseljko Koprivica, Monitor, Crna Gora
103. Viktimološko društvo Srbije, Beograd, Srbija
104. Vildana Selimbegović, Oslobođenje, Sarajevo, BiH
105. Violeta Beširević, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Srbija
106. Vjeran Pavlaković, profesor, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
107. Vladimir Petrović, Holandski institut za rat i studije genocida, Holandija
108. Vuk Bačanović, novinar, BiH
109. Zdravko Grebo, Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH
110. Zlatiborka Popov Momčinović, Filozofski fakultet Istočno Sarajevo, BiH
111. Željka Mihaljević, urednica i novinarka, BiH
112. Žene u crnom, Beograd, Srbija

 
Peščanik.net, 26.06.2013.