Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je 10.5.2023. Izveštaj o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tokom 2022. Izveštaj obuhvata analizu 25 predmeta koje je FHP pratio pred odeljenjima za ratne zločine Višeg i Apelacionog suda u Beogradu. Broj samostalno podignutih optužnica (6) na godišnjem nivou je duplo manji od broja zamenika javnih tužilaca koji rade u Tužilaštvu za ratne zločine (TRZ). Govore Marina Kljaić, punomoćnica oštećenih, Ivana Žanić iz FHP-a i Ivo Josipović, profesor prava na Univerzitetu u Zagrebu.

Peščanik.net, 13.05.2023.