Ruska pravoslavna crkva planira da okupi veliki broj različitih organizacija pravoslavne omladine u sveruski pokret koji bi se bavio humanitarnim i misionarskim radom i vodio brigu o duhovnom razvoju mladih.

Inicijativu je pokrenuo moskovski savet pravoslavnih organizacija mladih koji je poslao predlog Ruskoj pravoslavnoj crkvi na odobrenje, piše dnevnih Vedomosti. „Kontroverzni slučaj Pussy Riot pokazao je da ljudi nisu upoznati sa aktivnostima crkve i njenim načelima“, rekao je koordinator saveta, Vadim Kvjatkovski. „Jedan od ciljeva novog udruženja bio bi približavanje ovih načela mladim ljudima, a članovi udruženja će se baviti i volontiranjem.“

U Rusiji trenutno postoji oko 300 organizacija za mlade vernike. „Stvaranje sveruskog udruženja unapredilo bi koordinaciju njihovih aktivnosti i međusobnu komunikaciju“, smatraju autori ove inicijative.

Nova organizacija će funkcionisati kao pokret, za koji nije predviđen pravni postupak za registraciju. Biskup Ignjatij Bronicki, koji upravlja sinodskim odeljenjem za mlade, predsedavaće novom ujedinjenom organizacijom, čiji će rad nadzirati savet sastavljen od lidera regionalnih organizacija.

Predsednik Vladimir Putin obećao je da će podržati pokret. „Ništa u društvu nije važnije od moralnih načela od kojih su sačinjeni njegovi temelji, ništa. Sve ostalo je od drugorazrednog značaja“, naglasio je Putin. Dodao je i da je rad mladih u verskim organizacijama koje pripadaju tradicionalnim konfesijama veoma važan, mada je ukazao da se niko ne sme prisiljavati da pristupi. „Nema potrebe za stvaranjem nekog novog kvazi pravoslavnog Komsomola (omladina komunističke partije Sovjetskog saveza). Niko se ne može prisiljavati, ali dobrovoljno udruživanje će naići na dobrodošlicu i podršku.“

Biskup Bronicki objašnjava da predlog nema nikakve veze sa Komsomolom ili sličnim organizacijama koje karakterišu stroga pravila. „Učestvovanje u crkvenom životu je uvek lični moralni izbor, koji se ne može nametati drugima“, napisao je Bronicki na sajtu Moskovske patrijaršije.

Članstvo u Komsomolu donosilo je privilegije, kao što su mogućnosti za napredovanje u karijeri ili za upis na fakultet. „Ovo neće biti slučaj sa pravoslavnim pokretom. Tako da su sve priče da se ovim organizacijama nameće ideologija ili religija potpuno neosnovane“, podvukao je Bronicki.

 
Russia Today, 31.08.2012.

Preveo Miroslav Marković

Peščanik.net, 02.09.2012.