Afera proizvedena u medijskoj i političkoj sferi povodom teksta Andreja Nikolaidisa, „Šta je ostalo od velike Srbije“ i „Proglasa javnosti“ Foruma pisaca, ima više posledica. Između ostalog, ova afera skreće fokus javnosti sa gorućih problema srpske (kulturne) politike na društveno pogubnu temu o patriotima i izdajnicima, ali takođe doprinosi već odavno konstruisanoj i produktivnoj atmosferi zastrašivanja, kao i daljem urušavanju nacionalnih i gradskih ustanova kulture.

Izričito se protivimo kažnjavanju kulturnih radnika, kao i svakog drugog građanina, zbog izricanja sopstvenog mišljenja. Smatramo da kriterijumi „podobnosti“ (rukovodećih) pojedinaca u bilo kojoj, pa i u kulturnoj sferi, ne smeju biti uzimani u obzir i korišćeni umesto kriterijuma stručnosti o kojoj treba da prosuđuje stručna i šira javnost, a ne samo vlada, i pogotovo ne ministar policije.

Kulturni centar Beograda stoga poziva najširu javnost na reakciju i debatu pod nazivom

Šta je ostalo od slobode?

Debata će se održati u Dvorani Kulturnog centra Beograda (Kolarčeva 6), u utorak 24. januara 2012. u 12.00!

Pozivamo na debatu sledeće institucije, udruženja, medije i predstavnike vlasti:

UNS, NUNS, Srpski PEN centar, SKD, UKS, umetnička udruženja, institucije kulture, ministra policije, ministra kulture, ministra za ljudska i manjinska prava, ministarku pravde, zaštitnika građana, Kancelariju za evropske integracije, gradonačelnika Beograda, Sekretarijat za kulturu grada Beograda, kao i sve medije i zainteresovane pojedince.

 
Programski sektor Kulturnog centra Beograda

Peščanik.net, 23.01.2012.