Sledeće godine će biti decenija od kako je ubijen Zoran Đinđić. Povodom tog „tužnog jubileja“ imam jedan skroman predlog, da ne kažem domaći zadatak, za novu lokalnu vlast i one koji sebe smatraju političkim naslednicima i nastavljačima dela Zorana Đinđića, u prvom redu, za DS i LDP.

Ne znam koliko je javnosti poznato da su Pančevo i Konstanc (u Nemačkoj, na obali Bodenskog jezera) već više od 10 godina gradovi partneri (istina, bez potpisanog sporazuma o „bratimljenju“). Odnosi između ova dva grada su bili najtešnji u periodima kada je na čelu lokalne samouprave bio Srđan Miković.

Pošto je u Konstancu Zoran Đinđić završio poslediplomske studije i doktorirao, predlažem gradskoj vlasti i odborničkim grupama DS-a i LDP-a da obnove i potpomognu inicijativu stranke Zelenih iz Konstanca, od pre 9 godina, da se u Konstancu podigne nekakvo obeležje u znak sećanja na prvog demokratskog premijera Srbije.

U vreme atentata na Zorana Đinđića ja sam bio baš u Konstancu, na specijalizaciji, i imao sam priliku da vidim koliko Nemci cene našeg premijera i koliko se ponose što je on bio „nemački“ đak. Ubrzo posle vesti o ubistvu premijera Đinđića, nas petoro stipendista nemačke vlade, rasutih širom zemlje, dobili smo telegram saučešća njihove vlade, koji su nam, uz prigodne reči, uručili koordinatori specijalističkog programa. Budući da sam često odlazio na partijske sastanke Zelenih u Konstancu i povremeno prisustvovao zasedanju gradske skupštine, znam da je inicijativa bila ozbiljna.

Iako je na mestu gradonačelnika Konstanca tada bio član Zelenih, predlog je ostao nerazrađen, verovatno i zbog nedostatka podrške iz Srbije, koja je tada bila u vanrednom stanju. Sada je prilika da se to obnovi i privede kraju, kako bi se očuvalo sećanje na Zorana Đinđića i u Nemačkoj.

Peščanik.net, 03.08.2012.

ZORAN ĐINĐIĆ NA PEŠČANIKU